Úpravy společných televizních antén pro příjem DVB-T2 – nebojte se přechodových sítí

Pokud přijímáte pozemní digitální televizi prostřednictvím společné televizní antény, čeká vás v souvislosti s přechodem na DVB-T2 úprava, doplnění nebo výměna kanálových vložek.

Se spouštěním přechodových sítí DVB-T2 stále častěji padají otázky týkající se společných antén (STA). Budou nutné úpravy nebo dokonce výměna prvků? Lze stávající zesilovače a filtry využít i pro DVB-T2? Má smysl přidávat do STA přechodové sítě, nebo jsou to zbytečné náklady a vyplatí se vyčkat na spuštění finálních sítí? Budou prvky, přidané nyní do rozvodů kvůli přechodovým sítím, využitelné i pro sítě finální? Na většinu z těchto otázek se pokusíme odpovědět v tomto článku.

Úpravám STA se Televizniweb.cz věnuje pravidelně. Jaké jsou typy zesilovačů a co čeká správce STA s příchodem DVB-T2 jsme si rozebírali již v tomto starším článku. Stejně tak často vyvracíme mýty šířené bohužel i některými zpravodajskými weby, že pro DVB-T2 je nutné pořídit nové antény a další prvky rozvodů. U antén to nutnost v žádném případě není, u prvků rozvodu ve většině případů také ne, zejména v případě individuálního příjmu. Tam se přechod na DVB-T2 z pohledu antén a zesilovačů většiny diváků vůbec nedotkne. Jedinou výjimkou mohou být případy, kdy jsou v individuálních přijímacích zařízeních použity selektivní prvky, například kanálové filtry nebo propusti, což se využívá například pro příjem televizního signálu z více směrů. Jiná situace je ale u rozvodů společných antén a právě na ty se dnes zaměříme.

Nejsnazší bude situace v malých STA bez kanálových filtrů – tam mnohdy nebude nutná žádná úprava, podobně jako u individuálního příjmu. Jednoduchá a nikterak cenově náročná bude i úprava v malých STA, kde je filtrování řešeno pasivními kanálovými propustmi (jejichž cena se pohybuje v rámci stokorun), za nimiž je zapojen širokopásmový zesilovač. Tyto propusti a filtry je nutné vyměnit za takové, které budou umožňovat průchod kanálů stávajících multiplexů i přechodových sítí. Výměnu by v každém případě měl provést servisní technik vybavený potřebnou měřicí technikou, aby zároveň správně seřídil zesílení všech kanálů. Po výměně propusti může totiž nastat situace, že některé přijímané kanály budou silnější nebo naopak slabší než dříve a mohlo by dojít k zahlcení zesilovače, případně k tomu, že signál některých kanálů bude naopak slabý. V žádném případě pak neřešte nemožnost příjmu DVB-T2 multiplexů tím, že kanálové filtry předřazené zesilovači prostě jen demontujete, mohli byste totiž ve výsledku přijít i o příjem stávajících programů – pokud byly filtry nebo propusti instalovány, vždy to má nějaký důvod.

Kanálová propust vhodná pro malé STA a individuální rozvody

U velkých STA v bytových domech, kde jsou využity kanálové vložky, programovatelné zesilovače nebo konvertory, bude v každém případě zásah technika nutný.

V případě programovatelných zesilovačů je situace asi nejjednodušší – stačí objednat servisní firmu, aby zesilovač přeprogramovala i pro příjem DVB-T2 multiplexů. Tento zásah bude nutný dvakrát – nyní po spuštění přechodových sítí a poté ve chvíli, kdy se bude přecházet na finální kanály DVB-T2. V případě přechodových sítí může být v některých případech (zejména v Praze, kde se nyní vysílá na mnoha kanálech mnoho multiplexů) problém s omezeným počtem filtrů programovatelného zesilovače. Některé levnější typy mají totiž omezený počet programovatelných filtrů, který nemusí na všechny vysílané sítě stačit a bude potřeba některé multiplexy oželet. V případě dražších programovatelných zesilovačů by ale žádný problém nastat neměl. Cena přeladění programovatelného zesilovače je různá, většinou se bude pohybovat v rámci stovek korun až několika tisíc, nejjistější je poptat se své servisní firmy.

Programovatelný zesilovač

V případě kanálových vložek a konvertorů je v mnoha případech přeladění stávajících vložek také možné, ale jen v omezené míře. U asi nejčastěji používaných kanálových zesilovačů Alcad je přeladění možné v rámci několika pásem (viz. tabulka níže). Cena za přeladění jednoho zesilovače se většinou pohybuje v rozmezí 250-500 Kč. U kanálových zesilovačů dalších výrobců bude situace obdobná, více informací získáte u svého servisního technika nebo u distributora těchto výrobků. Přeladění vložek většinou provádí odborné firmy nebo distributor těchto řešení, nikoliv samotný servisní technik přímo na místě, není to tedy akce na počkání. Většina servisních firem ale určitě bude ochotná například zapůjčit po dobu přeladění servisní sadu vložek, aby nedošlo k výpadku příjmu TV na několik dní.

Nejpoužívanější kanálové vložky Alcad řady ZG lze přeladit v těchto pásmech, méně selektivní starší typy i do sousedních pásem

Jestliže uvažujete o zařazení přechodových sítí do své STA a máte nainstalován systém kanálových vložek, má smysl poptat se u servisní firmy, zda tyto vložky nebo konvertory budou následně přeladitelné na finální kanály. Zde ale narážíme na fakt, že finální kanály pro DVB-T2 sítě nejsou ještě jasně dány. U finální DVB-T2 sítě Digital Broadcasting se nicméně očekává, že využije většinu kanálů, kde dnes vysílá multiplex 4. Taktéž u DVB-T2 sítí ČRa se mnohdy využijí buď rovnou kanály přechodových sítí, nebo jiné stávající kanály v pásmu 21-49. Jediný multiplex, u kterého je již nyní naprosto jasné, jaké finální kanály využije, je veřejnoprávní síť ČT.

Systém kanálových vložek Alcad

U ní bude takřka po celé ČR využit kanál 26 jak pro přechodovou síť (která odstartuje na jaře 2018), tak pro finální síť. Výjimkou jsou severní a jižní Čechy. V obou oblastech bude přechodová síť spuštěna na dočasném kanálu 50. Následně budou ale využity stávající kanály – v severních Čechách přejde ČT na dnešní kanál multiplexu 1, tedy kanál 33, v jižních Čechách se pak využije současný kanál multiplexu 2, tedy kanál 39. Diváci v těchto oblastech tak finální DVB-T2 multiplex České televize zachytí bez nutnosti výměny nebo přelaďování zesilovačů a filtrů. Pro příjem přechodové sítě bude nicméně potřeba servisní zásah. V severních Čechách bude potřeba do STA kanál 50 dodat (nebyl zde využíván a STA na něj nejsou připraveny), v jižních Čechách se na kanálu 50 donedávna vysílala Regionální síť 8, část STA tak může již být na příjem tohoto kanálu připravena.

Jak tedy postupovat v případě úprav STA pro DVB-T2, ať už finální nebo přechodové sítě? Vyplatí se hlavně sledovat aktuální informace, které vám bude i nadále přinášet Televizniweb.cz. Zejména v případě velkých STA určitě komunikujte se svou servisní firmou, ta by měla mít aktuální informace a dokáže vám přesně říct i cenu případných úprav a sdělit možnosti přeladění komponent, které máte nainstalovány. A na závěr: úpravy společných antén, kde se nacházejí laděné prvky (což je většina STA) má smysl řešit až ve chvíli, kdy je ve vaší oblasti dostupný signál DVB-T2 sítí. Do té doby ani z technického pohledu nelze STA na nový signál připravit, protože antény i zesilovače je nutné seřizovat dle síly signálu nových sítí – a tu nelze dopředu přesně určit. Teprve až budete znát termín, kdy k vám signál dorazí, má smysl poptávat u servisní firmy úpravu rozvodu.

Technický plán přechodu, který bude obsahovat všechny potřebné technické informace včetně kmitočtů pro finální DVB-T2 sítě, by měla do června 2018 schválit vláda. Lze však očekávat, že informace související s detailním harmonogramem vypínání DVB-T a zapínání finálních DVB-T2 sítí budou dostupné již na jaře tohoto roku. Servisní firmy proto budou moci ve většině případů nastavit STA během jedné návštěvy, aby správně fungovaly jak v období přechodu (2018 – 2020), tak i pro finální stav po červnu 2020.

Vstup do Diskuse

18 komentářů: “Úpravy společných televizních antén pro příjem DVB-T2 – nebojte se přechodových sítí”

 1. Nonic napsal:

  No ono v Severozápadních Čechách se 50k používal tam kde byl v dosahu Klínovecký MUX-7 než byl koncem roku 2017 přeladěn na 38k. neboť 21 k z Ústí Krušnohorská je nedostačující… takže tam kde vložku měli či nastavení na 50k (teď je mrtvý) už bylo, tak nemusí nic řešit… Problém budou mít všade s jinými kmitočty tj. PS-13 by měla mít třeba v této lokalitě a vůbec podél celých Krušných hor až k Mariánským lázním na 28k pokud to koordinací nezmění kvůli možnému velkému rušení ze silných Bavorských přesahů rozdílného programového složení MUXu…
  Jinde v celé republice je to s jinými kanály podobné tj. nevyzdvihovat jen ten 26k pro PS-11 který chce Čt provozovat na stožárech smluvně s ČRa… a Jihočeši do konce roku 2018 stále neví na čem jsou… jen nejasné info… proto jsou naštvaní…
  Každopádně článek může vyznít i jako reklama jen na dva výrobce anténích komponentů… ač jich existuje více… i jsou každopádně takové co mají vícero vstupů a výstupů (pokud o novinky nechtějí přijít) ale bohužel by to bylo dražší… tam by pomohlo (než kupovat komplet nové) jen přidat chybějící a dobře propojením řetěžce s měřící technikou nastavit zmiňovanou odbornou firmou…

  • Jakub Melín napsal:

   V článku je záměrně uveden Alcad, protože systémy stavěné na vložkách řady ZG (typicky ZG401 a ZG431) jsou asi nejčastěji se vyskytujícími STA systémy u nás.

   Nicméně samozřejmě máte pravdu, že výrobců vložek i programovatelných zesilovačů je mnoho, z těch v ČR běžně dostupných a používaných mne napadá Televes, Ikusi, Fagor, König a řada dalších.

   Obrázky v článku jsou pak vždy ilustrativní, značku výrobku z nich nemažeme 🙂

 2. mirasat napsal:

  V dnešní době bych reklamu neřešil. Prodám banner na svojí urnu.

  U těch vložek je jeden zásadní problém a tím je stabilita vstupních i výstupních obvodů, které tvoří vlastní selektivitu zesilovače a to jak v závislosti na teplotě, tak na čase. Inu analog :))

  • Nonic napsal:

   No jo to byla kdysi doba když v plechové skříní strojoven výtahů a kor v létě Sluncem rozpálený byly pověšený vedle sebe v každém vchodě či pro dva do tří až 6 panelákových průchozích stupaček v každém patře jiný útlumový článek pro ty vrchní cihlové hliníkové rozpálené zdrojové a zesilovací Tesla či DDR kamna…
   Dneska je to už samá hvězda sólo do každého bytu a jen upraveno parametrem dle délky kabelů co jsou společně staženy do svazku, že někdy pokud je ještě převodníková analog nabídka, tak vyzařuje i těm co si kabel neplatí a mají odpojený konektor v rozvaděči…
   Jinak Kubo Melíne, jsem rád, že opět po letech ses dostal jako skutečný dobrý expert a fanda DX atd. na web který lidi přiláká po té co jiný několik let věhlasný šel do kytek…
   Všem hezký den, kšefty a spokojenost i tam kde je více domácností a různých poskytovatelů, že máte v bytech hafo lišt vedle sebe nebo minimálně rozvaděčů… přeji silné nervy při jednáních a nastavování…
   Pamatuji když třeba DAKR spospojoval půlku města tj. z původních zmíněných společných antén ale solidně a měl konkurenci v druhé půlce města nekvalitním Cable Plus a pak když do toho vstoupilo odkoupení a propojení obou sítí pod Intercable jaká se zvedla velká nevole domácností až to muselo řešit město na Radnici (dostali tedy od operátora vzkaz když nechcete? pro nás nějakých 20 000 přípojek nic neznamená – přesunem se jinam tak se couvlo aby nebylo odstřihnuto) v momenťě kdy do toho později vstoupil nadnárodní UPC který pak schramstl velkou část republiky pod sebe a centrálně to dělí nastavením program nabídky na Čechy, Moravu s Jihem a Sever Moravy…
   Tam kde to nejde tak se lidi dohodli nakonec pro rozvody pro pár bytů ale nebylo to též první investicí zrovna lehce zadarmo ale aspoň neplatí tak striktně za autorská práva šířením některých programů… je to počítáno do nějakého množství taky byl nedávno boj o ty Slováky atd.
   Jo dělají jim i konkurenci různé net poskytovatelé…
   Nejlíp se asi mají ti co nejsou na nikom závislý… mají svojí v ideálním případě jednu anténu na více vysílačů pokud to pojme, v horším už jich je víc těch antén na rúzné směry a musí slučovat atd. řetězec nastavování…a doplnit pokud mají zájem satelitem… tam ale éra 90 let až 2000 rok kdy lidé hltali kde co z ciziny už pominula… kor když se to zvrhlo do tisíců předvoleb… a Sky prej základ zdarma začar dělat různý fóry s né zrovna leně pořízenými kartami a tunery změny v kódování…
   No do budoucna bude 6 MUXů celostátních v DVB-T2 což už i teď mnoha lidem stačí ta nabídka +-30 v DVB-T programů volně… že neví co dřív nebo konstatovat cvak cvak cvak oni tam nic nedávají… necháme jako zvukovou kulisu či vypnem…

 3. VITEK2442 napsal:

  V naší STA, kde na jeden stožár s anténami a HLS STA jsou napojeny 3 osmipatrové dvouvchodové paneláky a předsedové samospráv se nedokážou domluvit, se ten celý přechod a úprava STA bude asi řešit až na poslední chvíli. Obyvatelé se budou sakramentsky divit až ČT začne s vypínáním (někde s přelaďováním) muxu 1 a budou mít černou obrazovku. To budou padat nadávky na hlavy předsedů, že včas nezajistili úpravu STA. Servisní firma bude mít napilno a budou dlouhé čekací doby. Já se budu jenom smát.

 4. VITEK2442 napsal:

  Ne každý byt používá STA nebo v kombinaci s jiným způsobem distribuce.Vím o bytech kde je jen IPTV, nebo sat+kabel,sat+STA. V HLS je 8 KV Alcad ZG 401+ napáječ. Místo je jen pro dvě KV. Další dva domy mají linkový zesilovač IKUSI 30 dB. Vedení jde ze střechy na střechu do výtahových strojoven.

 5. VITEK2442 napsal:

  Nedaleko je dvanáctivchodový osmipatrový panelák který má 4 HLS STA.

 6. dirigento napsal:

  Kdyby to bylo všechno ohledně rekonstrukcí STA pro DVB-T2 bylo tak jednoduché…! Bohužel, ale není! Tady nejde o nějakou sumu, ale o spoustu jiných věcí, které musí předsedové samospráv v souvislosti s tv příjmem řešit! Je nutno si uvědomit, že ne všichni mají o funkční STA zájem, protože mají jiný způsob příjmu – TKR, IPTV, SAT, atd.! A od toho se pak odvíjí i průběh členských schůzí kde se o tomto tématu jedná! Absolvoval jsem desítky (možná stovky) takovýchto „dýchánků“ proto vím o co jde a jak to tam chodí!

  • Jakub Melin napsal:

   Ano, SVJ jsou občas peklo. A to jak pro dodavatele, tak pro samotné výbory.

   Co si lidi někdy navymýšlí a jak moc jsou schopni házet nesmyslně klacky pod nohy, to je neuvěřitelné.

   • mirasat napsal:

    No, on je tam jeden základní problém. Celé je to blbě poskládané. Veškeré součásti pozemního STA v paneláku by měli být na stejné úrovni, jako třeba světelný rozvod na chodbě. Na chodbě jsou kamery, aby se ohlídalo, kdo to světlo rozbil, bo jsme –pííp–. Být tam nemusí, zaplatí to všichni. V bytě si za anténní zásuvku a kabel ve zdi odpovídá každý sám, aby nezadřel všechny ostatní. Je to součást společného vybavení domu, nikoliv vlastnictví. Ve stanovech toho družstva pak budou jasná pravidla hry – nutná údržba a zachování STA pozemního, jakožto základního nutného připojení k informacím. Dohodnutá jen základní nabídka těch bez problému přijímatelných českých multiplexů a hotovo.
    Je ostuda, že lidi nejsou schopni připravit pravidla hry a už vůbec se domluvit.

 7. Miki Mouse napsal:

  Pri DVB-T a DVB-T2 už nie je potrebné prevádzať v STA signál na iné kanály. Do rozvodu STA je možné dať priamy signál = tie čísla kanálov, ktoré sa vysielajú z vysielačov sú aj v rozvode STA-čiek.

 8. Ing. Vladimír Bílý napsal:

  Pěkný článek. Není, co dodat!:-)

 9. Jaroslav napsal:

  A to, zda je možné počkat až na finální přeladění sítí aniž by utrpěl příjem programů jsem se zase nedověděl. (otázka položená hned v úvodu článku)

 10. Stanislav Hlaváček napsal:

  Je to někdy fakt těžký,já jsem u nás v SVJ,36 bytových jednotek,nabídl všem,že obdovím STA,která byla velmi neuváženě v 90letech zrušena,protože probíhal boom různých nabídek a spousty nových kanálů,na které v té době byli všichni lační,i když mnohdy v katastrofální kvalitě,ale to nehrálo roly,lid é byli zvyklí na mazanice z VHS.Z 36 bytů mělo zájem 8 přesto,že se vše hradilo z fondu+malýdoplatek pro každého.Upozornoval jsem,že rozvod bude nový a nebude možné ho dále rozšiřovat,protože původní šachty ještě družstvo prodalo UPC. budou koukat ZADARMO.Nyní mají někteří zájem,bohužel nemám zájem já.Zjistily po letech ,že platit za stejné programy UPC je nesmysl.Myslím tím volné,jekož jsme z 90% důchodci.V součastnosti mají možnost jak dvbt,takdvb-t2 všechny PS multiplexi+Německo 1muxkanál 39,další naskočí ve 3čtvrtletí až přeladí k.56na36,již je tam filtr a poslední kk.34 naskočí po vypnutí dvbt Plzen krašov k.34 nyní se ruší.Tak-že souhlasím s názorem,s lidmi je to těžký,vím o čem mluvím,jse členem představenstva.Děkuji za pozornost.

 11. Stanislav Hlaváček napsal:

  ještě malý dodatek,samozřejmě se realizace opírala o počet uživatelů,aby bylo možné zvolit vhodné komponenty na realizaci,nehledě na to,že podle počtu uživatelů se odvíjí i cena rozvodu.Nejhořší je,že proběhla revitalizace domu a není možné znovu vrtat a rozšiřovat,bylo by to finančně náročné,mám vše udělané DO HVĚZDY.

Napsat komentář