O prázdninách se čas trávený sledováním televize oproti zbytku roku snižuje v průměru o 22 % tvrdí, a má spočítáno, společnost Atmedia, která na českém trhu obchodně zastupuje 30 tematických kanálů.

„Pomyslným vítězem letních prázdnin jsou dětské televizní stanice, které pravidelně zvyšují svůj podíl na sledovanosti,“ říká Pavel Müller a dokládá to čísly za červenec a srpen, kdy Cartoon Network, Disney Channel a Minimax společně navýšily svůj podíl na sledovanosti o 30 % (srovnání s 1. pol. 2022, CS 4-14 let).

Také roste zájem o tematické televizní stanice a potvrzují to výsledky Atmedie, kde jí spravované stanice v červenci a srpnu dosáhly průměrný podíl na sledovanosti 5,3 % v cílové skupině 15-69 a 5,9 % v CS 4-14. Oproti prvnímu pololetí letošního roku jde o nárůst o 10, resp. 27 %. Celé portfolio tematických televizních stanic Atmedie pak v průběhu července a srpna oslovilo asi 6 mil. diváků ve věku 4+, což je 63 % celého televizního publika v České republice.

Podobně jako dětským a tématickým kanálům se během prázdnin dobře daří i filmovým a seriálovým stanicím. Celkový podíl na sledovanosti AMC, AXN, CS Film, FilmBox, FilmBox Stars, Film+ a JOJ Cinema byl v porovnání s 1. pol. 2022 o 18 % vyšší (CS 15-69) a dařilo se především FilmBoxu, který, podle Atmedie, „potvrdil svoji pozici největšího placeného filmového kanálu na českém trhu“.

Foto v úvodu: Gonet