UVNITŘ OTEVŘENÝ DOPIS – Asociaci provozovatelů mobilních sítí se nelíbí změny, které mají ochránit spotřebitele. Napsali proto otevřený dopis předsedovi vlády Bohuslavu Sobotkovi.

O novelu zákona o elektronických komunikacích (ZEK), která upravuje podmínky pro zahájení řádného zemského digitálního televizního vysílání ve standardu DVB-T2, se patrně ještě strhne bitva. Mobilním operátorům se nelíbí, že se do návrhu na poslední chvíli zapracovávají pasáže na ochranu spotřebitelů, které si vyžádal premiér Bohuslav Sobotka. Ve čtvrtek podvečer proto zaslali předsedovi vlády prostřednictvím své Asociace provozovatelů mobilních sítí otevřený dopis, v němž ho žádají, aby připravované změny návrhu novely, které se budou týkat ochrany spotřebitelů, nechal projít klasickým kolečkem meziresortního připomínkového řízení.

Předvolební téma ČSSD zneklidňuje operátory

Pod dopis premiérovi se kromě Asociace provozovatelů mobilních sítí (AMPS) podepsaly i další profesní organizace: ICT Unie, Svaz průmyslu a dopravy ČR a Česká asociace elektronických komunikací. „Cílem je upozornit na nestandardní průběh přípravy novely ZEK a aktuální nepochopitelný tlak na přijetí novely ve zkráceném režimu. APMS stejně jako další asociace nabízejí premiérovi odbornou diskusní platformu pro věcné diskutování sporných návrhů,“ uvedl mluvčí AMPS Jiří Grund. Sociální demokracie před nadcházejícími parlamentními volbami vytáhla téma drahých mobilních tarifů a především mobilních dat. Premiér chtěl využít situace, kdy ministerstvo připravovalo novelu ZEK kvůli DVB-T2 a nechal do ní zapracovat pasáže, které by mohly vést ke snížení cen mobilních tarifů.

Změny měl provést ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek, ten však místo nich do návrhu zapracoval zákaz prodeje služeb za jiné než oficiální ceníkové ceny. Krátce na to premiér navrhl Mládkovo odvolání a od 1. března se sám dočasně ujal vedení ministerstva průmyslu a obchodu. Sporné pasáže na ochranu spotřebitelů v návrhu novely ZEK tak nyní připravuje ministerstvo pod Sobotkovým vedením a premiér je chce schválit ve zkráceném řízení – Poslaneckou sněmovnou by novela měla projít hned prvním čtením. Proti tomu se ovšem ohrazují autoři otevřeného dopisu, podle nichž ke sporným pasážím neproběhlo připomínkové řízení a pokud by novela měla sněmovnou projít hned v prvním čtení, nezabývaly by se jí ani parlamentní výbory.

Otevřený dopis premiérovi ČR – diginovela by Jan.Potucek on Scribd

„Žádáme meziresortní připomínkové řízení“

„Podle důvodové zprávy má být účelem návrhu zákona o elektronických komunikacích zajištění a implementace procesu přechodu na standard DVB-T2 jako klíčové části realizace Strategie rozvoje zemského digitálního televizního vysílání schválené usnesením vlády ze dne 20. července 2016 č. 648, které předpokládá aktualizaci platného právního rámce a s tím související novelizaci dotčených právních předpisů,“ upozorňují signatáři dopisu. „Nad rámec technické povahy celého navrhovaného právního předpisu se navíc doplňuje úprava ve věci posílení ochrany spotřebitele v oblasti elektronických komunikací, která zasahuje do smluvních vztahů mezi poskytovateli služeb elektronických komunikací a spotřebiteli a která současně významným způsobem mění výše pokut udělovaných regulátorem, tedy v tomto případě Českým telekomunikačním úřadem,“ dodávají.

Zatímco původní návrh novely ZEK, který se týkal výhradně zavádění DVB-T2, prošel standardním mezirezortním připomínkovým řízením, ustanovení o ochraně spotřebitelů nikoli. „Následně byla do návrhu na poslední chvíli zapracována ustanovení, která nebyla jakkoliv projednána v rámci mezirezortního připomínkového řízení a ani nebyla diskutována s odbornou veřejností. Vzhledem k tomu, že se jedná o změny, které mohou mít zásadní dopad jak na odvětví elektronických komunikací, tak na samotné spotřebitele, je podle našeho názoru rovněž závažným pochybením chybějící relevantní a důkladné odůvodnění včetně analýzy dopadu navrhovaných úprav (RIA),“ míní odborné asociace. Úpravy zákona, které neprošly standardním mechanismem připomínkových řízení, jdou podle nich proti ambici vytvářet dlouhodobě konzistentní a předvídatelná pravidla hry.

Mobilní operátoři odmítají projednávání novely zákona o elektronických komunikacích ve zkráceném řízení (Foto: Wikimedia Commons / Christian Lo)

Mobilní operátoři trvají na třech čteních ve sněmovně

„Považujeme také za velmi nestandardní, aby formulace návrhu zákona byly namísto odborných diskuzí upravovány v přímém přenosu médií, jak jsme toho byli v posledních dnech svědky. Je pro nás zároveň zarážející, že neprojednané návrhy změn zákona mají být navíc schvalovány ve zkráceném řízení podle par. 90 jednacího řádu Poslanecké sněmovny bez možnosti jejich projednání na půdě příslušných výborů,“ pozastavují se asociace nad plánem zajistit novele rychlé přijetí dolní komorou parlamentu. Premiérovi navrhují, aby novela prošla standardními třemi čteními v Poslanecké sněmovně. „V této souvislosti je jistě možné nalézt i politickou shodu na případném zkrácení časové lhůty při projednávání návrhu zákona mezi prvním a druhým čtením, což by celkově mohlo zkrátit lhůtu projednání návrhu zákona v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky,“ míní.

Urychlené projednání „diginovely“ ZEK sněmovnou předpokládal už návrh ministra Mládka v době, který ještě neobsahoval pasáže o ochraně spotřebitele. Zkrácené jednání mělo alespoň částečně dohnat skluz, který nabralo spouštění přechodových sítí DVB-T2. Podle vládou schválené Strategie rozvoje terestrického televizního vysílání měly přechodové sítě DVB-T2 odstartovat v říjnu loňského roku a do konce letošního roku pokrýt signálem celou Českou republiku. První z přechodových sítí ale zahájila vysílání až tento týden a její provozovatel, České Radiokomunikace, předpokládá ukončení výstavby celé sítě na březen 2018. Další dvě přechodové sítě DVB-T2 ještě vysílání nezahájily a jejich provozovatelé ani neoznámili, kdy tak učiní.