Cloud ve spojení s firemní komunikační platformou používá na celopodnikové nebo individuální úrovni skoro polovina zaměstnanců českých společností.

Kontrolu nad firemními daty, která ukládají do cloudu v rámci preferované komunikační platformy, chce mít většina IT manažerů českých společností. Pro víc než pětinu z nich (21,3 %) je zcela zásadní, aby se tato data ukládala v datových centrech na území České republiky nebo alespoň v rámci Evropské unie. Dalších 41 % takové řešení upřednostňuje. Vyplývá to z průzkumu, který pro společnost IceWarp realizovala agentura Ipsos a jehož se ve dnech 26. až 30. dubna 2024 zúčastnilo 1050 respondentů z řad firemních IT manažerů s rozhodujícími pravomocemi nebo alespoň poradním hlasem.

„S požadavkem na ukládání dat na území státu, kde firma působí, se setkáváme stále častěji. Společnosti chtějí mít kontrolu nad tím, co se s jejich citlivými firemními daty děje a také jistotu, že nebudou podléhat jiné jurisdikci než té, která platí na území jejich státu,“ říká Adam Paclt, generální ředitel společnosti IceWarp, která stojí za stejnojmennou komunikační platformou pro firmy a představuje cenově výhodnější alternativu ke globálním službám Microsoft 365 a Google Workspace. Jako příklad Paclt jmenuje nedávná úspěšná jednání firmy v Pákistánu, kde stát ukládá přímo zákonem, aby firmy svá data nesvěřovaly cloudu spravovanému v jiné zemi.

S umělou inteligencí zatím klouzáme po povrchu, míní šéf českého konkurenta Microsoftu a Google

Desetině IT manažerů je jedno, kam se ukládají data

Zájem mít firemní data pod kontrolou v České republice nebo alespoň v rámci jednotného evropského trhu v EU jasně deklarují i české společnosti. Pouze pro čtvrtinu (27,7 %) firemních IT manažerů to není zásadní téma a desetině (10 %) to je zcela jedno. Jako zásadní si podmínku správy dat v cloudu na území ČR nebo EU kladou především nejmladší IT manažeři ve věku od 18 do 26 let (28,4 %) a spíše ženy (23,4 %) než muži (19,4 %). Z regionálního pohledu je tento striktní požadavek nejčastější u firem v Karlovarském kraji (43,3 %) a Libereckém kraji (33,3 %), upřednostňovaný je pak nejvíce v Královéhradecké kraji (55,6 %) a Jihočeském kraji (50,8 %).

Nejlaxnější přístup k tomu, kde má jejich firma uložena data v cloudu, mají IT manažeři ve Zlínském kraji (16 %), Středočeském kraji (14 %) a Karlovarském kraji (13,3 %). V těchto regionech nejčastěji respondenti odpovídali, že je jim to jedno. Jako málo zásadní pak tuto otázku nejčastěji uváděli respondenti z Libereckého kraje (35,9 %), Jihomoravského kraje (35,5 %), Moravskoslezského a Pardubického kraje (35,1 %). Požadavek na uložení dat v cloudu na území ČR nebo v rámci EU roste s velikostí sídla, v němž má firma svoji kancelář. Nejčastější je ve městech nad 100 tisíc obyvatel (24,8 %), nejméně častý v obcích do 1000 obyvatel (16,8 %).

MS 365 bychom vyměnili za levnější řešení, shodují se tři čtvrtiny IT manažerů

IceWarp nabízí on-premise řešení i cloud

Využívání automatizace a cloudu třetích stran ve spojení s preferovanou komunikační platformou je u českých firem zatím v menšině. Jako zcela běžné ho uvádí 15,1 % firemních IT manažerů, na individuální bázi podle potřeb jednotlivých zaměstnanců dalších 34,1 %. Zcela výjimečně cloud pro komunikační platformy používá více než pětina (22,4 %) dotazovaných a vůbec ne 12 %, dalších 19 % respondentů si není jisto.

Čistě česká komunikační a kancelářská platforma IceWarp, která má po celém světě na 50 milionů uživatelů, nabízí stejné funkce jako globální hráči za polovinu až třetinu ceny. Zároveň nechává zákazníkům vybrat, které funkce chtějí využívat a jenom za ně si pak účtuje licenční poplatky. Zákazníci ji můžou využívat jako on-premise řešení na vlastních serverech nebo v cloudu, který je vždy na území státu, kde IceWarp službu poskytuje.

Image by rawpixel.com on Freepik

Štítky