V rámci 10. mezinárodního symposia HbbTV jsou již tradičně (letos popáté) udělovány ceny v sedmi kategoriích. Letos se přihlásilo celkem 35 projektů, z nichž do užšího kola jich bylo vybráno celkem 18.

Porota, která vybrala vždy jeden projekt z nominovaných v každé kategorii, byla složena z odborníků v oboru, předsedy asociace HbbTV, poskytovatelů obsahu, analytiků i novinářské obce. Ze sedmi udělených ocenění získala TV NOVA dvě.

Ale pojďme se na slavnostní večer vyhlášení vítězů HbbTV AWARDS 2022 podívat podrobněji.

Porota vybírala vítěze z prvních pěti kategorií, na výběru největšího individuálního přínosu pro HbbTV se podíleli členové asociace a vyhlášení zvláštní ceny poroty „HbbTV nováček roku“ byla plně na rozhodování jejích členů.

Základem úspěšných služeb a aplikací je profesionální vývojové prostředí a úspěšné dodání na trh. Inovativní nástroje mohou doprovázet a zlepšovat procesy vývoje a dodávek, snižují riziko projektu a umožňují nákladově efektivní nasazení. Ocenění Nejlepší nástroj nebo produkt pro vývoj nebo poskytování služeb HbbTV dostaly nástroje podporující rozvoj služeb HbbTV a/nebo jejich dodání na trh.

Nejlepší technologická inovace v produktu nebo službě HbbTV

oceňuje ty, kteří našli nové způsoby, jak využít schopnosti zařízení HbbTV k novým nabídkám služeb, které dosud nebyly vidět. To může být buď pomocí nových technologií, jako jsou aplikace operátora nebo zjišťování aplikací přes širokopásmové připojení, nebo pomocí nových typů aplikací, které v prostoru Smart TV dosud nebyly vidět.

Nejlepší nástroj pro interoperabilitu a shodu.

Pro vydavatele aplikací HbbTV a koncové uživatele je nezbytné, aby měli jistotu, že televizory plně vyhovují specifikacím HbbTV, a řízení této shody může představovat značnou zátěž pro výrobce televizorů i provozovatele vysílání. „Nejlepší nástroj interoperability a shody“ rozpozná řešení a iniciativy, které pomáhají provádět spolehlivé, rychlé a levné ověřování shody s jasným celoevropským měřítkem.

Nejlepší marketing nebo propagace služby založené na HbbTV.

Skvělé využití technologie automaticky nezaručuje úspěšnou službu. K dosažení úspěchu musí být většina služeb podpořena skvělým marketingem a propagací. Cena Best Promotion Award oceňuje inovaci a kreativitu v marketingu a propagaci služeb založených na HbbTV. Účastníci museli prokázat, jak nominovaná marketingová nebo propagační kampaň vedla k používání služby HbbTV.

Nejlepší individuální přínos HbbTV.

HbbTV je založeno a prosperuje z individuálních dobrovolných příspěvků svých členů. Cena za největší přínos oceňuje jednotlivce, který za poslední rok nejvíce přispěl. Cena není určena těm, kteří v současné době zastupují své společnosti v řídícím výboru HbbTV. Jednotlivci býli nominováni a užší seznam prošel otevřeným hlasováním členů HbbTV komunity.

Iva Dohnálková pracuje jako Business Development Manager HbbTV v TV Nova. Zabývá se vývojem HbbTV z pohledu produktu, marketingu a prodeje. Na TV Nova je asi jeden a půl roku a, jak nám sdělila v kruhu svých spolupracovníků, většinu konkrétních nápadů má sama a realizuje je s podporou kolegů a šéfa Daniela Grunda. Nejvíce si cení aplikace NOVA Lady přes HbbTV pro ty diváky, kteří tento program nemohou sledovat z terestrického vysílání.  Zajímavostí je, že toto nejsou její první HbbTV ocenění, ale ty získala ještě když pracovala v FTV Prima na HbbTV AWARDS 2019.

Všechny fotografie: Václav Udatný