Společné televizní antény (STA) jsou nezbytným pomocníkem při příjmu televizního vysílání v bytových domech. Jak moc jsou v dnešní době využívané a znají diváci všechny možnosti, které jim může STA poskytnout? To se snaží v unikátní anketě zjistit anténní technik Pavel Wünsch.

„Někdy mi připadá, že slovní spojení „společná televizní anténa“ je bezmála sprosté slovo,“ postěžoval si Pavel Wünsch na svém webu Privatnitechnik.cz. „Přestože je příjem pozemního vysílání v normě DVB-T2 v současné době „válcován“ nabídkou přehršlí internetových televizí, jsem přesvědčen, že v klasickém bytovém domě převažuje příjem televizních programů právě přes klasickou společnou televizní anténu. Důvod je dle mého názoru jednoznačný – jednak je v pozemním vysílání pro řadu diváků takové množství televizních programů, které naplňuje (byť ne stoprocentně) jejich očekávání, jednak je příjem těchto programů bezplatný (asi rozhodující argument).“ Jenže jde jen o domněnku, kterou by si chtěl Pavel Wünsch ověřit tvrdými daty.

Co dělat, když vám nejde naladit televizní vysílání v novém standardu DVB-T2?

Nasytili se už diváci placených nabídek?

Anténní technik se proto rozhodl uspořádat anketu pro širokou veřejnost, z níž by se dozvěděl, jak moc jsou STA v českých domácnostech využívané a jakou jim dávají televizní diváci budoucnost. Sepsal sedm otázek, které se týkají například poslední rekonstrukce STA, počtu účastnických zásuvek nebo možnosti přidání placených programů do programové nabídky v STA formou příjmu některé ze satelitních platforem. „Dotazník k této anketě bude dostupný do 31. ledna 2023, pak si dovolím zveřejnit statistické výsledky,“ slibuje Pavel Wünsch, který k mediální spolupráci na propagaci ankety přizval internetové deníky Televizniweb.cz a Parabola.cz. „Moje soukromé stránky nemají takový dosah, aby byly schopné oslovit velký počet uživatelů,“ vysvětlil.

Komu je anketa určena především? „Jak vyplývá z podstaty věci, pak primárně těm divákům a uživatelům, kteří bydlí v bytových domech, kde je společná televizní anténa k dispozici. U těch bude zřejmě jejich mínění nejvíce vypovídající. Názor ostatních, kteří společnou televizní anténu nemají, je také zajímavý, poprosil bych pouze o skutečný názor na věc, rád bych, aby tento „průzkum“ měl pokud možno vysokou vypovídací schopnost,“ píše Pavel Wünsch. „S nástupem satelitního vysílání se bytové domy obsypaly parabolami, s nástupem technologie IPTV (televize přes internet) zase parabol ubývá. Ale zamysleme se nad tím, zda odklon od satelitního příjmu je důsledek rozvoje dalších (IPTV) technologií nebo pouze fakt, že televizní divák se „nasytil“ a spokojí se i s nabídkou klasického pozemního DVB-T2 vysílání,“ popisuje anténář domněnku, kterou si chce v anketě potvrdit.

Máte slabý signál DVB-T2? Problém nemusí být na vašem přijímači

STA jako řešení problematického příjmu DVB-T2

STA může podle Pavla Wünsche v příhraničních oblastech nebo místech s možností přeshraničního příjmu zajistit poměrně velkou programovou nabídku, která může směle konkurovat placeným televizním službám: „Jako příklad mohu uvést situaci z východních Čech, kde lze na mnoha místech přijímat programy z Polska (5 TV multiplexů) a zároveň 4 celoplošné české multiplexy plus jeden regionální. Dohromady 10 TV multiplexů (kanálů), které je schopen rozvádět starý rozvod společné televizní antény a ještě jsme schopni přidat další programy ze satelitní distribuce na dalších volných kanálech (za pomoci transmodulátoru).“ Na rozdíl od IPTV, kabelové nebo satelitní televize je ale drtivá většina programů šířených prostřednictvím STA bezplatná, divák se pouze připojí a může je rovnou sledovat.

Velkou výhodou příjmu televizního signálu přes STA je podle Wünsche odladění problémů, s nimiž se potýkají někteří majitelé individuálních televizních antén: „Příjem pozemního televizního vysílání v normě DVB-T2 přinesl díky sítím SFN (tedy používáním stejných kanálů v různých lokalitách pro šíření stejného multiplexu) uživatelům řadu „kratochvílí“ ve formě kostičkování programů a mnohdy i nemožnost jejich příjmu. V tomto směru „vede“ příjem kanálu 26 (multiplex České televize), kdy především v době inverzního počasí je v mnoha lokalitách příjem prakticky znemožněn. Řešení takového problému bývá v případě individuálního příjmu pro uživatele nejen problematické, ale především drahé. V případě STA lze realizovat všechna potřebná opatření v poměru k počtu uživatelů mnohonásobně levněji.“

Informovanost o DVB-T2 je z hlediska potřeby úprav STA mizivá, varuje anténář. Lidé řeší jen přijímače

A co vy a společná televizní anténa? Zúčastněte se ankety a pomozte získat zajímavá statistická data, s nimiž vás později dopodrobna seznámíme.

Image by wirestock on Freepik