Televizníweb.cz přistoupil po delší době k aktualizaci map pokrytí celoplošných sítí DVB-T2, ale také seznamu spuštěných vysílačů a dokrývačů a také programových nabídek jednotlivých multiplexů.

Od dokončení přechodu na DVB-T2 jsme databázi map pokrytí celoplošných sítí DVB-T2 aktualizovali jen sporadicky. Operátoři multiplexů nespouštěli příliš mnoho nových dokrývačů a nejzásadnějšími proměnami procházel multiplex 24. Mezitím se však měnila i programová nabídka jednotlivých sítí, kterou naše databáze příliš nereflektovala. Měnily se také výkony některých vysílačů, a dokonce i jejich umístění. Proto bylo třeba přikročit k rozsáhlejším úpravám a doplnění tabulek o chybějící lokality, vysílací kanály, maximální povolený výkon a polarizaci. Nejzásadnějším úpravám u jednotlivých sítí se věnujeme v tomto článku.

Multiplex 21 – Česká televize

Veřejnoprávní síť 21 se pyšní největším počtem vysílačů a dokrývačů ze všech celoplošných multiplexů DVB-T2. Vysílá z celkem 120 lokalit, přičemž základní síť vysílačů velkého výkonu tvoří 27 věží, z toho 26 od Českých Radiokomunikací (CRA) a jedna od společnosti Profi-invest (Raspenava – Chlum). U sítě České televize jsme aktualizovali tabulku spuštěných vysílačů a dokrývačů, upravili jsme výčet vysílaných programů (odstranili jsme program ČT 3, který k 31. prosinci 2022 ukončil vysílání) a doplnili některé chybějící mapy pokrytí, například dokrývače Chocerady a Příbram – vrch Praha.

Multiplex 22 – České Radiokomunikace

Rovněž u celoplošného multiplexu 22 prošla revizí tabulka spuštěných vysílačů a dokrývačů. V mapách pokrytí přibyla kromě jiných mapka dosahu dokrývače Modrá u Jílového v Ústeckém kraji, který je výjimečný tím, že ho CRA provozují pouze pro tuto síť a nikoli i pro multiplexy 21 a 23, kterým zajištují distribuci signálu a které často dokrývače sdílí. U multiplexu 22 jsme rovněž aktualizovali programovou nabídku doplněním celoplošných televizních stanic Prima Star a Prima Show, a také programu Nalaďte si DVB-T2 (promo kanál CRA).

Multiplex 23 – Czech Digital Group

U této celoplošné sítě jsme měli největší resty v mapách pokrytí jednotlivých vysílačů a dokrývačů. Zcela nám chyběly lokality v Pardubickém, Olomouckém či Zlínském kraji. Multiplex 23 se totiž osamostatňoval jako poslední ze všech čtyř finálních celoplošných sítí DVB-T2 a mapy pokrytí jednotlivých vysílačů nebyly dlouho k dispozici. Síť de facto kopíruje sesterský mutliplex 22 a nikoli pokrytí svého předchůdce, multiplexu 3. Zásadní aktualizací prošla tabulka spuštěných vysílačů a dokrývačů a ve výčtu programů této sítě jsme doplnili ukrajinskou televizi 1 + 1, Ukrajinské rádio provozované Českým rozhlasem, Rádio Impuls a Český Impuls.

Multiplex 24 – Digital Broadcasting

Asi nejvíce změn zaznamenala stránka věnovaná multiplexu 24. Jeho operátor za poslední dva roky spustil mnoho nových vysílačů a dokrývačů, takže jejich celkový počet stoupl na 83 a prý stále není konečný. Základní síť vysílačů velkého výkonu (nad 5 kW) tvoří 38 věží a stožárů, zbytek jsou dokrývače s výkonem od několika desítek Wattů po 4 kW. Zásadní aktualizací prošla tabulka vysílačů a dokrývačů, doplněna byla řada map pokrytí jednotlivých vysílačů a úpravě se nevyhnula ani programová nabídka multiplexu 24. Doplnili jsme Novu Lady, vyměnili Novu 2 za Novu Fun, Primu Comedy Central za Paramount Network, doplnili Óčko Black, Šlágr Originál a Šlágr Muzika. Naopak jsme vymazali stanice Rebel 2 Slušnej kanál, Galerie, TV Klenot, ABC TV, Info TV Jižní Morava a rtm+.