Kmitočty pro přechodové sítě DVB-T2 nebudou zadarmo, stát ale vyčlenil peníze na jejich provoz

0 komentářů 30.1.2017 / Jan Potůček

Vláda schválila klíčové novely svých nařízení o radiokomunikačním účtu a poplatcích za využívání rádiových kmitočtů, které blokovaly start přechodových sítí DVB-T2.

Dvě ze tří legislativních překážek startu přechodových sítí DVB-T2 pro pozemní digitální televizní vysílání nové generace padly. Kabinet premiéra Bohuslava Sobotky dnes schválil návrhy novel vládních nařízení o stanovení způsobu a výše tvorby prostředků radiokomunikačního účtu a způsobu jejich čerpání a o stanovení výše a způsobu poplatků za využívání rádiových kmitočtů. Pro zdárný start vysílání DVB-T2 v Česku stačí už jen přijetí novely zákona o elektronických komunikacích a posvěcení od Evropské komise, že plánované státní kompenzace operátorům přechodových sítí DVB-T2 na jejich provoz jsou v pořádku.

Kompenzace musí schválit Evropská komise

Co tedy vláda schválila a jak pomohla odblokovat patovou situaci při přechodu na DVB-T2? Novela nařízení o radiokomunikačním účtu určuje, že na tento účet, který spravuje Český telekomunikační úřad a z něhož jsou financovány náklady operátorů vyvolané umělými zásahy do trhu (v tomto případě chystaným odejmutím kmitočtového pásma 700 MHz televiznímu vysílání), půjde větší část peněz vybraných na poplatcích za využívání kmitočtů v České republice. Dosud na radiokomunikační účet odcházelo šest procent výnosů z těchto poplatků, nyní to bude dočasně po dobu souběhu televizního vysílání ve standardech DVB-T a DVB-T2 dokonce 30 procent.

Vyplácení těchto peněz provozovatelům přechodových sítí DVB-T2 ale podléhá vyjádření Evropské komise, zda tyto kompenzace nelze považovat za nedovolenou veřejnou podporu, která by narušila volný trh v oblasti televizního vysílání. Český telekomunikační úřad si dokonce do novely vládního nařízení prosadil formulaci, že dokud se Evropská komise jasně nevyjádří, peníze z radiokomunikačního účtu operátorům přechodových sítí DVB-T2 vyplácet nebude. S tím sice ministerstvo průmyslu a obchodu jako předkladatel návrhu počítalo, a zmiňuje to i ve vládní Strategii rozvoje terestrického televizního vysílání, přímo to však dosud v žádné legislativní normě řečeno nebylo.

Za každý kmitočet DVB-T2 ročně 420 korun

Druhá z novel vládních nařízení řeší právě výši poplatků za využívání kmitočtů. Původně se počítalo s tím, že operátoři přechodových sítí DVB-T2 budou od těchto poplatků zcela oproštěni, schválená novela ale říká něco jiného. Za každý kmitočet použitý pro přechodové sítě DVB-T2 budou muset operátoři těchto sítí zaplatit 420 korun ročně. I to je ale významný pokles oproti stávajícímu stavu, kdy provozovatelé sítí DVB-T platí za kmitočty řádově desetitisíce až statisíce korun ročně. Snížení poplatků má být omezeno na dobu souběžného vysílání sítí DVB-T a DVB-T2 a skončit by tedy mělo v únoru 2021, kdy se mají vypnout čtyři celoplošné televizní multiplexy ve standardu DVB-T.

Pro zdárný start řádného vysílání DVB-T2 v České republice je třeba ještě novela zákona o elektronických komunikacích, kterou již v listopadu loňského roku připravilo ministerstvo průmyslu a obchodu. K novele přišlo během meziresortního připomínkového řízení přes dvacet připomínek, z nichž některé ministerstvo vyřizuje dodnes. Do vlády by ale návrh novely zákona měl odejít nejpozději 15. února a po jeho schválení budou o novele rozhodovat poslanci. Ministerstvo průmyslu a obchodu navrhuje, aby Poslanecká sněmovna návrh schválila hned v prvním čtení. Kromě vyčlenění kmitočtů pro přechodové sítě DVB-T2 tento návrh řeší také právo České televize provozovat souběžně se stávajícím veřejnoprávním multiplexem DVB-T i přechodovou síť DVB-T2.

Vstup do Diskuse

Napsat komentář