Liberecký kraj a České Radiokomunikace (CRA) podepsaly včera Memorandum o porozumění. Toto memorandum může přiblížit převod význačné stavby na vrcholu Ještědu a v něm umístěných elektronických zařízení včetně vysílačů a antén z majetku CRA na Liberecký kraj, který již delší dobu usiluje o získání této mimořádné památky, která je přihlášena na seznam světového dědictví UNESCO.

Novodobá historie televizního (a rozhlasového) vysílání na Ještědu se datuje od roku 1971, kdy technologická část budovy byla po pěti letech ukončena. Výjimečná poloha vrcholu Ještěd (1012 m.n.m.) je ještě umocněna přes 90 m vysokou špičkou celé budovy, která vznikla podle mezinárodně Perretovou cenou oceněného projektu architekta Karla Hubáčka. Stříbrný hyperboloid s páteří ze železobetonového jádra v sobě spojuje vysílačové sály, jejich antény a pro veřejnost v roce 1973 otevřený hotel s restaurací a výhledem do širokého okolí. Technické rozvržení a srovnání s reálným pohledem můžete vidět z následujícího obrázku.  

Pohled na vysílač a vnitřní uspořádání jednotlivých podlaží (foto: autor a CRA)

Před více jak jedním rokem jsme měli příležitost navštívit prostory vysílacích sálů, radioreléových tras a vystoupat až pod instalované FM antény. Fotografie i popis technologií, zejména speciálního laminátového pláště právě v patrech radioreléových pojítek si může přečíst a prohlédnout

Z Černé hory na Ještěd 1000 m.n.m. na vysílači Liberec

Tam se také dozvíte, že nejenom opláštění, ale i jeho nosná konstrukce, musí být vyrobeny z materiálu, který s co nejmenší ztrátou propustí elektromagnetické vlnění instalovaných pojítek. I spojovací šrouby nemohou být z kovového materiálu.

Jednání o stavbě na Ještědu

Stávající majitel objektu – České Radiokomunikace a.s. provádí kromě investic do nových technologií základní údržbu celého objektu, což je i společná vzduchotechnika, vodní hospodářství i zdroje pro nepřerušovanou dodávku proudu. Kvůli vlastnické struktuře ovšem CRA, jako majitel celého objektu tj. i hotelu a restaurace, nemohou požádat o podporu z evropských či jiných finančních zdrojů. Liberecký kraj, by tak mohl a proto dlouhodobě o Ještěd usiluje. Nejen z důvodu postupné rekonstrukce, ale také kvůli možnosti zápisu na seznam památek UNESCO.

K první historické dohodě o převodu došlo již v roce 2008, nikdy však k jejímu naplnění v důsledku změn politického vedení kraje nedošlo. Nyní však Liberecký kraj a České Radiokomunikace znovu jednají o budoucnosti národní kulturní památky na základě nové architektonické soutěže Obnovy televizního vysílače a Horského hotelu Ještěd. K tomuto projektu, který je autorským dílem ARN STUDIA z Hradce Králové, vydal již v roce 2020 Liberecký kraj závazné kladné stanovisko. Architekti Jiří a Michal Krejčík, kromě nezbytných vnitřních úprav, mají v úmyslu také lépe začlenit tuto mimořádnou stavbu lépe do přírodního okolí vybudováním vyhlídkové plošiny, přemístěním nesčetných parabol rádiových pojítek na místa méně viditelná pro návštěvníky.

Martin Půta a Miloš Mastník při podpisu Memoranda (foto: Václav Udatný)

Výsledkem těchto jednání je podepsané Memorandum o porozumění, ve kterém CRA prohlašují, že do konce tohoto roku nemjí zájem jednat o prodeji objektu s žádným jiným zájemcem. Do konce roku by se měly domluvit podrobnosti této nejednoduché transakce, při níž nepůjde jen o cenu, která prozatím není stanovena, ale i o způsob, jak případný nový majitel bude respektovat zachování vysílacích služeb, aby nedošlo k případům z 90let minulého století, kdy tehdejší soukromí majitelé nevpustili provozní zaměstnance k technologickým zařízením.

Ohlasy na tiskové konferenci

Na tiskové konferenci, která se konala v prostorách restaurace s nádherným výhledem do české krajiny hejtman Libereckého kraje Martin Půta řekl: „Toto Memorandum podepisujeme se záměrem jednat s Českými Radiokomunikacemi o podmínkách možného odkupu Vysílače a horského hotelu Ještěd při respektování technických podmínek provozu vysílače“. A dodal: „Ještěd je nejen národní kulturní památkou, ale také jedinou stavbou v republice ve stylu high-tech, která obdržela cenu Augusta Perreta. Nejdůležitější ale je, že pro občany regionu, ale i České republiky je dominantou a hlavním symbolem našeho kraje“.

Po výměně výtisků Memoranda (foto: Václav Udatný)

Obě strany tak deklarují odhodlání hledat a nalézt postupy a řešení při jednání o vhodných podmínkách pro budoucí prodej, obnovu a rekonstrukci v soulady s cíli památkové péče při vzájemném respektování, včetně zákonné ochrany sítí elektronických komunikací a významných krajinných prvků v blízkosti vysílače jakým je např. Rohanský kámen.

Miloš Mastník, generální ředitel Českých radiokomunikací a.s k tomu uvedl: „Případný prodej by byl pochopitelně dojednán tak, aby bylo zajištěno poskytování služeb, které z vysílače Ještěd obsluhujeme, zejména zajištění kontinuity pozemního televizního a rozhlasového vysílání a provozu síťových prvků, včetně radioreléových spojů, záložních zdrojů a nezbytností případných záložních řešení, a to v případě prodeje i rekonstrukce“.

Podepsané Memorandum je pro budoucí jednání nastaveno tak, že do 31. prosince 2024 CRA nevstoupí do jednání o prodeji s jakýmkoli jiným případným zájemcem. Toto datum bylo stanoveno tak, aby „Záměr o koupi hotelu a vysílače mohlo v závěrečné fázi projednat a schválit nové zastupitelstvo kraje, které vzejde v podzimních krajských volbách“, doplnil Martin Půta.

Pan hejtman a pan generální ředitel jsou s Memorandem spokojeni (foto: Václav Udatný)

Miloš Mastník je přesvědčen, že pokud by měl Horský hotel a vysílač Ještěd přejít do jiných rukou, tak jedině takových, kde se mu dostane nejlepší péče důstojné jeho významu. A takovým partnerem je pro CRA právě Liberecký kraj.

Ke změnám nedojde tak brzy

Takže všechny 3 sítě DVB-T2 provozované CRA, Český rozhlas v DAB+ i jeho 3 stanice v FM a další 3 soukromé rozhodně letos budou vysílat bez přerušení, nebo výluk. K tomu nejspíš koncem roku přibude s největší pravděpodobností i celostátní DAB+ síť B soukromých rádií. A možná i další regionální.

Úvodní foto: Ještěd od Ještědky, autor Václav Udatný