Paralelně s konferencí DIGIMEDIA 2024 se konal v Praze kongres WorldDAB Automotive za účasti více jak 300 účastníků z oblastí rozhlasového vysílání a automobilového průmyslu. Základní výzvou na tomto kongresu bylo, že rádio je věčné, a proto vyžaduje pokračující spolupráci mezi oběma sektory, aby se zajistila trvalá přítomnost rádia na palubních mediálních panelech automobilů.

Na úvod prezidentka WorldDAB Jacqueline Bierhorst pronesla vášnivou výzvu k pokračující spolupráci, aby se zajistil význam rádia v automobilu. Popsala rádio jako „trvalku“ pro svou dlouhověkost a dodala: „Všichni se musíme spojit, abychom zajistili, že DAB+ zůstane v srdci palubní desky, v co nejvyšší kvalitě.“ K paní Bierhorst se na pódiu připojila ředitelka rozhlasové sekce EBU Edita Kudláčková, aby zdůraznila rozhodující roli rádia jako důvěryhodného zdroje zpráv a jeho důležitost v dobách krize.

Evropské iniciativy

Na kongresu byla prezentována nová iniciativa EBU (Evropské Vysílací Unie) pro propojená auta tzv. „Playbook“, jehož cílem je unifikovat v duchu spolupráce rozhlasový průmysl. Snahou je vytvořit jeden hlas vysílatelů, kteří by se pak mohli obracet k dalším průmyslovým hráčům – výrobcům aut a operačních systémů. Za iniciativou stojí BBC, Radio France, ARD, RTVE, švédský rozhlas SR a belgická RTBF.

Kathrin Kluser, ze švýcarského regulátora OFCOM (pozor nezaměňovat s britským Ofcom) znovu potvrdila, že stanice ve Švýcarsku začaly plánovat individuální strategie vypínání analogu, FM rozhlasu. Na příkladu důležitosti marketingové kampaně vysvětlila, že jakmile je povědomí o DAB+ a jeho výhodách vysoké, komunikace má být zaměřena na řidiče, což je důležité, protože použití FM v automobilech je vyšší než doma nebo v práci.

Trochu jiná situace je ve Španělsku, veřejnoprávní RTVE zprovozňuje postupně každý měsíc jedno vysílací místo pro DAB+, aby pokrytí koncem tohoto roku dosáhlo 50 %.

Více programů a regionální expanze v Rakousku

Digitální rádio v Rakousku slaví letos oficiální 5. narozeniny a může také odkazovat na příběh o úspěchu. 21. června 2024 dojde k největšímu rozšiřování vysílání soukromých rozhlasových stanic od začátku soukromého vysílání v roce 1998 (FM).

Corinna Drumm, z Asociace rakouských soukromých vysílatelů (VöP), na kongresu WorldDAB v předstihu oznámila zahájení druhého národního multiplexu DAB+. „Lidé prostě očekávají, že ve svých autech najdou vysílání rádia – to je potřeba, kterou musí výrobci automobilů vyplnit. Rádio je médium, které nabízí nejjednodušší přístup nejen pro zábavu, ale také k informacím a má nejvyšší známky pro důvěru a je nejpoužívanějším zdrojem zpráv.“

Digitální rádio v Rakousku: DAB+ a Radioplayer

Provoz digitálního rozhlasového vysílání v Rakousku začal prvním testem DAB+ pod vedením Asociace DigitalRadio Rakouska ve Vídni od května 2015 do dubna 2018 .

Následně pak dne 28. května 2019 zahájilo devět digitálních rádií vysílání svých programů napříč Rakouskem, avšak bez ORF, veřejnoprávním rozhlasem a největším soukromým rádiem Kronehit. Bezprostředně po odchodu z testovacího projektu DAB+ oznámilo Radio Kronehit, Life Radio a Antenne Styria, že budou využívat Radioplayer na internetové rádiové platformě. Tato technologická platforma byla založena původně na partnerství BBC a britských soukromých rozhlasů jako sdílený webový přehrávač. Postupně se tento neziskový model rozšířil do 13 zemí a jako aplikace je používán v mobilních zařízeních, chytrých reproduktorech nebo i v televizních přijímačích.

Celostátní pokrytí DAB+ v Rakousku od 28. května 2019 do dneška, kde vysílá 30 rozhlasových stanic (zdroj: https://dabplus.at/programme/ )

Ještě do zítřka je k dispozici 30 programů v DAB+. MUX I (Austria) vysílá v jednotlivých spolkových zemích na různých kmitočtových blokách. Ve Vídni a okolí MUX I v bloku 5D a regionální MUX II (City MUX Wien II) v bloku 11C.  Celkově je v provozu 15 vysílačů s vyzářenými výkony 5 – 12,5 kWerp, které provozuje skupina ORS, stejná, která provozuje i vysílače FM rozhlasu a DVB-T2 televize.

Všechny stanice vysílají s ochranou EEP A3, s kódováním AAC a bitovými rychlostmi od 40 kb/s až po 120 kb/s (City Jazz ve Vídni). Informační kanál EWF Info dokonce používá bitovou rychlost jen 24 kb/s. Prakticky všechny programy jsou doplněny Slideshow a DLS (radiotext), některé pak mají i transparentní datový kanál (TDC).

28 nových digitálních programů

Celostátní pokrytí DAB+ je 84 % přičemž podíl DAB+ přijímačů v domácnostech je 30 %, takže dvakrát více než u nás při výrazně menším počtu programů. Samozřejmě všechna nová auta od roku 2021 jsou vybavena DAB příjmem, tudíž penetrace bude celkově vyšší.

Od 21.června společně s původní rozhlasovou nabídkou z roku 2019 bude v celostátním šíření k dispozici celkem 30 programů DAB+, které bude možno přijímat přes anténu. Dojde ale i k rozšíření regionálního vysílání. Dosud existovala pouze regionální nabídka DAB+ se 14 programy ve Vídeňské oblasti. K tomu nyní přistoupí pět dalších regionů (Spolkových zemí) s celkem 14 dalšími rozhlasovými stanicemi. Mezi nimi se najdou i některé stanice skupiny Kronehit.  Dochází i k simultánnímu vysílání některých dosud jen FM šířených stanic. Je vidět, že internetové rádio je doplňováno DAB+ a drahé šíření FM je postupně nahrazováno DAB+.

Licence vydal rakouský regulátor KommAustria na dobu 10 let a jejich podmínky jsou uveřejněny pro všechny nové stanice zde. Celkový počet stanic v rakouských DAB+ multiplexech tak dosáhne 58. Nabízejí širokou škálu s paletou žánrů a obsahu, od pop hudby po hity a klasiku až po zprávy a sporty. Pro posluchače to znamená: bezprecedentní rozmanitost rozhlasových programů.

Budoucnost rádia ve Francii

Teprve pár dní po skončení WorldDAB kongresu v Praze zveřejnil francouzský regulátor audiovisuální a digitální komunikace ARCOM Bílou knihu o rádiu (Livre Blanc de la RADIO) , která nastiňuje ambiciózní budoucnost pro rozhlas. Zejména stanoví realistickou a progresivní strategii pro přechod rozhlasového průmyslu na DAB+ jako moderní digitální technologii, která má mnoho vlastností: je to suverénní, odolný a efektivní zdroj zábavy a poučení, respektuje osobní údaje a neexistuje žádné riziko, že bude monopolizován digitálními giganty.

Tato bílá kniha evokuje názor, že končí epocha kmitočtové modulace, neboť považuje rok 2033 jako datum, kdy francouzský rozhlas bude kompletně digitální. Není zde ani zmínka o tom, že by se měl FM rozhlas vypnout, ale favorizuje se DAB, který logicky a progresivně převezme hlavní roli.

Úvodní snímek: WorldDAB