Novým předsedou Rady Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) bude od zítřka Marek Ebert. Po dvou letech nahradí Hanu Továrkovou, které do příštího roku zůstává mandát řadové členky Rady ČTÚ.

Po třiceti letech nepřetržité práce pro Český telekomunikační úřad stane Marek Ebert v jeho čele. Pro ČTÚ pracuje již od jeho vzniku v roce 1993, prvních osm let jako ředitel odboru pro severočeskou oblast, poté od roku 2001 jako ředitel odboru regulace telekomunikačních sítí a služeb a od roku 2007 jako ředitel odboru regulace. Členem Rady ČTÚ se stal v roce 2020, kdy jej tehdejší vláda zvolila na pětileté funkční období. Předsedou Rady ČTÚ ho stanovil už současný kabinet Petra Fialy, a to s časovým předstihem před koncem předsednického mandátu současné šéfky ČTÚ Hany Továrkové. Tu si do ČTÚ i čela úřadu prosadili některé telco firmy, které předtím zastupovala v Hospodářské komoře ČR.

Jaký bude rok 2023 pro DVB-T2? Naprosto klíčový

Konec sporů s ministerstvem průmyslu a obchodu?

Hana Továrková si během svého dvouletého vedení ČTÚ dokázala nadělat spousty nepřátel. Zejména pak svým tažením proti terestrickému televiznímu vysílání, které vygradovalo na podzim 2021 prohlášením na konferenci DIGIMEDIA 2021, že se ČTÚ nechystá na nadcházející Světové radiokomunikační konferenci WRC-23 uhájit kmitočty pro celoplošné televizní vysílání DVB-T2, protože tato technologie je zastaralá a veškeré televizní vysílání by se mělo překlopit na internet. ČTÚ pod vedením Hany Továrkové také nedotáhl do realizace výběrová řízení na provozovatele sítí pro terestrické digitální rozhlasové vysílání, byť to opakovaně sliboval.

Dalším selháním byla nezdařená aukce kmitočtů v pásmu 700 MHz, od které vláda očekávala snížení ceny mobilních dat, a to pomocí vstupu čtvrtého mobilního operátora. Dodnes žádný čtvrtý mobilní operátor není na obzoru a o menších operátorech, kteří získali kmitočty v pásmu 3,5 GHz, není moc slyšet. Výsledkem nezdařené aukce je tak například i nedávný prodej kmitočtů v pásmu 3,5 GHz firmy Poda společnosti Vodafone. Samostatnou anabází je pak neúspěšná snaha předsedkyně Továrkové o ex-ante regulaci velkoobchodního trhu s mobilními daty v ČR, kterou Evropská komise několikrát odmítla.

ČTÚ opět zpochybňuje DVB-T2 Pásma 500 a 600 MHz přisuzuje sítím 5G

Vztahy mezi ČTÚ a ministerstvem průmyslu a obchodu, do jehož gesce úřad spadá, nebyly za vedení Hany Továrkové ideální. Tedy především po změně vlády a nástupu současného kabinetu. Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela se netajil kritikou předsedkyně ČTÚ a při jeho loňské bleskové návštěvě ČTÚ se situace ještě vyostřila. Ministr předsedkyni vytkl, že úřad pod jejím vedením neřeší problematický příjem celoplošných sítí DVB-T2 v některých oblastech a že si uzurpuje rozhodování o tom, jak se Česká republika postaví k otázce zachování terestrického televizního vysílání po roce 2030, do něhož má televizní vysílání zajištěnu ochranu kmitočtového spektra v pásmech 500 a 600 MHz. Podle Síkely se jedná o čistě politické rozhodnutí, které nepřísluší ČTÚ.

ČTÚ slibuje lepší dohled na problémy s DVB-T2

Že se v oblasti broadcastingu chystají na ČTÚ od letošního roku určité změny, vyplynulo již v lednové monitorovací zprávy úřadu, která obsahuje plány pro nadcházející rok. Zpráva zmiňuje jak řešení problematického příjmu DVB-T2, tak rozvoj DAB+, tedy neustále odkládané aukce kmitočtů pro digitální rozhlas. Ostatně, přesně to si od nového předsedy Rady ČTÚ sliboval už při jeho říjnovém výběru ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela. „Očekávám, že se pustí do řešení problémů s nekvalitním příjmem DVB-T2 v některých oblastech České republiky a úřad pod jeho vedením podpoří další rozvoj vysokorychlostních sítí v Česku a rozvoj konkurence,“ uvedl tehdy Síkela v oficiální tiskové zprávě ministerstva.

ČTÚ již na sklonku loňského roku připravil jednodušší online formulář pro nahlašování nekvalitního příjmu televizního signálu a také přehlednější mapy pokrytí jednotlivých vysílacích sítí, včetně mobilních. Na monitoring a odstraňování problémů s příjmem DVB-T2 hodlá ČTÚ dbát i v letošním roce. „I nadále budeme věnovat zvýšenou pozornost monitorování dostupnosti signálu televizního vysílání ve standardu DVB-T2 a budeme řešit konkrétní stížnosti televizních diváků na jeho nedostatečnou kvalitu. V lokalitách výstavby nových základnových stanic mobilních sítí 5G budeme s jejich provozovateli řešit včasné odstranění případů rušení u televizních diváků. Budeme také pokračovat v informační kampani vůči městům a obcím, o možnostech a postupu občanů při vzniku rušení televizního příjmu provozem mobilních sítí v pásmu 700 MHz,“ slíbil úřad ve své lednové monitorovací zprávě.

Ministr a šéfka ČTÚ jsou ve při Hana Továrková čelí kritice MPO

Konec odkladů aukcí kmitočtů pro DAB+?

Po dohodě s ministerstvem průmyslu a obchodu chce ČTÚ společně s dalšími státními orgány
a zástupci sektoru vytvořit pracovní skupinu zaměřenou na řešení konkrétních případů nedostatečné kvality příjmu i otázku budoucnosti zemského televizního vysílání. S tím úzce souvisí i pozice České republiky na připravované Světové radiokomunikační konferenci WRC-23, která se uskuteční letos v listopadu a prosinci ve Spojených arabských emirátech. „Důležitým úkolem Úřadu bude pokračování mezinárodní spolupráce na přípravě návrhů a pozic Evropy pro podzimní Světovou radiokomunikační konferenci WRC-23, včetně zajištění aktivní účasti v průběhu jejího jednání,“ potvrdil ČTÚ ve zmiňované monitorovací zprávě.

Dojít by mělo i na tolik odkládané aukce kmitočtů pro sítě DAB+ určené komerčním rádiím. „Na podporu rozvoje zemského digitálního rozhlasového vysílání provede ČTÚ v roce 2023 výběrové řízení. Jeho cílem bude udělení přídělů rádiových kmitočtů, nezbytných pro celoplošné a regionální vysílací sítě zemského digitálního vysílání T-DAB,“ slibuje ČTÚ, který pod vedením Marka Eberta připraví i ucelenou aktualizaci Strategie správy spektra. „Pro tento účel ustavíme společnou pracovní skupinu se zástupci sektoru i dotčených státních orgánů. V neposlední řadě budeme pokračovat v implementaci nového SW pro správu rádiového spektra i v kontrolách plnění rozvojových kritérií, které skrze získané příděly kmitočtů převzali příslušní držitelé,“ dodává ČTÚ.

Co nás čeká v roce 2023 s DAB+? Vymodlené aukce kmitočtů a nová rádia

Štítky