Novela zákona o elektronických komunikacích, která umožní start DVB-T2, doputovala na vládu

0 komentářů 15.2.2017 / Jan Potůček

Ministerstvo průmyslu a obchodu s téměř půlročním zpožděním předložilo první ze dvou návrhů „diginovel“, které stanoví podmínky přechodu na DVB-T2.

Pět měsíců po původně plánovaném říjnovém termínu doputoval na Úřad vlády návrh novely zákona o elektronických komunikacích, který umožní start přechodových vysílacích sítí pro televizní vysílání nové generace DVB-T2. Ministerstvo průmyslu a obchodu ve středu 15. února předložilo dlouho očekávaný návrh, jehož přípravu zdržel požadavek premiéra Bohuslava Sobotky, aby norma řešila lepší ochranu spotřebitelů před mobilními operátory. Aby návrh stačil projít parlamentem do říjnových sněmovních voleb, museli by jej poslanci schválit hned v prvním čtení.

„Mobilní“ část novely může zkomplikovat start DVB-T2

Projednání novely v tzv. zkráceném řízení požaduje i premiér Sobotka. Přechodovým sítím DVB-T2 by to umožnilo rychlejší start a alespoň částečné dohnání půlročního skluzu zahájení procesu přechodu na tento nový typ zemského digitálního televizního vysílání. Zda se tak skutečně stane, je ale otázkou, protože pasáže novely, jež měly ochránit spotřebitele před mobilnímu operátory, obsahují i sporný bod, který rezidentním zákazníkům neumožňuje využívat jiné než oficiální tarify operátorů. Proti tomuto návrhu ostře protestovala TOP 09, ale také vládní hnutí ANO a část sociální demokracie.

Spor o práva a povinnosti mobilních operátorů by tak mohl negativně ovlivnit začátek řádného televizního vysílání ve standardu DVB-T2. K tomu mělo podle vládou schválené Strategie rozvoje terestrického televizního vysílání dojít již v říjnu loňského roku. Reálně však první ze tří plánovaných přechodových sítí DVB-T2 odstartuje až na přelomu února a března. Spustí ji České Radiokomunikace na kanálu 31 z pražských vysílačů Žižkov a Cukrák. Operátoři dalších dvou přechodových sítí DVB-T2, Česká televize a společnost o Digital Broadcasting, se zahájením provozu zatím vyčkávají na dořešení otázky financování jejich provozu.

Stát chce ochránit DVB-T2 před rušením sítěmi LTE

Novela předložená ministerstvem průmyslu a obchodu řeší i otázku rušení terestrického televizního signálu sítěmi LTE. Doposud platilo, že technologie, která přišla na trh později, musela zajistit pokrytí nákladů spojených s odstraněním rušení. Ministerský návrh to mění, když říká: „Dojde-li k rušení příjmu rozhlasového nebo televizního vysílání, které je na daném území provozováno provozovatelem vysílání nebo provozovatelem převzatého vysílání podle zvláštního právního předpisu11), provozem amatérské radiokomunikační služby nebo služby elektronických komunikací, je Úřad (ČTÚ, pozn. red.) oprávněn uložit držiteli oprávnění k využívání rádiových kmitočtů pro tyto služby podmínky k neprodlenému odstranění rušení, a to na náklady provozovatele rušícího zařízení.“

Pokud se ukáže, že rušení se týká pouze konkrétních televizních přijímačů, má ČTÚ diváka informovat o možných podmínkách vedoucích k odstranění rušení. Novela také nařizuje ČTÚ, aby zveřejňoval na svém webu pravidelně aktualizované informace o ochraně sítí pro šíření zemského digitálního televizního vysílání, o jím řešených případech rušení elektronických komunikačních zařízení a sítí a o postupu pro uplatnění požadavku na odstranění rušení.

ČT už nemusí provozovat analogové programy

V rámci úpravy zákona o elektronických komunikacích má dojít i ke změně zákona o České televizi. Pět let po vypnutí posledního analogového televizního vysílače v zemi zmizí ze zákona věta, že ČT provozuje dva analogové televizní programy. Místo ní ministerstvo průmyslu a obchodu navrhlo formulaci, že „ČT provozuje zemské celoplošné digitální vysílání alespoň čtyř televizních programů, multimediálního obsahu a doplňkových služeb prostřednictvím sítě zemských vysílacích rádiových zařízení s využitím rádiových kmitočtů vyhrazených pro Českou televizi státním orgánem, který vykonává správu kmitočtového spektra podle zvláštního právního předpisu1c) (dále jen „multiplex veřejné služby“).“

Úřad vlády zatím neurčil, kdy by se měl kabinet ministerským návrhem novely zákona o elektronických komunikacích zabývat. Vzhledem k požadavku premiéra Bohuslava Sobotky na urychlené řešení otázky práv spotřebitelů ve vztahu k mobilním operátorům by se ale tento bod mohl objevit již na některém z příštích zasedání vlády.

Vstup do Diskuse

Napsat komentář