Většina komerčních rádií má díky loňskému přílepku zákona od dnešního ministra dopravy Martina Kupky (ODS) možnost analogově vysílat v FM pásmu i po roce 2025.

Prakticky bez povšimnutí uběhla 10. října lhůta, do které měla vláda představit plán přechodu na pozemní digitální rozhlasové vysílání DAB+. Podle loňského přílepku k zákonu o elektronizaci postupů orgánů veřejné moci tak všem rádiím, která vysílají na základě transformační licence pro analogové vysílání v FM pásmu končící 10. října 2025, prodlužuje platnost tohoto oprávnění na dobu tří let od data, k němuž má dojít k přechodu na DAB+. Podle předsedy Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) Václava Mencla nejde o další prodloužení licence správním rozhodnutím Rady, o které by museli provozované Radu žádat.

Ministerstvo kultury: FM vysílání se vypínat nebude, strategii pro DAB+ připravíme jen pro Český rozhlas

Podmínka podpory přechodu na DAB+ zůstává

„Rada žádnou žádost o prodloužení transformačních licencí neeviduje. Podle platného znění zákona není platnost transformačních licencí ukončena k 10. říjnu 2025 a zákon spojuje ukončení jejich platnosti uplynutím tří let ode dne přechodu na zemské digitální rozhlasové vysílání podle usnesení vlády,“ upozornil Mencl. De facto by tak transformační licence mohly platit donekonečna, protože vláda se zatím otázkou přechodu na pozemní digitální rozhlasové vysílání nezabývá. Ministerstvo kultury, které má rozhlasovou digitalizaci v gesci, navíc v loňském roce připustilo, že k žádnému přechodu na digitální vysílání u rádií nedojde. Digitální vysílání DAB+ má fungovat vedle zavedeného analogového vysílání v FM pásmu.

Prakticky všechna komerční rádia v minulosti požádala o vydání tzv. transformační licence, která jim umožnila využít podruhé možnosti automatického prodloužení oprávnění pro analogové vysílání v FM pásmu, ale zároveň se tím zavázala k podpoře přechodu na digitální vysílání. Platnost transformačních licencí měla končit 10. října 2025, loňským přílepkem se ale prodlužuje na neurčito, resp. na dobu tří let od přechodu na DAB+. O vydání transformační licence je možné žádat i nyní, zájemce ale musí podle předsedy RRTV splňovat specifické podmínky: „Požádat o udělení transformační licence je možné v tom případě, kdy původní licence byla udělena do 1.7.2009, tedy před nabytím účinnosti zákona z č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů.“

Nová vláda musí udělat pořádek v rozhlasových licencích. Některá rádia by mohla vysílat navždy

Analogových licencí pro FM jsou tři druhy

I takto vydaná nová transformační licence by platila de facto na „neurčito“. „Dle čl. II odst. 9 zákona č. 196/2009 Sb. pak transformační licence nezanikne dříve, než uplynutím tří let ode dne přechodu na zemské digitální rozhlasové vysílání podle usnesení vlády. Závazek provozovatele k podpoře a přechodu na zemské digitální vysílání je stále nezbytnou podmínkou pro udělení transformační licence obsaženou v čl. II odst. 1 zákona č. 196/2009 Sb.,“ odpověděl Václav Mencl na dotaz serveru Televizníweb.cz. Pokud Rada obdrží žádost o vydání zcela nové licence k provozování analogového rozhlasového vysílání, nadále platí, že toto oprávnění je vždy vázáno na konkrétní radiové frekvence. „Analogové a digitální rozhlasové licence představují dva odlišné právní instituty a nejsou tudíž „technologicky neutrální“,“ upřesnil předseda RRTV.

Vydáváním transformačních licencí a přijetím loňského přílepku zákona o jejich platnosti vznikla situace, že existuje hned několik různých druhů licencí pro analogové rozhlasové vysílání. „V současné době lze v zásadě rozlišit tři typy analogových rozhlasových licencí – licence vydané před 1. 7. 2009, licence vydané před 10. 10. 2022 a licence vydané po 10. 10. 2022,“ vypočítává Václav Mencl. Nešlo by tyto licence legislativně sjednotit? „Pokud jde o sjednocování licencí, zákon v platném znění takové řízení nezná, o nějaké změně zákona, která by to umožňovala a která by byla v legislativním procesu, nemáme informace. Rada sama není nadána legislativní pravomocí,“ vysvětluje předseda RRTV.

Jít do DAB+? FM rádia si kladou podmínky Klíčová bude regionalizace sítí

Úvodní foto: Jan Potůček, Televizníweb.cz

Štítky