Neustále se zvyšující životní náklady ve Velké Británii dávají velkou šanci bezplatné terestrické televizní platformě Freeview, jejíž zachování po roce 2030 si přejí tři čtvrtiny obyvatel.

Z průzkumu, který na jihu a severu Anglie v klíčových volebních obvodech provedly společnosti Strand Partners a Arqiva, vyplývá, že 75 procent lidí chce, aby se jejich poslanec zasadil o pokračování tradičního pozemního televizního vysílání, jehož příjem není zpoplatněn. Osm z deseti dotázaných (78 procent) pak považuje terestrickou digitální televizi ve formou platformy Freeview za důležitou, ne-li zásadní pro svůj každodenní život. Zároveň je to pro ně jediný dostupný zdroj zábavy. Více než čtvrtina respondentů (26 procent) projevila obavu nad tím, že by museli za příjem televize platit (u diváků s nižšími příjmy se tato obava objevuje u 40 procent dotazovaných). Polovina si nemůže dovolit placené televizní služby nebo se domnívá, že jim nenabídnou nic odpovídající hodnotě předplatného.

Rostoucí ceny spotřebního koše vedly britské domácnosti k dramatickým úsporám a jednou oblastí, která se pro ně stala zbytnou, jsou streamovací služby, uvedla agentura Kantar. V průzkumu 52 procent diváků uvedlo, že nemá zájem přejít od bezplatného příjmu Freeview k využívání placených streamovacích aplikací. Důležité je to zejména pro rodiny, protože více než osm z deseti respondentů (82 procent) připustilo, že spoléhají na pozemní televizi jako na dostupnou formu zábavy pro své děti. Pro dvě třetiny dotazovaných jsou stanice šířené v bezplatné platformě Freeview lepší zábavou pro děti než streamovací služby nebo YouTube. Freeview je široce dostupná služba po celé Británii, diváci však musí stejně jako v České republice platit koncesionářský poplatek veřejnoprávnímu vysílateli BBC.

Nechte pásma 500 a 600 MHz televizi! 57 subjektů z 18 zemí podepsalo výzvu EU

Profesní sdružení žádají vysílání do roku 2040 a dále

Průzkum se rovněž zajímal o to, jak by diváci vnímali ztrátu bezplatného pozemního příjmu televize. Pro 72 procent by šlo o velmi špatné rozhodnutí, které by mělo negativní dopad na Spojené království. A skoro dvě třetiny respondentů (65 procent) míní, že by terestrické televizní vysílání mělo dostat punc kritické národní infrastruktury jakožto služba nezbytná pro každodenní chod země. Ochranu terestrického televizního vysílání si 16 procent respondentů spojuje s vládnoucí Konzervativní stranou, 34 procent pak s Labouristickou stranou. Zachování bezplatného pozemního příjmu televizního vysílání je zatím garantováno pouze do roku 2030. To je termín, do kterého mezinárodní telekomunikační unie (ITU) drží pásma 500 a 600 MHz pro pozemní digitální televizní vysílání.

O dalším osudu terestrické televize by měla jednat již v příštím roce Světová radiokomunikační konference WRC-23. Britský národní regulátor Ofcom nyní připravuje svoji vyjednávací pozici na tuto konferenci, kde se mobilní operátoři pokusí opět ukrojit část televizního spektra pro sebe. Již dříve takto televizní vysílání přišlo o pásma 800 a 700 MHz, což mělo za následek přechod na efektivnější digitální vysílání a později na modernější standard DVB-T2. Pro zachování terestrické televize jako takové je nutné zachovat obě stávající pásma 500 a 600 MHz. Británie vyčkává, jak se k problematice vyjádří Evropská unie, která bude na WRC-23 vystupovat jednotně. Již v létě ale profesní organizace a sdružená zahájily kampaň Broadcast 2040+, v níž požadují zachování terestrického televizního a rozhlasového vysílání do roku 2040 a později.

Jak se staví Evropa k pásmu 600 MHz? Zachová ho pro televizi, nebo pro data?

Oficiální postoj musí zaujmout vláda. Čas se krátí

„Televizní a rozhlasové vysílání je součástí každodenní rutiny desítek milionů lidí ve Spojeném království. Devět z deseti dospělých poslouchá alespoň jednou týdně rádio a téměř polovina domácností přijímá televizi prostřednictvím antény. Tyto služby nás spojují jako lid, ať už jde o národní momenty, na kterých záleží, jako je pohřeb nebo jubileum královny, nebo oslavy národních úspěchů, jako byl účast ženského fotbalového týmu ve finále Euro. Nyní se ale nacházíme v kritickém bodě pro dlouhodobé zajištění těchto služeb. Vláda se zavázala poskytovat je pouze do začátku 30. let tohoto století. V otázce kritické národní infrastruktury je to bližší termín, než se může zdát,“ konstatoval Shuja Khan, generální ředitel společnosti Arqiva, která zajišťuje přenos televizního a rozhlasového signálu.

Také podle Dennise Reeda, ředitele britské skupiny Silver Voices zaměřené na podporu seniorů, je zachování klasického televizního a rozhlasového vysílání pro starší lidi klíčové: „V době, kdy jsou příjmy důchodců pod obrovským tlakem kvůli cenám energií a potravin, se ze streamovacích služeb stává luxus, který si může dovolit jen málokdo. Freeview bylo záchranným lanem pro seniory jak během pandemie, tak i nyní během krize životních nákladů, kdy poskytuje potřebné informace, zábavu, ale i společnost. Vláda se musí jednoznačně zavázat k zachování pozemního vysílání do roku 2040 a dále.“ Totéž si myslí i Greg Childs, ředitel nadace Children’s Media Foundation, podle něhož děti potřebují mít k dispozici regulovaný obsah jako protiváhu k YouTube nebo TikToku.

ČTÚ opět zpochybňuje DVB-T2 Pásma 500 a 600 MHz přisuzuje sítím 5G