Marcel Procházka: DVB-T2 v Brně a Ostravě spustíme 20. dubna, přidáme i další programy

15 komentářů 23.3.2017 / Jan Potůček

Ředitel regulace a strategie Českých Radiokomunikací v rozhovoru pro Televizníweb.cz přibližuje další plány s rozšiřováním přechodové sítě DVB-T2

Nejen v Praze, ale i v Brně a Ostravě budou moci za necelý měsíc diváci vyzkoušet příjem nové generace zemského digitálního televizního vysílání DVB-T2. České Radiokomunikace (CRA) do těchto dvou měst rozšíří svoji přechodovou sítí DVB-T2, kterou spustily 1. Března v Praze a středních Čechách. „Zároveň tuto síť doplníme o další programy,“ slibuje v rozhovoru pro Televizníweb.cz ředitel regulace a strategie CRA Marcel Procházka. Bude mezi nimi i televize Nova?

Přechodovou síť DVB-T2 jste spustili bez programů televize Nova. Existuje šance, že se v ní Nova a Nova Cinema v dohledné době objeví?

S televizí Nova jednáme. Jsou to jednání obchodního rázu, takže je nemůžeme zatím nijak blíže komentovat.

Nova vám již údajně zaslala odpověď na vaši nabídku vysílání v přechodové síti DVB-T2. Můžete jejich odpověď nějak okomentovat?

Můžu potvrdit, že jsme dostali informaci z televize Nova a během několika dní na ni odpovíme.

Přechodová síť CRA aktuálně nabízí 11 televizních programů, její kapacita by měla být až 18 programů ve standardním rozlišení obrazu. Jakým obsahem naplníte volné pozice?

Primárně bude tato síť zaplněna programy z multiplexů 2 a 3. Rezervujeme místo pro naše zákazníky z těchto sítí a zbytek kapacity sítě může být doplněn některými dalšími programy.

Když zůstaneme u multiplexů 2 a 3, zbývají vlastně doplnit už jen programy televize Nova, konkrétně Nova a Nova Cinema, ale také veřejnoprávní dětský kanál Déčko. Ten by se také mohl objevit ve vaší přechodové síti DVB-T2, nebo až v přechodové síti České televize?

Česká televize má podle schválené vládní Strategie rozvoje pozemního televizního vysílání přidělenu vlastní přechodovou síť DVB-T2 pro vysílání všech programů ČT. Podle vyjádření ČT by to mělo být v HD kvalitě. Proto jsme s ČT zatím nejednali o tom, že bychom zařadili tento program do přechodové sítě CRA.

Aktuální pokrytí přechodové sítě DVB-T2 Českých Radiokomunikací (Zdroj: CRA)

Co kdyby chtěla některá z televizí, které již vysílají v přechodové síti CRA, nabídnout HD kvalitu? Kapacita na jeden až dva HD programy by v multiplexu zatím byla…

To bude záviset na tom, jakým způsobem se doplní stanice z multiplexu 2 a případně dalších programů. Zatím to vypadá, že pravděpodobně nebude místo pro žádný HD kanál.

Kdyby se přeci jenom místo našlo, za jakých podmínek by mohla dotyčná televize v HD verzi vysílat v přechodové síti DVB-T2? Jak jste už zmínil, televize mají vysílání v této síti zadarmo…

Přechodová DVB-T2 síť by měla sloužit pro zajištění hladkého přechodu na DVB-T2 za účelem uvolnění pásma 700 MHz pro mobilní datové služby. S ohledem na kapacitu sítě bude pravděpodobně veškerý nebo téměř veškerý vysílaný obsah v SD. Vysílání v této přechodové síti je zdarma.

Přechodovou sítí DVB-T2 zatím pokrýváte Prahu a střední Čechy. Už jste oznámili, že byste brzy chtěli expandovat do Brna a Ostravy. Máte představu o konkrétním termínu?

Stane se tak 20. dubna, kdy spustíme vysílače v Brně a Ostravě a navíc doplníme tuto přechodovou síť novými programy televizních stanic, se kterými nyní jednáme.

Z jakých vysílačů budete vysílat v Brně a Ostravě?

V Brně budeme vysílat z Hádů a Barvičovy a v Ostravě z Hošťálkovic a z Hladnova.

Brněnský vysílač Hády, odkud bude možné naladit vysílání DVB-T2 na kanále 28 (Foto: CRA)

Jaké vysílací kanály použijete?

Pro obě města kanál 28.

Kam se bude rozšiřovat vaše přechodová síť DVB-T2 po Brnu a Ostravě? Máte už nějaký konkrétní plán jejího rozvoje?

Časový harmonogram další části rozvoje přechodové sítě máme a chceme ho oznámit na tiskové konferenci ke spouštění vysílání v Brně a Ostravě, která se uskuteční 20. dubna v Ostravě. Částečně harmonogram výstavba sítě také závisí na dokončení mezinárodní kmitočtové koordinace.

O kolik individuálních oprávnění jste již požádali a kolik jich hodláte využít ještě letos?

Vypracovali jsme plán výstavby, který zajistí dostavění sítě v prvním čtvrtletí 2018. Žádáme o nová individuální oprávnění tak, abychom mohli naplnit požadavek zákona, že každé individuální oprávnění musíme začít používat do šesti měsíců od jeho obdržení. Podle toho koordinujeme žádosti o jednotlivá individuální oprávnění.

Stejné vysílače jako vaše přechodová síť DVB-T2 by měla využívat i přechodová síť České televize. Znamená to, že budete své kroky koordinovat a spouštět vysílače DVB-T2 ve stejných lokalitách společně?

Spouštění přechodové sítě ČT závisí primárně na ČT. Jsme technicky připraveni zajistit provozování sítě ČT. Co se týká koordinace postupu obou těchto sítí, výstavba naší sítě již začala a spustili jsme první vysílače. Jsme samozřejmě připraveni, až se ČT rozhodne, že chce spustit svoji přechodovou síť, maximálně urychlit výstavbu její přechodové sítě.

Brno pokryje signálem DVB-T2 také vysílač v Barvičově ulici, který vytvoří jednofrekvenční síť s vysílačem Hády (Foto: CRA)

Máte od ČT nějaké informace o tom, kdy by chtěla zahájit vysílání své přechodové sítě DVB-T2?

Máme podobné informace jako mají asi všichni – z veřejně dostupných zdrojů. Zahájení vysílání bude hlavně záležet na schválení novely zákona o elektronických komunikacích. ČT potřebuje mít regulatorní rámec pro vysílání v DVB-T2.

Co by mělo diváky nalákat k tomu, aby si naladili vaši přechodovou síť DVB-T2? Teď jsou v ní programy, které lze celoplošně naladit v DVB-T, navíc ve standardním rozlišení obrazu. Důvod přijímat DVB-T2 tedy zatím není moc velký.

Přechodová síť DVB-T2 slouží mimo jiné proto, aby nastartovala zájem výrobců televizí dovážet k nám přijímače DVB-T2. Pokud bychom nezačali v DVB-T2 vysílat a neexistoval by základní plán přechodu, stali bychom se odkladištěm Evropy, protože by se k nám stále dovážely staré DVB-T televizory. Dnes už výrobci dováží do České republiky televize, které už jsou z velké části DVB-T2 kompatibilní a to pomáhá k tomu, aby se postupně a přirozeným způsobem zvyšovala penetrace DVB-T2 televizí v domácnostech. Máte pravdu, že přechodová síť, co se týká obsahu a kvality, nepřinese žádné výrazné změny oproti DVB-T, na druhou stranu bude velmi důležitá v období vypínání stávajících DVB-T sítí, což může nastat v roce 2019 až 2020. V té době by měl být veškerý obsah z celoplošných multiplexů 2 a 3 plně dostupný v přechodové síti CRA. Diváci tak budou mít zajištěn televizní příjem i v době kmitočtového přelaďování a změny vysílacího standardu dnešních DVB-T sítí.

Ale stále nepůjde o něco navíc, co by diváky donutilo přeladit.

Nějaké odlišnosti budou. Přechodová síť CRA bude mít velmi dobré pokrytí, bude mít pravděpodobně lepší pokrytí než dnešní multiplex 3, takže pokud dnes diváci mají problém s příjmem programů z tohoto multiplexu, dostanou se k nim prostřednictvím naší přechodové sítě DVB-T2. Co se týká přechodové sítě ČT, měly by se v ní objevit programy v HD rozlišení, takže to bude určitě pro diváky zajímavé. Přechodová síť ČT by také mohla mít kapacitu pro vysílání duálního zvuku, o kterém se nyní poměrně často mluví. To budou hlavní důvody, proč by si lidé mohli přirozeným způsobem vyměňovat televizory nebo nakupovat set-top-boxy a začít přijímat přechodové sítě DVB-T2.

Hlavní ostravský vysílač Hošťálkovice (Foto: CRA)

Nejde ale jen o nové televizory, některé domácnosti se neobejdou bez úpravy společné televizní antény (STA).

Ano, přechodové sítě jsou důležité i pro servisní firmy, které zabezpečují provoz STA, aby mohly začít doplňovat kanálové vložky do STA tak, aby zpřístupnily DVB-T2 vysílání i lidem, kteří bydlí v domácnostech, které zásobuje STA. Servisních firem v Česku zase tolik není a upgrade STA bude nějakou dobu trvat. Jakmile budou osazeny tyto kanálové vložky, v roce 2020 bude přelaďování těchto kanálových vložek na příjem finálních sítí DVB-T2 už velmi jednoduché, protože dojde ke změně jen některých kmitočtů.

Jinými slovy, do vypínání sítí DVB-T mají přechodové sítě DVB-T2 poskytnout čas divákům i servisním firmám, aby se na toto vypnutí připravili.

Ano, primární důvod je nastartování celého procesu, například aby výrobci televizí začínali dovážet kompatibilní DVB-T2 přijímače. Vidíme to na certifikacích, které provádějí CRA, protože na trhu je už více než 600 modelů kompatibilních přijímačů a to jsme s certifikací začali v září 2016. Nyní očekáváme novou poměrně masivní vlnu certifikací, která přijde s novými modelovými řadami televizí pro rok 2017. Většina dnes prodávaných televizorů je tak už připravena na DVB-T2 vysílání, a to i po roce 2020.

Kolik těch modelů naopak neprošlo certifikací?

Jsou to zhruba jednotky modelů. Pokud televizní přijímač třeba neprojde testováním, výrobce má možnost nekompatibilitu napravit. Obvykle upraví firmware televize, pošle nám ji zpět a a my ji přetestujeme. Není problém, aby televize prošla certifikací tímto způsobem. A to se stává poměrně často.

V souvislosti s vypínáním celoplošných sítí DVB-T jste zmínil roky 2019 a 2020, ale Strategie rozvoje terestrického televizního vysílání zmiňuje až rok 2021. Jak to tedy bude?

Situace je stále stejná. Platí, že podle vládní Strategie by se DVB-T sítě měly vypnout v únoru 2021. Individuální oprávnění pro přechodovou DVB-T2 síť však mají platnost jen do června respektive do prosince 2020. A v té době už budou muset být v provozu finální sítě DVB-T2 vysílající mimo pásmo 700 MHz. Reálně se tak stávající DVB-T sítě budou muset vypínat a přelaďovat už v období 2019 – 2020. Strategie předpokládá, že finálně bude existovat pět až šest celoplošných sítí DVB-T2. Dnes jsou v DVB-T čtyři. Tyto čtyři sítě tedy musíme překlopit do DVB-T2 v letech 2019 až 2020, a na konci roku 2020 musíme začít přelaďovat kmitočty přechodových sítí DVB-T2 tak, aby se z nich staly jedna až dvě nové finální sítě.

Čili někteří čeští diváci přijdou o možnost přijímat televizi ve standardu DVB-T již za dva a půl roku?

Ano, může se to stát. Je důležité říci, že celý Technický plán přechodu zatím není stanoven a bude připraven během první poloviny roku 2018. Je to dáno tím, že zatím není dokončená mezinárodní kmitočtová koordinace v celé Evropě. Tento problém se netýká pouze České republiky, ale i ostatních evropských států. Takže nejdříve musí být dokončena mezinárodní koordinace, pro niž Evropská komise stanovila termín do konce roku 2017. Teprve potom budeme schopni říci přesný časový plán vypínání jednotlivých kmitočtů, jednotlivých vysílačů a přelaďování tak, abychom to všechno stihli do února 2021.

Takže čistě teoreticky bude ono přechodové období, kdy vedle sebe budou fungovat sítě DVB-T a DVB-T2, trvat jen dva až 2,5 roky a ne tři nebo čtyři, jak se původně deklarovalo?

Je to tak. My jsme nikdy neříkali, že přechod bude trvat čtyři roky, protože jsme si uvědomovali, že jde o komplexní proces a stávající sítě budeme muset s velkou pravděpodobností začít vypínat a přelaďovat daleko dříve. A to vůbec ještě nemluvím o tom, že Česká republika bude pod poměrně velkým tlakem z Německa, které chce kompletně vypnout DVB-T sítě a uvolnit pásmo 700 MHz už v roce 2019. Jelikož v té době budeme pásmo 700 MHz stále využívat, budeme v uvozovkách rušit Německo zhruba 150 až 200 km do jeho vnitrozemí. Můžeme tedy očekávat poměrně velký tlak ze strany Německa na to, abychom proces uvolnění pásma 700 MHz co nejvíce uspíšili.

V Ostravě bude vysílat DVB-T2 také z vysílačů Hladnov (Foto: CRA)

Když se vrátím k programové nabídce přechodové sítě CRA, bude obsahovat i nějaké doplňkové služby, jako například HbbTV?

Přechodová síť by měla poskytovat všechny služby a ve stejném rozsahu jako sítě 2 a 3. To znamená i HbbTV, které je už dnes dostupné v přechodové síti CRA. Takže ano, budou tam všechny doplňkové služby typu EPG a dalších služeb. Otázkou je teletext, který zabírá relativně velký datový tok a některé televize uvažují o tom, že tento datový tok by raději věnovaly ke zvýšení kvality obrazu a teletext by rády omezily. Takže teď řešíme s některými televizemi tento jejich požadavek na změnu vysílání teletextu.

Dokončení sítě základních vysílačů plánujete na březen 2018. Je tento termín reálný, když se posouvá schvalovací proces novely zákona o elektronických komunikacích? Sněmovnou měl původně projít hned prvním čtením, nakonec ale absolvuje všechna tři čtení a navíc se v něm řeší ochrana spotřebitelů ve vztahu k mobilním operátorům, což jej může ještě více zdržet… Co se stane, pokud dignovela nebude schválena do parlamentních voleb? Vystavíte svoji přechodovou síť do finální podoby nebo ne?

Výstavbu přechodové sítě jsme zahájili na základě schválené vládní Strategie a ta vedle požadavku, že máme začít stavět přechodové sítě, také říká, že se má připravit novela zákona o elektronických komunikacích, která bude reflektovat vládní Strategii. Takže pokud by tato novela nebyla schválena včas, může to celý proces přechodu na DVB-T2 vážně ohrozit. My naše úkoly vyplývající z vládní Strategie plníme a je potřeba, aby je plnili i všichni ostatní.

A to pokračování výstavby přechodové sítě DVB-T2?

Skutečně to závisí na tom, jestli a jak bude schválena diginovela zákona o elektronických komunikacích. Protože pokud by schválena nebyla, tak to celý proces uvolňování pásma 700 MHz dává do poměrně velké nejistoty.

Plánujete pro přechodový multiplex i síť dokrývačů? Nebo s nimi počítáte až pro finální sítě DVB-T2?

Vládní Strategie říká, že přechodová síť by měla mít stejné pokrytí jako stávající sítě, tzn. jako stávající síť 2, ve které je vedle 26 základních vysílačů zhruba 50 dokrývačů. V první vlně plánujeme postavit síť 26 základních vysílačů a po dokončení výstavby této primární sítě, což by měl být zmiňovaný první kvartál 2018, plánujeme dokrýt přechodovou síť CRA dokrývači tak, abychom dosáhli pokrytí stávajícího multiplexu 2. Naprostá většina diváků, kteří dnes přijímají multiplex 2 a 3, by tak měla mít zajištěn příjem televizních programů z těchto sítí i v době uvolňování pásma 700 MHz pro mobilní datové služby a přechodu na novou generaci televizního vysílání.

Vstup do Diskuse

15 komentářů: “Marcel Procházka: DVB-T2 v Brně a Ostravě spustíme 20. dubna, přidáme i další programy”

 1. ivovi napsal:

  CRa by mely urychlene do prechodoveho multiplexu zaradit program ve formatu 1080p50 (aspon demosmycku s malym datovym tokem). V opacnem pripade prechodova sit neplni svoji zakladni ulohu a tou je overeni kompatibility kupovanych zarizeni (TV, STB) a tedy stimulace vybavenosti domacnosti spravnymi prijimaci (jeden z cilu Strategie).

  • Jan Potůček napsal:

   Přechodová síť Českých Radiokomunikací slouží k souběžnému vysílání klientů multiplexů 2 a 3. To je dohromady 14 programů. Poté v přechodové síti zbudou čtyři programové pozice pro vysílání v SD rozlišení.

   • ivovi napsal:

    No a otazkou je, k cemu slouzi to soubezne vysilani. Mam za to, ze k tomu co jsem popsal, tedy nakup odpovidajicich prijimacich zarizeni.

    • pemaza napsal:

     Jak bylo asi v odpovědích, tak význam přechodových sítí bude jen v nákupu nových televizorů a pro anténaře v úpravě hlavně STA. Nakonec bude jen jediný přínos a to ČT s HD programy. Škoda, že není toho více, přeci komerční TV nemusí mít hned nacpány všechny svoje klony i v DVB-T2 bez nějakého efektu.

     • Jan Potůček napsal:

      Bohužel musí. Všechny programy ze čtyř celoplošných multiplexů DVB-T se mají „nacpat“ do tří přechodových sítí DVB-T2, z toho jedna bude regionalizovatelná. Jedna bude pro ČT, takže komerční televize z muxů 2, 3 a 4 se musí vejít do dvou přechodových sítí DVB-T2. Otázka je, co bude s programy z regionálních sítí DVB-T, které mají ukončit vysílání 31.12.2017…

 2. Jaro napsal:

  Dobrý deň,
  z akého kanála bude vysielať prechodný multiplex DVB-T2 z vysielača Lysá Hora pri Frýdku Místku.
  Ďakujem za odpoveď.

 3. VITEK2442 napsal:

  To bude K28. Pro Přechodovou síť 11 je v Ostravě K26, který zlikviduje signál z Námestova. To zase bude nářků nad „blbou koordinací“ tak jaké byly s Olomouc-Radíkov vs.Žilina-Krížava K52.

 4. ivovi napsal:

  Nic proti spousteni. Ale to reseni STA je hodne predcasne. Do preladovani STA kvuli prechodove siti 12 tezko nejaky rozumny spravce pujde. Kvuli prinosnemu obsahu to nebude a kvuli otestovani novych zarizeni to diky absenci alespon technickeho testu v planovanem HD formatu 1080p taky tezko muze byt. Tak proc? Navic upravovat STA po jedne kanalove vlozce neni moc efektivni.

  Kdyby prechovou sit spustila CT a navic by se CT rozhoupala k nejakemu stanovisku co zamysli s regmux7 s HD programy po roce 2017, pak by byla motivace na upravu STA radove vetsi.

 5. Miroslav1955 napsal:

  Mám dotaz ohledně vysílání v DVB-T2 , které se postupně bude spouštět v tomto roce a v příštím roce. Proč , když se v loňském roce 2016 zkoušelo vysílání v Praze vysílání k vůli kodeku H.265(HEVC) a dokonce se vysílalo i zkušebně program ve 4 K rozlišení se již neplánuje další zkušební vysílání například ve zmíněných městech Brna a Ostravy ve 4 K rozlišení ? Podle toho jak jsem se dočetl , to znamená že v DVB-T2 se nebude vysílat ve FULL HD rozlišení , maximálně jenom ty 4 stanice veřejnoprávné ? Já jsem se domníval ,ale asi naivně , že když se spustí nové DVB-T2 tak zde se budou vysílat TV programy v HD rozlišení (1920×1080) a to nemluvě , že by se tam přidal jeden TV program ve 4K rozlišení ? Tak mi není jasné , proč se prodávají již asi 2 roky televize s ULTRA HD anebo set top boxy 4 K , když se to v dnešní době vůbec neuplatní ? Já jsem si koupil televizi PHILIPS ULTRA HD , protože jsem se domníval , že tam bude zařazen nějaký program ve 4K , ale zmýlil jsem se …. Kdy se uvažuje , že se u nás bude vysílat a přijímat programy ve 4 K ? A asi jsem naivní , když není možné v dnešní době vysílat v DVB-T2 TV programy ve FULL HD a ne tak ve 4 K ? Děkuji vám za odpověď.

 6. Miroslav1955 napsal:

  DVB-T2 se začne vysílat z Lysé Hory také toho 20.4.2017 jako z Ostravy Hošťalkovic ? A kolik TV programů tam budu moci přijímat po tom spuštění ?

 7. Zdenek napsal:

  Dobrý den
  Prosím kdy proběhne vysílání z Klínovce a Krašova?
  Děkuji Zdenek

Napsat komentář