Principy výběrového řízení na sítě pro pozemní digitální rozhlasové vysílání DAB+ určené komerčním rádiím zveřejnil Český telekomunikační úřad (ČTÚ). Tendry chce vypsat do konce roku nebo nejpozději začátkem roku 2023.

Celkem tři celoplošné multiplexy pro digitální rozhlas by měly vysílat v České republice. Vedle stávající veřejnoprávní sítě ČRo DAB+ půjde o dvě další sítě určené pro šíření signálu komerčních rádií označované jako multiplex B a multiplex C. Vyplývá to z dokumentu „Principy výběrového řízení na udělení práv k využívání rádiových kmitočtů pro zajištění sítí elektronických komunikací pro poskytování služby šíření zemského digitálního rozhlasového vysílání a multimediálních aplikací“, který v rámci veřejné konzultace zveřejnil ČTÚ. Vedle dvou celoplošných sítí pro komerční rádia chce ČTÚ přidělit dalších 26 regionálních sítí DAB+ pro krajské a městské multiplexy. Provozovatelé je získají formou dražby, přičemž úřad již stanovil výchozí ceny, které se pohybují od 150 tisíc do 4,8 milionu korun. U celoplošných sítí bude výchozí cena 9,95 milionu korun.

Multiplex A – Český rozhlas

Zdroj: Český rozhlas

Multiplex B – komerční rádia

Zdroj: Český telekomunikační úřad

Multiplex C – komerční rádia

Zdroj: Český telekomunikační úřad

Přehled plánovaných regionálních sítí DAB+

Zdroj: Český telekomunikační úřad

Rozdělení České republiky do regionálních sítí DAB+

Zdroj: Český telekomunikační úřad

Garance pokrytí pouze na venkovní anténu

Kmitočtové příděly budou mít platnost do konce roku 2040. Všechny kmitočty byly koordinované na základní vysílače Českých Radiokomunikací, protože v některých regionech zatím digitální rozhlas nevysílá. Všichni zájemci o účast v aukci budou muset složit záruku 100 tisíc korun, aby ČTÚ zabránil spekulativním účastem ve výběrových řízeních. Aukce bude několikakolová a zvítězí ten, kdo nabídne nejvyšší cenu. Každý účastník aukce bude moci žádat o libovolný počet kmitočtových přídělů, tedy i o obě celoplošné sítě a všech 26 regionálních sítí. V reálu však nemůže jeden zájemce získat většinu kmitočtů. Například v prvním kole aukce ČTÚ umožní jednomu žadateli získat maximálně jednu celoplošnou nebo jednu regionální síť DAB+ v každém jednotlivém regionu.

„Součet získaných regionálních přídělů ale může zasáhnout maximálně 8 různých regionů České republiky. Tento počet má zabránit možnosti, aby jeden žadatel v rámci prvního kola výběrového řízení získal takové množství regionálních přídělů, které by umožňovaly sestavit další celoplošnou vysílací síť,“ vysvětluje ČTÚ v dokumentu, který zveřejnil minulý týden k veřejné konzultaci. Z něj rovněž vyplývá, že pokud by byly přiděleny všechny sítě, které půjdou do aukce, například v Praze by mohlo vysílat až devět multiplexů DAB+ (nyní jich je pět), v Brně a Ostravě pak po pěti. ČTÚ také stanovil, že držitelé přídělů musí zajistit možnost příjmu DAB+ na vnější anténu alespoň pro 80 procent obyvatel nacházejících se na území, pro které byla síť přidělena, a také minimálně 95 procent všech dálnic a silnic I. třídy.

Výchozí ceny regionálních sítí DAB+ do aukce

Zdroj: Český telekomunikační úřad

Aukce ještě do konce roku? Spíše nepravděpodobné

„Držitel přídělu musí zajistit nejpozději do jednoho roku od nabytí právní moci přídělu 50 procent pokrytí obyvatel a dálničních koridorů a silnic I. třídy a nejpozději do dvou let splnit celkové stanovené podmínky pro efektivní využívání kmitočtů podle § 22b odst. 2 zákona,“ dodal ČTÚ. Podmínky výběrových řízení se ale ještě můžou změnit. Aktuální dokument obsahuje pouze principy, na jejichž základě chce úřad sepsat finální podmínky. Dotčené subjekty se mohou k aktuálnímu dokumentu vyjadřovat do 27. října, poté ČTÚ vypracuje návrh podmínek aukce, a i ten projde měsíční veřejnou konzultací. Teprve poté budou zveřejněny definitivní podmínky aukce a vypsány tendry na sítě DAB+. Zájem o účast ve výběrových řízeních už deklarovaly společnosti České Radiokomunikace, Digital Broadcasting, Teleko digital, RTI cz a Joe Media.

Otázkou zůstává, jak se podaří nové multiplexy DAB+ naplnit. Komerční rádia sdružená do Asociace provozovatelů soukromého vysílání (APSV) sice již digitální rozhlasové vysílání apriori neodmítají, ale požadují zachování stávajícího analogového vysílání v FM pásmu a změnu zákona o rozhlasovém a televizním vysílání tak, aby jeden provozovatel mohl získat více než dvě licence pro celoplošné rozhlasové stanice. Úpravu zákona přitom žádají ještě předtím, než ČTÚ vypíše tendry na finální sítě DAB+. Komerční rádia také požadovala, aby celoplošné sítě DAB+ byly regionalizovatelné po krajích, aby mohla odpojovat regionální zprávy a reklamu. Plánované multiplexy B a C ale tuto možnost nenabízejí. Privátní rádia by tak musela celoplošné pokrytí s krajským odpojováním sestavit vstupem do několika samostatných regionálních sítí, které mohou mít různé operátory.

Mapy pokrytí digitální rozhlas DAB+

Úvodní foto: Český telekomunikační úřad