Naléhavou výzvu vládám a regulačním orgánům členských zemí Evropské unie za zachování terestrického televizního vysílání v pásmu UHF a spektra pro bezdrátové mikrofony adresovalo začátkem května více než 100 evropských kulturních a mediálních organizací. Pokračuje tak iniciativa „Save Our Spectrum“, která odmítá uvolnění frekvenčních pásem 500 a 600 MHz pro potřeby mobilních operátorů.

Signatáři výzvy varují, že již na letošní Světové radiokomunikační konferenci WRC-23, která proběhne na podzim ve Spojených arabských emirátech, by mohlo dojít k rozhodnutí o převedení pásem 500 a 600 MHz na mobilní operátory. Nyní frekvence v pásmech 470 až 694 MHz slouží k terestrickému televiznímu vysílání a pro potřeby bezdrátového ozvučení. Garanci pro využívání dolní části UHF spektra však mají pouze do roku 2030. O tom, jaké by mělo být využití pásem 500 a 600 MHz, bude probíhat diskuse právě na konferenci WRC-23. Iniciátoři výzvy SOS (Save Our Spectrum) se domnívají, že mobilní operátoři již získali dostatečnou část spektra díky první a druhé digitální dividendě.

Save Our Spectrum – May 2023 by Jan.Potucek

Koprimární využití spektra by zabilo terestrickou televizi

Snahy mobilních operátorů o „koprimární“ využití pásem 500 a 600 MHz by podle SOS vedlo k faktickému vyloučení médií a kulturního sektoru z terestrického vysílání. Skončil by tak nejefektivnější způsob šíření televizního signálu. Pozemní digitální televize v pásmu UHF je podle SOS jednoduchým, inkluzivním a levným způsobem šíření signálu, který divákům umožňuje okamžitý přístup k velkému množství veřejnoprávních i komerčních programů. Navíc je toto vysílání spolehlivé za všech okolností, dokonce i v případě přírodních katastrof nebo jiných krizových situací je tento způsob šíření televizního signálu velmi robustní a „nepadá“ jako internet nebo mobilní sítě. Jde o udržitelný způsob distribuce signálu, dokonce nejudržitelnější, pokud jde o distribuci stejného obsahu všem divákům.

Zároveň se ale terestrické televizní vysílání neustále vyvíjí a prochází inovacemi, jako je vysílání určené chytrým mobilním zařízením 5G Broadcast, které v České republice testovaly České Radiokomunikace (a o další test této technologie usilují). SOS ale upozorňuje, že frekvence v dolní části UHF spektra využívají i bezdrátové mikrofony a mikroporty, které jsou důležité pro divadla, muzikály, živé kulturní akce, festivaly, konference, ale také rozhlasové a televizní vysílání a mediální produkce. „Toto technické vybavení je dlouhodobě využíváno a často předáváno z profesních organizací neprofesionálním, čímž se uplatňuje koncept cirkulární ekonomiky,“ upozorňuje SOS s tím, že změna frekvencí pro toto bezdrátové ozvučení by znamenala znehodnocení veškeré této techniky.

Zvoní mikrofonům hrana? Uvolnění pásma 600 MHz by ohrozilo i kulturu

Mobilní sítě ještě nevyužívají naplno pásma 700 a 800 MHz

Mobilní operátoři podle signatářů výzvy SOS již těží ze značných zdrojů spektra UHF, které získali během první a druhé televizní digitalizace. Tehdy obdrželi v rámci první a druhé digitální dividendy pásma 700 a 800 MHz. „Toto přidělení spektra, které dříve využívalo terestrické televizní vysílání a PMSE (Programme Making and Special Events), bylo odůvodněno potřebou rozvoje širokopásmového připojení ve venkovských oblastech, ale současné problémy s internetovým připojením na venkově lze řešit pouze dalším rozvojem infrastruktury – a toho lze dosáhnout pomocí spektra pro mobilní širokopásmové připojení, které již bylo mobilním operátorům přiděleno,“ vysvětluje SOS. Další ukrajování spektra, které využívá televizní vysílání a bezdrátové mikrofony, by tak bylo kontraproduktivní.

„Miliony lidí v celé Evropě mají každodenní užitek z terestrické televize, mediální produkce a těší se z živých kulturních akcí. Pokud chcete zachovat prosperující mediální a kulturní sektor, hlasujte pro zachování dolní části pásma UHF pro distribuci televizního signálu, mediální produkci a kulturní akce: řekněte „ne“ změně využití kmitočtového spektra na konferenci WRC-23!“ vyzývají signatáři prohlášení SOS za zachování televizního spektra v Evropě.

Proč by nemělo dojít ke změnám v UHF spektru Ohlédnutí za Innovation Day 2022