Odmítavý postoj Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) k přidělování dalších kmitočtů pro terestrické digitální rozhlasové vysílání DAB+ nad rámec nedávné aukce nebude tak jednoznačný. Úřad připouští, že by v budoucnu mohly vzniknout další lokální a komunitní vysílače.

Právě komunitními a lokálními rádii, jimž se nevyplatí vysílat v robustních regionálních sítích DAB+ s pokrytím minimálně na krajské úrovni argumentovali někteří operátoři rozhlasových multiplexů proti záměru ČTÚ „zabetonovat“ trh ve stavu po dokončené aukci. Úřad v květnové měsíční monitorovací zprávě připouští, že pozastavení vydávání jakýchkoli dalších kmitočtů pro DAB+ přeci jen nebude tak horké. „Úřad očekává výstavbu a rozvoj celoplošných a regionálních vysílacích sítí v souladu s rozvojovými kritérii stanovenými v přídělech a následné zvýšení počtu přijímačů DAB+ mezi posluchači. V budoucnu se po vyhodnocení rozvoje Úřad bude zabývat možnostmi vzniku lokálních a komunitních vysílačů, jak bylo navrhováno v rámci veřejné konzultace,“ píše ČTÚ v monitorovací zprávě.

ČTÚ odmítl připomínky k DAB+ Revize spektra zůstane beze změn

V aktualizovaném Plánu využití rádiového spektra pro frekvence v pásmu 174-380 MHz se nicméně po dobu rozvoje vydražených sítí DAB+ s dalším udělováním kmitočtů pro digitální rozhlasové vysílání nepočítá. Úřad tak chce ochránit investice osmice úspěšných účastníků akce, kteří mají lhůtu dva a půl roku v případě celoplošných a čtyři roky v případě regionálních sítí na rozvoj těchto sítí a dosažení minimálního požadovaného pokrytí. Většina úspěšných dražitelů už s výstavbou svých sítí začala, důvodem je i příznivé počasí a fakt, že v řadě případů musí operátoři přeladit dosavadní vysílače, které šíří vysílání sítí s dočasně přidělenými kmitočty.

Je dnes DAB vhodný pro lokální vysílání? Nad jednou z připomínek k využití spektra

Štítky