Začala bitva o diginovelu k DVB-T2: satelitáři zpochybňují kompenzace pro operátory přechodových sítí

3 komentáře 22.3.2017 / Jan Potůček

Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny dnes projednává novelu zákona o elektronických komunikacích, která je klíčová pro start a rozvoj přechodových sítí DVB-T2.

V právní bitvu o státní kompenzace určené operátorům přechodových sítí DVB-T2 se může proměnit projednávání novely zákona o elektronických komunikacích v Poslanecké sněmovně. Vládním návrhem novely se dnes začal zabývat hospodářský výbor sněmovny. Den před jeho zasedáním vydala Česká asociace satelitních operátorů, která sdružuje dva největší poskytovatele placených satelitních služeb v Česku – Digi TV a Skylink – tiskovou zprávu, v níž zpochybnila vyplácení kompenzací a varovala, že čeští diváci budou muset za přechod k novému typu pozemního digitálního vysílání DVB-T2 zaplatit pět miliard korun.

Částka představuje sumu, za kterou si budou muset české domácnosti pořídit nové přijímače DVB-T2/HEVC, které jim umožní příjem nového typu vysílání. Satelitní asociace ale neuvádí, že diváci budou mít na koupi nových přijímačů čtyři roky a že většina domácností by během této doby stejně přirozeně obměnila televizní přijímač. Diváci, kteří si nebudou chtít v době plánovaného vypínání současného typu zemského digitálního vysílání DVB-T kupovat nový televizor, mohou využít set-top-box, jehož cena se bude pohybovat v řádu několika set korun. Sociálním zařízením stát vypomůže s nákupem nových přijímačů finančním příspěvkem, stejně jako v případě první televizní digitalizace v letech 2008 až 2012.

Poslanecká sněmovna má diginovelu zákona o elektronických komunikacích projednat ve zrychleném řízení (Foto: Úřad vlády ČR)

Satelitní operátoři mystifikují, co se má kompenzovat

Česká asociace satelitních operátorů chce přesvědčit poslance, aby z novely zákona o elektronických komunikacích vypustili ustanovení, které garantuje stávajícím operátorům pozemních televizních sítí bezplatné přidělení kmitočtů až do roku 2030. Tvrdí také, že stát formou kompenzací přispěje jednou miliardou korun na výstavbu nových sítí vysílačů. Stát se však ve skutečnosti chystá kompenzovat pouze provozní náklady přechodových sítí DVB-T2, nikoli výstavbu vysílačů. Z provozních nákladů bude největší položkou elektrická energie na samotný provoz vysílačů. Kompenzace navíc musí nejprve schválit Evropská komise, bez jejího souhlasu se s jejich vyplácením nepočítá.

Vyplácení kompenzací bude zpětné, operátoři přechodových sítí DVB-T2 tedy budou muset nejprve investovat vlastní prostředky a teprve na základě doložitelných nákladů jim stát vždy po určitém období vyplatí náhrady. „V novele uvedené ustanovení opravňuje k zpětné úhradě oprávněných nákladů souvisejících s uvolněním pásma 700 MHz pro mobilní datové sítě, a to až po jejich notifikaci určenými orgány EU. Nejedná se tedy v žádném případě o podporu, ale pouze o kompenzaci nákladů, které operátoři vynaloží na výstavbu dočasných DVB-T2 sítí,“ vysvětluje Marcel Procházka, ředitel regulace a strategie Českých Radiokomunikací, které zatím jako jediný z tří operátorů spustily svoji přechodovou síť DVB-T2.

Kompenzace operátorům přechodových sítí DVB-T2 podléhají schválení Evropskou komisí (Foto: EU)

Nejde o zvýhodnění terestriky. Naopak

Přechodové sítě DVB-T2 jsou určeny k tomu, aby zhruba 60 procent obyvatel České republiky, kteří sledují pozemní televizní vysílání, mělo dostatek času pořídit si nové televizní přijímače nebo set-top-boxy a nebyl na ně a jejich domácí rozpočty vyvíjen časový nátlak, dodal Procházka. Satelitní operátoři nicméně namítají, že návrh novely zákona o elektronických komunikacích, který vládě umožňuje vyplácet tyto kompenzace, je v rozporu s evropskou legislativou, která stanoví, že zvolené řešení musí být technologicky neutrální a nesmí být zvýhodněna žádná technologie šíření televizního signálu, tedy terestrické vysílání před kabelovým, satelitním nebo IPTV.

V případě přechodu na nový typ pozemního digitálního televizního vysílání DVB-T2 však nejsou kompenzace operátorům vysílacích sítí znevýhodněním jiných vysílacích platforem. Jde pouze o hrazení nákladů spojených s vynucenou změnou, která povede k odebrání části vysílacího spektra a nucenému přechodu na nový vysílací standard. Mezinárodní telekomunikační unie ITU a posléze i Evropská unie rozhodly o odebrání pásma 700 MHz televiznímu vysílání a vyčlenění tohoto pásma pro broadbandové služby. Odebrání pásma 700 MHz znamená značnou redukci vysílacích kanálů dnešních pozemních televizních sítí DVB-T. Aby mohlo být zachováno televizní vysílání v současném rozsahu a existovala možnost jeho dalšího rozvoje, musí stávající vysílací sítě přejít na nový úspornější standard DVB-T2.

Nejedná se v žádném případě o podporu, ale pouze o kompenzaci nákladů, říká Marcel Procházka z Českých Radiokomunikací (Foto: archiv Marcela Procházky)

Asociace hrozí státu arbitráží

K přechodu na nový standard DVB-T2 ale dojde ještě před vypršením platnosti kmitočtových přídělů pro celoplošné multiplexy DVB-T. Stát tedy jejich provozovatelům kompenzuje náklady spojené s tímto přechodem tím, že uhradí náklady spojené s provozem přechodových sítí DVB-T2, které budou po dobu dvou až tří let vysílat souběžně s dnešními sítěmi DVB-T. Poté dojde k vypnutí dosavadního typu vysílání DVB-T a bude pokračovat už jen vysílání ve standardu DVB-T2. Na jeho provoz už stát nebude nijak přispívat. Satelitní operátoři ale namítají, že by kompenzace neměly směřovat k operátorům vysílacích sítí, ale pouze ke koncovým uživatelům, tedy divákům. V tom případě by ale stát nehradil jednu miliardu korun na provoz přechodových sítí DVB-T2, ale pět miliard korun na nákup nových televizních přijímačů pro všechny domácnosti.

Česká asociace satelitních operátorů hrozí, že pokud poslanci přijmou vládní návrh novely zákona o elektronických komunikacích v nezměněné podobě, vyvolají arbitráž proti České republice. Úspěch takového kroku je velmi diskutabilní, protože kompenzace má dopředu odsouhlasit Evropská komise, s níž už Česká republika vede prenotifikační jednání. S komisí v této věci jedná Úřad na ochranu hospodářské soutěže a ministerstvo průmyslu a obchodu. Antimonopolní úřad má od začátku letošního roku svého zástupce i v Koordinační expertní skupině ministerstva průmyslu a obchodu, která připravuje klíčové dokumenty k přechodu na DVB-T2 a koordinuje celý proces.

Vstup do Diskuse

3 komentáře: “Začala bitva o diginovelu k DVB-T2: satelitáři zpochybňují kompenzace pro operátory přechodových sítí”

  1. Čestmír Polák napsal:

    Argumenty České asociace satelitních operátorů, která byla ustanovena celkem nedávno jsou v článku téměř dokonale vyvráceny. Kompenzace jsou za náklady spojené s vynuceným přechodem na DVB-T2 a musí být uhrazeny těm, kteří je ne svojí vinou musí hradit. Nikdo však neví jak s tím textem asociace naloží naši poslanci. Jejich tvůrčí aktivita je z neznalosti věci téměř bezmezná. Aby však spravedlnosti bylo učiněno zadost je třeba ještě zmínit fakt, proč satelitní operátoři již na konferencí Mezinárodní telekomunikační unie ITU a poté i Evropské unie nelobovali proti odebrání pásma 700 MHz televiznímu vysílání a vyčlenění tohoto pásma pro broadbandové služby. Náklady by nebyly žádné. Teď je již pozdě.

Napsat komentář