Většina posluchačů v České republice by po spuštění finálních sítí pro pozemní digitální rozhlas mohla naladit až pět multiplexů s celkem 90 komerčními rádii. To však nebude možné beze změny zákona o rozhlasovém a televizním vysílání.

Změna zákona je podle Jakuba Juhase, výkonného ředitele společnosti Progress Digital, nutná kvůli omezení, jež umožňuje jednomu provozovateli získat maximálně dvě licence pro celoplošné terestrické rozhlasové vysílání. Tato regulace byla opodstatněná v analogové éře, kdy nebyl dostatek kmitočtů v FM pásmu. Naopak v digitálním vysílání může ztížit situaci jak provozovatelům rádií, tak operátorům sítí DAB+, míní Juhas. „Budoucnost DAB+ vysílání záleží především na využití jednotlivých vysílacích sítí dostatečným počtem audio programů, přidaných služeb, tedy v zásadě atraktivním obsahem do jejich maximálních kapacitních možností,“ vysvětluje výkonný ředitel Progress Digital.

„Pokud by tyto sítě byly „využity“ jen z určité části, pak náklady na každý jednotlivý šířený program a z nich vycházející ceny služeb pro provozovatele vysílaní, by byly neúměrně vysoké,“ varuje Juhas. „Proto je podle nás zásadní současně s přípravou výběrového řízení na sítě pro DAB+ zároveň změnit aktuálně platnou související legislativu. Především v té části zákona o vysílání, kde je omezen počet celoplošných rozhlasových programů jednoho provozovatele vysílaní.“ Progress Digital předpokládá, že ve většině regionů Česka bude možné provozovat až pět DAB+ sítí pro komerční rádia. „To odpovídá maximálnímu počtu 5 x 18 = 90 rozhlasových programů,“ říká Juhas, podle něhož ale tolik pozic nebude při současné legislativě reálné naplnit. „Tudíž budou negativně ovlivněny už tak „napnuté“ aktuální obchodní modely,“ dodává.

Vyvolávací ceny sítí pro DAB+? Je to šok, říkají operátoři

Způsob výběru operátorů sítí se nám nelíbí, říká Jakub Juhas

Progress Digital je jednou z pěti společností, které již deklarovaly zájem zúčastnit se aukce kmitočtů pro DAB+, již připravuje Český telekomunikační úřad (ČTÚ). Ten koncem září zveřejnil ke konzultaci prvotní představu podmínek výběrového řízení, která operátory digitálních rozhlasových sítí nemile překvapila. „Především musím konstatovat naše určité překvapení nad navrhovanou formou výběrového řízení. Při předchozích jednáních bylo zmiňováno, že půjde o formu tzv. „Beauty Contest“, která by, podle našeho názoru, na základě určitých definovaných podmínek, vyhodnocovaných regulátorem, podstatně lépe splňovala cíl efektivního využití kmitočtového spektra,“ vysvětluje Jakub Juhas.

„Forma obálkové metody, zaměřená primárně na maximální finanční přínos za časově omezený příděl určitého frekvenčního pásma, toto rozhodně nesplňuje,“ myslí si výkonný šéf Progress Digital. „V tuto chvíli se ze strany ČTÚ jedná o první návrh, jak by mohlo výběrové řízení vypadat. V závěru minulého měsíce jsme odeslali celou řadu připomínek a předpokládáme i reakci ostatních potenciálních uchazečů.“ Připomínky mohly dotčené subjekty předkládat do 27. října, ČTÚ má na jejich vypořádání 30 dní. Úřad dosud žádné připomínky od operátorů, ani jejich vypořádání, nezveřejnil. Každopádně se očekává, že dokument dozná na základě těchto připomínek podstatných změn a poté dojde k další veřejné konzultaci. S tím počítá i Jakub Juhas.

Digital Broadcasting už má technologii na DAB+ Operátor vytendroval dodavatele

Digital Broadcasting uvažuje o celoplošné i regionálních sítích

„Předložený návrh by se měl následně na základě těchto připomínek upravit a poté zveřejnit ke standardní veřejné konzultaci, takže předpokládáme, že jeho finální podoba bude odlišná, taková, aby pozitivně podpořila rozvoj DAB+ v České republice. V tuto chvíli musím konstatovat, že předložený návrh výběrového řízení výrazně negativně ovlivňuje obchodních modely DAB+,“ říká Jakub Juhas. Nejen Progress Digital nemile překvapila vyvolávací cena kmitočtových přídělů, kdy u celoplošných sítí začíná na 10 milionech korun a za některé regionální sítě se pohybuje rovněž v řádu jednotek milionů korun. Přesto se Progress Digital aukce zúčastní, podle Jakuba Juhase je to jeden z významných strategických plánů společnosti.

„V tuto chvíli vyhodnocujeme všechny naše aktuální analýzy a pracujeme s různými scénáři a variantami, kde vyhodnocujeme právě aktuálně zpracovávané obchodní modely pro celoplošné i regionální sítě,“ říká Juhas. Do aukce by podle něj měly mít přístup pouze odborně erudované subjekty s dostatečnou a s ověřitelnou dlouhodobější praxí. „Navrhované výchozí ceny nám nevyhovují. Při těchto cenách se myslím oprávněně obáváme o vytvoření reálného trhu služeb poskytovaných v souvislosti s DAB+ a tím i o budoucnost samotného DAB+ v ČR,“ dodal Jakub Juhas k vyvolávacím cenám za kmitočtové sady pro sítě DAB+.

FM licence začaly platit „navždy“ Může za to loňský přílepek zákona