Český éter se musí potýkat s první kolizí mezi dočasnými sítěmi pro digitální rozhlasové vysílání přidělenými na základě individuálních oprávnění a finálními sítěmi vydraženými v aukci Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ).

První případ tohoto druhu nastal mezi libereckým vysílačem Proseč, na kterém společnost Teleko digital přeladila z dočasného kanálu 5A s nižším výkonem 100 W na finální kanál 7C s výkonem 1 kW (ale potenciálně až 10 kW), a pražským vysílačem společnosti Joe Media na Strahově, který vysílá rovněž na kanálu 7C výkonem 1 kW v jednofrekvenční síti se středočeským vysílačem Lbosín – Špulka se stejným výkonem 1 kW. Rušení to není nijak tragické a nastává především na hranici příjmu obou sítí, ale některým posluchačům zejména na severním okraji Prahy se zhoršila chybovost při příjmu multiplexu COLOR DAB+ od společnosti Joe Media. Ten přitom na kanále 7C může vysílat jen do konce letošního roku a pak bude muset, stejně jako Teleko v Liberci, přeladit na definitivní kmitočet.

Liberecko vylepšuje příjem DAB+, Teleko spouští finální vysílač

Špulka jablkem sváru, vše má v rukou Joe Media

V případě pražského vysílače Joe Media jde o kanál 6A. Joe Media by na něj mohla na Strahově přejít již nyní, ale rozhodla se bojovat o zachování středočeského vysílače Špulka, i když v aukci kmitočtů pokrytí pro Středočeský kraj nevydražila. Přesto požádala ČTÚ o vydání kmitočtového přídělu pro kanál 6A nejen na pražském vysílači Strahov, ale i pro středočeskou Špulku. ČTÚ následně správní řízení přerušil a vyhodnocuje, jak dál postupovat. Jak totiž na červnové konferenci DIGIMEDIA 2024 uvedl Jiří Duchač, vedoucí oddělení správy kmitočtového spektra ČTÚ, úřad nemůže úspěšným dražitelům přiznat vysílací kanál vydražený pro jednu územní oblast i pro používání v sousední územní oblasti, pro kterou dotyčná společnost kmitočet nevydražila.

Joe Media chce vydat kmitočtový příděl pro jednofrekvenční síť na kanálu 6A, kterou by tvořily vysílače Praha – Strahov a Lbosín – Špulka, stejně jako je tomu dnes na kanálu 7C. Operátor přitom argumentuje pokrytím jiné vydražené regionální sítě DAB+, kterou získala společnost Czech Digital Group vlastněná Českými Radiokomunikacemi, a jejíž signál z pražského vysílače Žižkov zasahuje hluboko do středních Čech, pro které tato společnost frekvence rovněž nevydražila. Jiří Duchač ale namítá, že nelze porovnávat pokrytí, nýbrž umístění vysílače. A to by mělo být v té územní oblasti, pro kterou operátor vydražil kmitočtový příděl. Žižkovský vysílač tak může mít terestrický překryv do středních Čech, stejně jako další pražský vysílač na Strahově, ale vysílač Špulka už nelze brát jako další pražský vysílač.

Kauza Špulka: vypne COLOR DAB+ střední Čechy?

Hrozí multiplexu COLOR DAB+ vypnutí bez náhrady?

Jestliže tedy nyní dochází na severu Prahy a ve středních a části severních Čech k rušení signálu pražské digitální sítě COLOR DAB+ libereckým vysíláním společnosti Teleko digital, dalo by se elegantně vyřešit přeladěním strahovského vysílače společnosti Joe Media na finální kanál 6A. Tím by ale společnost přišla o jednofrekvenční síť se Špulkou, která má nepopiratelné výhody v lepším pokrytí jihovýchodního cípu Prahy. Trváním na zachování jednofrekvenční sítě, ale na novém definitivním kanále 6A, tak celou situaci zdržuje nikoli ČTÚ, ale samotná společnost Joe Media, která si tak nemůže stěžovat na zarušení svého vysílání libereckým vysílačem operátora Teleko digital. Nutno dodat, že Teleko ještě z Liberce vysílá sníženým výkonem, protože z přídělu od ČTÚ vyplývá, že maximální povolený vyzářený výkon by mohl být nikoli 1 W, ale 10 kW.

Podaří se problém vyřešit v průběhu léta, nebo se zhoršený příjem multiplexu COLOR DAB+ potáhne až do konce roku, kdy společnosti Joe Media vyprší platnost individuálního oprávnění pro využívání kanálu 7C v Praze a středních Čechách? Během letních dovolených asi nelze očekávat nějakou překotnou aktivitu ČTÚ. Nevíme, na jak dlouho bylo přerušeno správní řízení o vydání přídělu pro kanál 6A. A zda se projednávání této žádosti může natahovat až do konce roku, kdy by hrozilo, že by Joe Media musela vypnout strahovský vysílač i Špulku na kanálu 7C bez náhrady, pokud by už neměla vydaný kmitočtový příděl pro kanál 7C. Mnoho otázek a málo odpovědí, jak už to tak v české rozhlasové digitalizaci bývá…