Nárok na využití alespoň části frekvenčního pásma 600 MHz po roce 2030 vznesla Asociace provozovatelů mobilních sítí (APMS), která sdružuje mobilní operátory T-Mobile, O2 a Vodafone.

Rapidní nárůst využívání mobilních dat v České republice za posledních deset let vedl podle APMS k tomu, že stávající frekvence nebudou po roce 2030 pro uspokojení potřeb obyvatel stačit. „Řešením může být získání části spektra v pásmu UHF. Toto pásmo je ideální pro zlepšení pokrytí ve venkovních oblastech a pro efektivní využití stávající síťové infrastruktury,“ uvedla asociace v prohlášení Pozice APMS k využití pásma 600 MHz. Podle jejích slov využití pozemního digitálního televizního vysílání neustále klesá a po roce 2030 bude výrazně nižší než nyní. Toto tvrzení je však v rozporu s výsledky měření Nielsen Admosphere, podle nichž naopak zájem o terestrický příjem televize mírně roste a ani v době přechodu na DVB-T2 nedošlo k významnému poklesu.

Pozice APMS k využití pásma… by Jan.Potucek

APMS: Ať si každý stát rozhodne sám

Terestrický příjem televize využívá přes polovinu domácností v České republice a je to nejvyužívanější televizní platforma u nás. S výrazným odstupem následuje IPTV, satelit a kabelová televize. APMS však tvrdí, že zájem o terestrické televizní vysílání jako jediný bezplatný způsob příjmu televize klesá, přestože měření sledovanosti tomu nenasvědčují. „Mobilní operátoři uznávají společenskou hodnotu pozemního (terestrického) vysílání se všemi specifiky, které v ČR oproti většině ostatních zemí EU vykazuje. Otázkou však zůstává, kolik spektra bude toto vysílání v budoucnu skutečně potřebovat. Všichni vidíme, že s nástupem nových technologií v oblasti digitální zábavy se významně mění zvyky obyvatel v konzumaci televizního obsahu. Významně roste podíl sledování pořadů ze záznamu / on demand či tzv. opožděné sledování (tedy za využití internetového připojení),“ konstatuje asociace.

APMS si proto zadala průzkum zaměřený na trendy konzumace audiovizuálního obsahu, jehož výsledky chce zveřejnit zhruba za měsíc. Zároveň doporučuje, aby pásmo 600 MHz bylo v budoucnu využíváno tzv. „koprimárně“, tedy že by část mohla být použita pro televizní vysílání a část pro mobilní sítě a každý stát by si o tom mohl rozhodnout samostatně. „Umožnilo by to národním vládám a regulačním orgánům flexibilně rozhodnout o jeho budoucím využití, a to zejména v návaznosti na vývoj trendů v konzumaci televizního obsahu,“ míní APMS, která nepožaduje, aby pásmo 600 MHz nebo jeho část byla přidělena mobilním operátorům hned v roce 2030, kdy skončí jeho garance pro využití pro terestrické televizní vysílání.

Máme shodu na zachování DVB-T2 v pásmu 600 MHz, tvrdí MPO. Oficiálně to potvrdí na jaře

Mobiláři věří, že lineární televizi převálcují OTT služby

„Současně se ale domníváme, že již po roce 2030 bude společensky neefektivní využívat toto pásmo v plné své šíři pouze pro televizní vysílání. Zvláště pokud se v budoucnu potvrdí či dokonce zesílí trendy odklonu od lineárního sledování televize (televize přes anténu na střeše) směrem ke sledování ze záznamu či opožděnému sledování, kde je naopak klíčovým předpokladem kvalitní internetové připojení,“ dodává APMS a argumentuje vývojem situace na třech evropských trzích: v Británii, Francii a Německu. Tyto země (kromě Německa) ale mají silný podíl domácností, které přijímají televizi klasicky na anténu a i v Německu poslední dva roky roste zájem o příjem televizního signálu přes DVB-T2, zejména pak bezplatně šířených veřejnoprávních programů (komerční televize jsou zpoplatněny).

Otázkou je, zdali by několik málo desítek MHz pásma pomohlo výrazným způsobem zvýšit rozsah kmitočtů pro mobilní sítě. Již dnes totiž mobilní operátoři disponují více než 1 000 MHz rádiových kmitočtů a stávající televizní kmitočty by tak byly kapkou v moři již přidělených kmitočtů mobilní službě. Hlavním důvodem zájmu o televizní kmitočty tak může být snaha eliminovat bezplatný televizní příjem, který umožňuje právě pozemní vysílání, a kompletně zpoplatnit televizní služby. Právě všichni tři mobilní operátoři jsou totiž nejsilnějšími IPTV hráči na trhu. Pokud by pozemní televize přišla o kmitočty, musela by zhruba polovina všech českých domácností začít za televizní příjem platit. Je tak možné, že se nehraje o další kmitočty pro mobilní sítě, ale o zvýšení platících zákazníků na IPTV platformách.

ČTÚ chystá workshop o výpadcích DVB-T2 Definuje také postoj ČR k pásmu 600 MHz

O využití kmitočtových pásem 500 a 600 MHz by měla rozhodnout Světová radiokomunikační konference WRC-23, která se uskuteční letos v listopadu a prosinci v Dubaji. Česká republika několikrát deklarovala zájem zachovat terestrické televizní vysílání pokud možno v současném rozsahu i po roce 2030. Vůči WRC-23 však budou členské státy Evropské unie vystupovat jako jeden celek.

Úvodní foto: Jan Potůček, Televizniweb.cz