Satelitáři vyzvali poslance, aby podpořili pozměňovací návrhy Marka Bendy proti DVB-T2

0 komentářů 3.5.2017 / Jan Potůček

Marek Benda z ODS přitom ve svých návrzích kopíruje argumentaci České asociace satelitních operátorů proti novele zákona o elektronických komunikacích.

Česká asociace satelitních operátorů (ČASO) obeslala den před dnešním jednáním Hospodářského výboru Poslanecké sněmovny členy tohoto výboru dopisem, v němž je vyzvala, aby podpořili pozměňovací návrhy poslance Marka Bendy (ODS) k novele zákona o elektronických komunikacích. Benda ve svých třech návrzích převzal doslovnou argumentaci ČASO proti televizní části novely, jež se zabývá přechodem nový standard zemského digitálního televizního vysílání DVB-T2. V jednom z návrhů požaduje vládní verzi novely zcela stáhnout z projednávání a zásadně přepracovat. Výbor se bude návrhy zabývat dnes odpoledne, diginovelu má na programu od 13:30 hod.

Zamítněte Kolovratníkův návrh, žádají satelitáři

„Dovolujeme si na Vás tímto dopisem apelovat, abyste nepodpořil schválení diginovely v jejím současném znění, a to z důvodu její kolize s právem Evropské unie,“ píše satelitní asociace v dopise poslancům. Odkazuje se také na svůj otevřený dopis premiérovi Bohuslavu Sobotkovi z minulého týdne, v němž upozorňuje na údajný nesoulad novely s evropským právem. Asociace tvrdí, že se Česká republika chystá nedovoleně podpořit provozovatele jedné z vysílacích platforem na úkor konkurenčních typů televizního vysílání.

„V této souvislosti Vás zdvořile žádáme o podporu pozměňovacích návrhů pana poslance Marka Bendy pod číslem 6280 a 6279, které mají za cíl hlavní nedostatky diginovely napravit, a naopak o zamítnutí pozměňovacího návrhu pod číslem 6290, který naopak prohlubuje kolizi diginovely s právem Evropské unie,“ píše asociace. Pozměňovací návrh, který chtějí satelitáři zamítnout, předložil poslanec Martin Kolovratník (ANO) a týká se prodloužení platnosti kmitočtových přídělů pro operátory celoplošných sítí pro pozemní digitální vysílání.

Hraje se o prodloužení kmitočtů celoplošných sítí

Kolovratník navrhuje, aby Český telekomunikační úřad prodloužil kmitočtové příděly operátorům současných celoplošných multiplexů 1 až 4, které vysílají ve standardu DVB-T, do roku 2030 s tím, že operátoři budou muset přejít na nový vysílací standard DVB-T2 a změnit kmitočty podle chystaného Technického plánu přechodu z DVB-T na DVB-T2. Čtyři celoplošné televizní multiplexy by tak pokračovaly ve vysílání až do roku 2030, aniž by muselo dojít k novému přidělování kmitočtů jejich provozovatelům.

Návrh neřeší otázku přidělení kmitočtů k dalším dvěma plánovaným sítím DVB-T2, které mají vzniknout po vypnutí současného vysílání DVB-T a jsou označovány za rozvojové. Podle vládní Strategie rozvoje terestrického televizního vysílání by jednu z těchto sítí mohla získat Česká televize pro své regionální vysílání. Generální ředitel ČT Petr Dvořák již projevil o druhý multiplex zájem. Podle jeho slov by jej nemusela využívat pouze ČT, ale také regionální, obecní a komunitní média v rámci projektu Národní distribuční platformy, která by divákům zajistila příjem televizních programů zdarma.

Vstup do Diskuse

Napsat komentář