Práce člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) Daniela Köppla pro marketingový tým prezidentského kandidáta Andreje Babiše může být porušením zákona. RRTV proto předala obdržené stížnosti Poslanecké sněmovně.

Celkem osm stížností přišlo RRTV na aktivity radního Daniela Köppla, který veřejně vystupoval jako člen marketingového týmu předsedy hnutí ANO a prezidentského kandidáta Andreje Babiše. Radní na svém první zasedání toto úterý konstatovali, že Köppl mohl porušit zákon o rozhlasovém a televizním vysílání, a proto předali všechny podněty Poslanecké sněmovně, která může iniciovat hlasování o jeho odvolání z RRTV. Totéž navrhuje i místopředsedkyně Poslanecké sněmovny za Piráty Olga Richterová a senátorka za ODS Miloslava Němcová.

Člen RRTV pracuje pro Babiše Porušení zákona projedná sněmovna

„Rada konstatuje, že skutkový stav ve věci podezření na střet zájmů člena Rady Mgr. Daniela
Köppla nasvědčuje tomu, že mohlo dojít k porušení ustanovení § 7 odst. 12 a 14 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v aktuálním znění, čímž mohla být narušena jeho nestrannost a nezávislost jako člena Rady, popřípadě i zpochybněna důvěra v nezávislost a nestrannost Rady jako celku. Rada proto postupuje doručené podněty Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, která je podle ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., oprávněna v této věci jednat. Rada o tomto způsobu vyřízení podnětů vyrozumí stěžovatele,“ uvedla RRTV v oficiální tiskové zprávě ze svého úterního jednání.

Daniel Köppl začátkem ledna poskytl vyjádření na kameru České televize, kdy vystupoval jako člen volebního týmu Andreje Babiše a komentovat výdaje na předvolební kampaň a další strategii Babišova týmu před druhým kolem volby prezidenta republiky. Později však popřel, že by pracoval pro hnutí ANO a jejího předsedu Andreje Babiše. Na přímý dotaz uvedl, že je poradcem prvního místopředsedy hnutí Karla Havlíčka a zaměstnává jej Poslanecká sněmovna. Ta však Daniela Köppla nevede mezi placenými asistenty poslanců ani na žádné jiné pozici v pracovním poměru s dolní komorou Parlamentu. Daniel Köppl spolupracuje s hnutím ANO dlouhodobě, měl na starosti komunikaci ministerstva zdravotnictví za pandemie Covid-19 a poté vedl jeho komunikační oddělení, když resort vedlo hnutí ANO.

Bývalý ředitel České televize Jiří Janeček zvolen do RRTV za hnutí ANO

Štítky