Vizualizační portál VPortal, který spustilo ČTÚ již v listopadu 2022, nabízí komplexní vizualizační nástroj a má sloužit uživatelům jako pomůcka při porovnávání kvality telekomunikačních služeb v České republice. Podívejme se jaká je testovací verze.

Portál je členěn do jednotlivých modulů podle typu služeb: Mobilních ( GSM, LTE a 5G), rozhlasových (DAB+) a televizních (DVB-T2 a DVB-T). Navazuje a rozšiřuje možnosti informací z původního informačního portálu o pokrytí digitálním signálem v ČR, kde zobrazené informace o pokrytí vycházely výhradně z výpočtů provedených postupem, který je uveden v části Informace každé z nabízených aplikací.

Mobilní služby

Nejvýraznější změny dosáhl vizualizační portál u mobilních služeb, zejména tím že znázorňuje simulaci plošné oblasti pokrytí signálem jednotlivých operátorů na zvolené adrese případně v místě podle GPS souřadnic. Obsahuje data získaná z měření prováděných pracovníky ČTÚ v terénu a další typy dat, např. výsledky výpočtů pokrytí prováděné na základě získaných údajů o parametrech vysílacích stanic, základnové stanice ve zkušebním provozu, přehled o plnění rozvojových kritérií, které mají operátoři uloženy pro dosažení pokrytí signálem v určitém procentu rurálních oblastí.  Přehled stanic ve zkušebním provozu umožňuje návštěvníkovi získat informaci o tom, zda tento provoz by mohl způsobit rušení v sousedním televizním pásmu a tím i zhoršení jeho příjemu. Je možno si nastavit volby operátora, technologii (5G,4G a 2G) a kmitočtová pásma od 700 MHz až po 3400-3800 MHz. Při změně volby některého výběru a přechodu na jiný se ale musím vracet do základního adresu portálu, protože předchozí volby zůstávají zachovány.

Rozhlasové služby

Samostatnou mapu tvoří vysílače DAB+ podle jejich 5 provozovatelů: CRA, CRo, RTI cz, Teleko digital a Joe Media. Na rozdíl od služeb mobilních, které jsou aktualizovány převážně k lednu tohoto roku, je jejich výčet planý k datu 12.8.2022. I na této záložce, jako i v ostatních modulech, může uživatel, po zadání své emailové adresy, získat odkaz a stáhnout na základě zvolených parametrů vybraná data příslušného zobrazení ve zvoleném formátu a souřadnicovém systému.

Ukázka mapy vysílačů sítí DAB rozhlasových služeb (Zdroj: ČTÚ, vportal.ctu.cz/dab/).

Simulace pokrytí v podstatě znázorňuje jen neporyté oblasti (světlé s podkladovou mapou) a potom jen pokryto a nepokryto, opět k srpnu 2022, což zjevně nezahrnuje zlepšené pokrytí ČRo, který v některých místech vysílače posílil. Na rozdíl od původního zobrazení neudává, podle které metody je simulace pokrytí znázorněna. Po srovnání obou obrázků, jak z V portálu, tak i z původního digi.ctu.cz/dtv lze usuzovat, že znázornění pokrytí se bude blížit metodice ITU 1812-5 a ne podle vyhlášky o pokrytí, která vznikala v začátcích přechodu na digitální vysílání před 10 lety.

To zjevně také nebude zachyceno v níže uvedené tabulce, kterou jsme si stáhli z tohoto portálu a barevně upravili pro lepší přehlednost.

Přehled DAB vysílačů a jejich technických parametrů platný k 22.8.2022 (Zdroj: Vportál ČTÚ)

Televizní služby

Tento modul umožňuje zobrazení dat o dostupnosti služeb přístupu k celoplošnému a regionálnímu digitálnímu televiznímu vysílání DVB-T2 a navolit jak celoplošné (Multiplexy 21-24), tak i regionální vysílání. Zajímavé je, že jednotlivé celoplošné sítě jsou nazývány multiplexy, zatímco regionální jen Síť, na rozdíl od původních map pokrytí na digi.ctu.cz. Jedná se o technický portál a proto bychom na něm marně hledali odpověď na otázku, proč nějaký konkrétní program, který je šířen zejména  regionálním vysílačem, nemohu u sebe doma naladit.

Po kliknutí na vysílač se na mapě zobrazí kompletní parametry vysílače včetně kanálu a kmitočtu, výkonu, polarizace a dalších údajů z databáze vysílačů podobně jako u výše uvedené tabulky pro digitální rozhlas. Pokud kliknu do prostoru mimo vysílač na záložce simulace pokrytí uvidím vyhodnocení buď výborné nebo dobré, případně nic, pokud je místo nepokryto. Metoda výpočtu pokrytí bude i v tomto případě s největší pravděpodobností odpovídat přísnější metodice ITU. Údaje platí v případě televizních vysílačů k 26.9.2022.

Ukázka zobrazení vysílače Trutnov celoplošného multiplexu 24 (Zdroj: ČTÚ, VPortal, televizní služby)

Původní aplikace umožňovala zobrazit přímo na mapě jen základní parametry příslušného vysílače, ale po zadání přesné adresy místa, které mě zajímalo, určit azimut k vysílači a vykreslit pro danou vzdálenost i terénní profil od vysílače včetně Fresnelovy zóny. Z toho bylo názorně zřejmé, zda je vůbec možné signál přijmout případně na anténu na blízkém výše umístěném místě. Na rozdíl od mobilního modulu sekce televizní služby neuvádí žádné body, kde by probíhalo měření signálu.

Nekvalitní příjem DVB-T2?

Význam tohoto uživatelsky přívětivého portálu vzrůstá po vyjádření nového předsedy ČTÚ Marka Eberta o tom, že otázka DVB-T2 a terestrického příjmu televizního signálu bude pro ČTÚ určitě důležitá a jeho příslibu, že kde bude jednoznačně identifikován problém příjmu na straně kvality signálu pokusí se najít řešení. A právě tento „Vportal“ v první fázi při špatné kvalitě příjmu umožní jednoduše divákovi, případně anténním odborníkům, provést základní vyhodnocení, zda je signál opravdu k dispozici. Možná v budoucnu na tyto stránky přistoupí i místa na kterých proběhlo měření.

K tomu také ČTÚ již dříve připravilo novou verzi formuláře, díky kterému je možno nahlásit nekvalitní příjem. K vyplnění  uvedeného formuláře na stránkách ČTÚ je třeba zaznamenat časy, kdy k problémům s kvalitou signálu dochází, programy a kanály, kterých se problém týká, adresu, kde ke špatnému příjmu dochází. Samozřejmě nejdůležitější je předchozí kontrola vlastního zařízení, kabelů, antény, včetně instalací STA. U individuálních antén je také nutno zajistit, vyloučení všech zesilovačů či tzv. aktivní antény, jak jsme již o tom mnohokrát psali, které jsou velmi častou příčinou rušení.

Podle úvodní stránky proběhla aktualizace televizních vysílačů a simulace pokrytí ke dni 7.10.2022, i když údaj u konkrétních záložek uvádí platnost k dřívějšímu datu. Podobně je tomu i u rozhlasových služeb, kde by si údaje zasloužily pozornost zejména u digitální sítě A Českého rozhlasu. Tento portál běží v testovacím režimu od 1.11.2022 a určitě by stálo za to ho vylepšovat. Otázky k němu, a možná i kvalifikované připomínky, je možné směrovat na vportal@ctu.cz . Pokud někdo z našich čtenářů má s tímto portálem zkušenosti, uvítáme jeho názory v diskusi pod článkem. Určitě ty zajímavé předáme.

Úvodní snímek: zdroj: https://vportal.ctu.cz/tel/mapa