Operátoři pozemních televizních sítí vrací úder satelitářům

1 komentář 5.4.2017 / Jan Potůček

UVNITŘ DOKUMENT – České Radiokomunikace poskytly souhrn informací, ve kterých rozebírají jednotlivé body Stanoviska České asociace satelitních operátorů k diginovele o DVB-T2.

Za mylná a často nepravdivá označují České Radiokomunikace (CRA) tvrzení České asociace satelitních operátorů, která v souvislosti s plánovaným přechodem na nový typ pozemního digitálního televizního vysílání DVB-T2 šíří mezi poslanci a novináři. Asociace přede dvěma týdny poskytla členům Hospodářského výboru Poslanecké sněmovny vlastní stanovisko k vládní novele zákona o elektronických komunikacích, jež se zabývá právě zaváděním nového televizního standardu pro terestrické vysílání. Satelitní operátoři poté na vlastní tiskové konferenci pohrozili, že pokud poslanci přijmou novelu v současném znění, vyvolají arbitráž proti České republice kvůli nedovolené veřejné podpoře soukromým subjektům.

Asociace konkrétně jmenuje CRA a společnost Digital Broadcasting, které by měly podle vládní Strategie rozvoje terestrického televizního vysílání obdržet kompenzace provozních nákladů přechodových sítí DVB-T2, jež budou provozovat vedle stávajících celoplošných multiplexů DVB-T. Satelitní operátoři tyto kompenzace považují za „státní dotaci“ jedné vysílací platformě na úkor jiným vysílatelům. „Tato informace není pravdivá. Přechod na DVB-T2 počítá pouze s kompenzací za zajištění služby šíření simultánního vysílání po určitou dobu. Konkrétně se jedná o provozní náklady související se zajištěním provozu přechodových sítí v období 2017 – 2020/21,“ namítají CRA. „Jedná se o náklady vynucené z důvodu nutnosti uvolnění kmitočtového pásma 700 MHz.“

Kompenzace operátorům přechodových sítí DVB-T2 nedají spát satelitním operátorům. Žádají, aby stát přispěl divákům na koupi nových přijímačů.

Dotované přijímače? Pouze pro sociální zařízení

Celková částka, kterou stát formou kompenzací vyplatí operátorům přechodových sítí DVB-T2, dosáhne půldruhé miliardy korun. Satelitní operátoři namítají, že příjemcem „podpory“ by měli být i spotřebitelé, tedy televizní diváci, kteří si budou muset kvůli druhé televizní digitalizaci pořídit nové přijímače s tunerem DVB-T2 a kodekem HEVC. Vládní Strategie ale podle CRA s žádnými dotacemi na nákup televizních přijímačů pro domácnosti nepočítá. „Jde přibližně o 60 procent domácností, tedy cca 2,5 milionu domácností. Při dotaci ve výši 500 Kč na domácnost (set-top-box pro pozemní vysílání) by dotace zatížily státní rozpočet částkou cca 1,3 miliardy korun,“ namítají CRA.

Pokud by stát přistoupil na požadavek České asociace satelitních operátorů a podporoval i jiné vysílací platformy, jichž se však odejmutí kmitočtového pásma 700 MHz nedotkne, byly by náklady na dotované přijímače mnohem vyšší. „V případě dotací do satelitních set-top-boxů by se jednalo o částku cca 7,5 miliardy Kč (3 000 Kč na domácnost),“ konstatují CRA. Přesto stát počítá s podporou sociálních a zdravotních zařízení, jimž stejně jako při první televizní digitalizaci, jež proběhla v letech 2008 až 2012, poskytne finanční podporu na nákup nových přijímačů DVB-T2. Celkově by mělo jít o 60 milionů korun. V podstatě tak půjde o výměnu těch televizorů, které již nyní přijímají televizní signál terestricky a vypnutím DVB-T by o něj přišly.

Vyjádření ke Stanovisku České asociace satelitních operátorů by Jan.Potucek on Scribd

Divák se sám rozhodne, zda zůstane u terestriky

Satelitní společnosti namítají, že diváci nemají při přechodu na DVB-T2 právo volby, zda si „za dotaci“ pořídí novou televizi nebo set-top-box či jiné zařízení pro příjem televizního signálu, například přes kabel nebo satelit, ale musí zůstat pouze u pozemního příjmu. Ani to však není podle CRA pravda: „Přechod na DVB-T2 prostřednictvím simultánního vysílání ve dvou standardech i bez použití dotací umožňuje všem domácnostem se svobodně rozhodnout o koupi vhodného přijímacího zařízení. V žádném případě neomezuje spotřebitele v tom, jaké zařízení si koupí. Tím, že není plánovaná plošná dotace, nejsou domácnosti žádným způsobem omezovány ke koupi určitého zařízení.“

Jedním z nejhlasitějších argumentů satelitní asociace proti DVB-T2 je plánované přidělení kmitočtů operátorům finálních sítí DVB-T2 až do roku 2030. „Získají tak 30 nových kanálů v každé ze tří DVB-T2 vysílacích sítí, které mohou následně zpoplatnit, stát jim zdarma bez výběrového řízení přidělí rádiové kmitočty na provozování televizního vysílání do roku 2030, čímž stát přijde o 11 až 20 miliard korun,“ tvrdí členové satelitní asociace, konkrétně provozovatelé satelitních služeb Digi TV a Skylink. Podle CRA však každá ze sítí DVB-T skýtá maximálně 18 programových pozic pro programy ve standardním rozlišení a nikoli 30, navíc přechodové sítě jsou určeny primárně pro televizní stanice, které již nyní vysílají v celoplošných multiplexech DVB-T.

Podle satelitních operátorů stát zvýhodňuje terestrickou televizní platformu. Jenže je to právě pozemní televizní vysílání, kterého se dotkne uvolnění pásma 700 MHz pro potřeby mobilních operátorů.

Placené televize v DVB-T2? Záleží na jejich provozovatelích

„Strategie schválená vládou nepočítá s tím, že by v přechodových sítích DVB-T2 bylo možno provozovat placené televizní stanice. Následné zpoplatnění televizního vysílání je obchodním rozhodnutím konkrétního televizního provozovatele. Již dnes však mohou komerční televizní stanice vysílat placenou televizi v DVB-T. Nelze proto tvrdit a spekulovat, že jde o možnou podporu další placené televizní platformy. Základním cílem Strategie je zachování pozemní televizní platformy s možností bezplatného vysílání,“ vysvětlují CRA. Přidělení kmitočtů pro sítě DVB-T2 stávajícím operátorům celoplošných multiplexů DVB-T vychází z platného znění zákona o elektronických komunikacích, přičemž jde o změnu z důvodu rozhodnutí Evropské unie a mezinárodních smluv. „O změně bude rozhodovat Český telekomunikační úřad,“ dodávají CRA.

Rok 2030 stanovila Evropská komise jako základní milník, do něhož musí členské státy EU garantovat ochranu rádiových kmitočtů pro potřeby rozhlasového a zemského televizního vysílání před jinými formami využití kmitočtového spektra, proto bylo toto datum určeno jako doba platnosti budoucích kmitočtových přídělů pro finální sítě DVB-T2. „V Německu, kde již proces přechodu na DVB-T2 probíhá, prodloužil německý regulátor operátorům pozemních televizních sítí příděly kmitočtů bezplatně do roku 2030,“ konstatují CRA. Částka 11 až 20 miliard korun, kterou by podle satelitní asociace bylo možné vydražit prodejem těchto sítí, je podle CRA nesmyslná: „Nelze to přirovnávat k přídělům rádiových kmitočtů pro mobilní služby, které mohou mobilní operátoři monetizovat prodejem mobilních služeb.“

Celý dokument s reakcemi CRA na stanovisko České asociace satelitních operátorů si můžete přečíst výše

Vstup do Diskuse

Jeden komentář: “Operátoři pozemních televizních sítí vrací úder satelitářům”

  1. ivovi napsal:

    No melo by se asi oficialne vyjadrit MPO ve vecne rovine, protoze jinak ty nesmysly budou porad zaznivat:

    „České Radiokomunikace a další soukromí provozovatelé pozemního digitálního vysílání dostanou z veřejných prostředků dotaci ve výši 650 milionů korun na vybudování své infrastruktury pro nový vysílací standard DVB-T2. Potvrdil to představitel ČRa Marcel Procházka. Kompenzaci svých nákladů dostanou od státu zřejmě letos na podzim. “

    „Tím by podle ČASO stát z veřejných zdrojů plně zafinancoval vybrané skupině firem (zejména Českým Radiokomunikacím) přebudování technologické infrastruktury tak, aby umožňovala vysílání v novém standardu DVB-T2.“

    https://www.byznysnoviny.cz/2017/04/05/ceske-radiokomunikace-priznaly-ze-od-statu-dostanou-stovky-miliard-vysilace-dvb-t2/

Napsat komentář