Sympozium bude zahrnovat nabitý program klíčových přednášek, panelových prezentací a diskusí u kulatého stolu, který potrvá dva celé dny od 9. do 10. listopadu v Národním domě na pražských Vinohradech. Mezi řečníky jsou manažeři na vysoké úrovni a odborníci z oboru z celé komunity HbbTV a širšího televizního trhu. Semináře pokrývají širokou škálu témat, jak obchodních, tak technických. Dnes se zaměříme na popis způsobů signalizace přítomnosti služeb HbbTV a procesu nezbytných změn ve standardizaci DVB-I.

Úvodního slova a přivítání účastníků Symposia se ujme Jan Vlček, president spolupořádající Asociace komerčních televizí (AKTV) a pohled na globální televizní trh přednese Paul Gray (Omdia). Základní přehled o vývoji HbbTV ve světě a stručný nástin programu jsme přinesli v článku

HbbTV Symposium letos v Praze! Summit se uskuteční 9. a 10. listopadu

Panel o HbbTV v České republice a panel o cílené reklamě

Bude zajímavé srovnat globální trendy prezentované v úvodu s vývojem v České republice. V panelové diskusi o HbbTV v hostitelské zemi budou pod názvem přednášky „České dobrodružství: Jak měřit HbbTV“ hovořit Tereza Šimečková a Tomáš Hanzák z agentury Nielsen Admosphere.  Iva Dohnálková z TV NOVA uvede „Použití technologie HbbTV jako strategická přednost programů skupiny NOVA“ a z televize PRIMA vystoupí Kateřina Srbová a Hung Nguyen s tématem blízkým skupině programů této televize „Prima shopping a Prima nákupy“.

Další část bude věnována obchodním tématům a cílené reklamě. Jako interaktivní médium může HbbTV zacílit své reklamní spoty na způsob chování jednotlivého diváka. Na toto téma bude předneseno 9 příspěvků od meziodvětvové spolupráce přes lineární náhradu reklamy až po implemetaci cílené reklamy a jejího dodání až do obývacích pokojů. Zde je však nutno se zastavit a podat některá technická vysvětlení o nových možnostech zpřístupnění HbbTV na všech obrazovkách, i když principy „jak HbbTV pracuje“ a kdo našich vysílatelů DVB-T2 poskytuje HbbTV dle základní specifikace jsme popsali v článku:

DVB-T2 a internet: Jak to jde dohromady?

HbbTV specifikace a její aplikace

Existují totiž dva typy specifikací HbbTV: základní, standardizovaná jako ETSI TS 102 796, a soubory nezávislých specifikací, které nejsou dosud používány televizním trhem v masovém měřítku. Mezi ně patří: HbbTV-TA o cílené reklamě podle ETSI TS 103 736; operátorské aplikace OpsApp, o nichž jsme psali v článku o virtuálních STB, a uvedené v ETSI TS 103 606; pro IPTV jako ETSI TS 103 555 a zejména pak ADB (Application Discovery over Broadband) obsažená v ETSI TS 103 464.

Terminály HbbTV tradičně „objevují“ aplikace pomocí aplikační adresy URL v širokopásmovém serveru z aplikační informační tabulky (AIT) přijaté prostřednictvím transportního toku DVB  přes vysílače, satelit nebo i kabel. Časový kód a události streamu se nacházejí multiplexované do vysílacího streamu. Toto je podporováno v základní specifikaci HbbTV, jak je znázorněno na Obrázku 1.

Obrázek 1: Inicializace aplikace HbbTV dle základní specifikace ETSI TS 102 796 (Zdroj: HbbTV.org)

Některé vysílací multiplexy však nezahrnují tabulku AIT, časový kód nebo streamované události. Specifikace ADB Application Discovery over Broadband fáze 1 pomocí DVB-SI umožňuje terminálům HbbTV získat URL tabulky AIT ze serveru širokopásmového připojení. V tomto případě pomocí služebních informací DVB (DVB-SI), které jsou vždy přítomny v přenosu DVB.

Obrázek 2: Inicializace aplikace HbbTV dle ADB1 pomocí DVB-SI služebních informací (Zdroj: HbbTV.org)

Dalším rozšířením je ADB fáze 2 s použitím vodoznaků. Cyklus zjišťování aplikací sleduje stavový mechanismus založený na přítomnosti a ztrátě audio a video vodoznaků.  Vodoznak (WM) rozšiřuje případy použití pro zjišťování aplikací přes širokopásmové připojení a zahrnuje doručování služby do HbbTV terminálu přes HDMI a další nevysílací rozhraní WM-DATA, adresu URL, časový kód a streamované události (viz Obrázek 3).

Zvukový vodoznak, jako neslyšitelná sekvence dat uvnitř časových nebo spektrálních složek původního zvukového signálu, musí být vždy přítomen, aby se aplikace mohla nastartovat. Obrazový vodoznak, vložený do videa, zajišťuje doplňující časování a informaci o streamované události, jakož i cyklické řízení po dobu, kdy je zvuk němý. Aplikace se ukončuje v okamžiku, kdy po dobu 2 sekund jsou vodoznaky nepřítomné. Snímkově přesné časování zajišťuje koncový terminál na základě informací přenášených právě audio a video vodoznaky.  Streamované události mohou být transportovány ve video vodoznacích, případně i v audio vodoznaku podle zvoleného naprogramování aplikace.

Obrázek 3: Inicializace aplikace HbbTV dle ADB2 pomocí vložených vodoznaků (Zdroj: HbbTV.org)

Použití ADB (zjišťování aplikace přes širokopásmovou síť) fáze 1 rozšiřuje možnosti TV přijímačů a set-top boxů (STB) přímo připojených do vysílací sítě, ve které není použita signalizace HbbTV, ale je použito služebních informací (SI) v DVB (viz Obrázek 2), avšak bez časování. Další rozšíření poskytuje ADB fáze 2 o možnost připojení TV přijímačů přes HDMI kabel k STB v případě, že STB nepodporuje HbbT.

Co se tím získá? A proč?

Reklama, jak známo, závisí na oslovení určitého počtu spotřebitelů. HbbTV-TA fáze 1 oslovuje spotřebitele, kde lineární TV vysílání  dosáhne k televizorům přes kabel, satelit nebo pozemní vysílání. V mnoha zemích, včetně nás, se lineární televizní vysílání dostává k televizorům prostřednictvím set-top boxů a připojení HDMI. Některé STB cílenou reklamu (TA) podporují , ale mnohé ne a starší nikdy TA podporovat nebudou. Komerční provozovatelé vysílání musí být schopni oslovit i tyto spotřebitele. Zejména se jedná o diváky IPTV, kterým je doručováno vysílání přes operátorem dodané proprietární STB, které HbbTV neumožňují a použití HbbTV-TA společně ADB2 tak může zvýšit počet reklamních zásahů. Kromě toho umožňuje dynamické nahrazování reklam v lineárním televizním vysílání (cílenou) reklamou zobrazovanou prostřednictvím širokopásmového připojení.

Podrobnosti si mohou zájemci o programování jednotlivých aplikací najít v sekci 8 a v přílohách A a B DVB Blue Book A178r1-1, kde jsou popsány i možné problémy a nedorozumění diváků při záměně  reklamních spotů z vysílání těmi ze širokopásmového připojení, když jde o opožděnou reakci při stisknutí červeného tlačítka na dálkovém ovládači.

Panel DVB-I a HbbTV 

Podvečerní panelová diskuse prvního dne bude moderována šéfkou DVB technologie, paní Emily Dubs a úvodní přednáška „Síla lineární televize v digitálním světě. Význam inovací diváckého zážitku a důležitost standardů“ bude doplněna informacemi o připravované integraci standardů DVB-I a HbbTV. O standardech DVB-I jsme se zmiňovali vícekrát, naposledy:

Svět vysílání na IBC 2022 To nejzajímavější z veletrhu v Amsterodamu

Hlavní výhodou DVB-I je to, že diváci mohou bez problémů najít a sledovat televizní obsah, ať už je vysílán prostřednictvím pozemního, satelitního nebo kabelového vysílání, a jakéhokoli druhu širokopásmových sítí. Při tom DVB-I umožňuje cílit se stejným obsahem na jakékoli zařízení, ať to jsou smartphony, tablety, laptopy nebo klasické TV přijímače, set-top boxy či proprietární streamovací boxy tím, že poskytuje jedno konzistentní uživatelské rozhraní bez ohledu na dodaný obsah. To se vytváří pomocí DVB Elektronického Programového Seznamu (EPL – obdobou EPG).

V této souvislosti je důležité nejen to, aby byla co nejširší možnost volby dostupných služeb, ale také aby existovaly snadné a transparentní způsoby, jak je divák může objevit a získat k nim přístup. Služby HbbTV jsou také poskytovány širokopásmovými sítěmi, ať již mobilními nebo pevnými. A proto by měly být do uvedeného elektronického seznamu zahrnuty.

Skupina DVB pracuje na lepší přístupnosti služeb HbbTV

Se zahájením pilotních aktivit DVB-I v Německu a Itálii spolu s rostoucím zájmem ze strany poskytovatelů obsahu a služeb, regulačních orgánů a výrobců zařízení existuje potřeba a příležitost ke zvýšené spolupráci.

Práce na standardizaci v rámci Asociace HbbTV („HbbTV Accessibility Framework“) přiměly DVB, aby zvážila signalizaci služeb dostupnosti HbbTV a znovu přezkoumala současné způsoby signalizace v rámci DVB-I. To se vztahuje současně na DVB-SI o servisních (služebních) informacích a na streamovací DVB-DASH (Dynamický adaptivní streaming přes HTTP).  V podstatě se jedná o zpřesnění stávajících standardů ve smyslu terminologické konzistence a doplnění mezer v možnostech signalizace. Výsledek by měl umožnit, aby byla divákům signalizována dostupnost dalších služeb v EPL, pokud jsou tyto služby dostupné prostřednictvím aplikace HbbTV v příslušné vysílací službě provozovatele vysílání, ať již napříč streamovanými VOD (HbbTV) programy nebo streamovanými lineárními (DVB-I a DVB-DASH) a tradičními vysílacími službami.

Jaké budou další přednášky?

O uvedených dalších směrech pro zpřístupnění HbbTV pomocí úprav existujících standardů DVB budou v rámci závěrečného panelu informovat například přednášky „Integrace DVB-I s HbbTV“ od Louay Bassbous z institutu Fraunhofer Fokus nebo „Jak HbbTV zaplňuje mezery v DVB-IJona Piesinga z TPVision, abychom zmínili alespoň některé. Juha Joki a Mika Kanerva z finské softwarové firmy Sofia Digital uvedou prezentaci „Inovativní způsoby využití konceptu operátorských aplikací“ HbbTV OpsApp.

Po večerním udělení cen HbbTV, což je již tradiční součástí každoročního summitu, bude následující den věnován nejnovějším specifikacím HbbTV, popisu německého lokálního HbbTV  portálu a probíhajícího projektu DVB-I od Bayerische Medien Technik. Součástí symposia bude u kulatého stolu, po úvodu Boba Campbella z Eurofins Digital Testing, probíhat diskuse nad otázkami certifikace, řízení režimu shody a zvýšení interoperability. Zúčastní se ji zástupci Tivú, Cellnex, Digital UK, LG Electronics, Sofia Digital a Kineton. Závěr zasedání přiblíží interaktivní služby „budoucí televize“ NextGen TV, jak je v USA nazýváno šíření mediálního obsahu podle standardu ATSC 3.0. O srovnání našeho DVB-T2 a amerického ATSC 3.0 jsme psali:

Ohlédnutí za veletrhem IBC 2019: hledání nástupce kodeku HEVC a srovnání standardů ATSC 3.0. a DVB-T2

Jako mediální partner tohoto mezinárodního symposia budeme čtenáře podrobně informovat o všech zajímavých prezentacích, které budou naznačovat trendy budoucího vývoje.

V článku byly použity informace a obrázky z publikací asociace HbbTV:

Application Discovery over Broadband Explained

HbbTV TA Phase 2 Explained

Úvodní foto: Václav Udatný