Ministerstvo kultury žádá kvůli regionálnímu vysílání v DVB-T2 změnu zákona

0 komentářů 22.8.2018 / Jan Potůček

UVNITŘ DOKUMENT – Tzv. druhá diginovela zákona o elektronických komunikacích má řešit otázku změny pokrytí regionálních televizí po přechodu z DVB-T na DVB-T2.

Rozdílné pokrytí signálem regionálních televizních stanic po přechodu z pozemních sítí DVB-T do nových multiplexů DVB-T2 by měla řešit další novela zákona o elektronických komunikacích. Před jejím přijetím by měla mít Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) šanci změnit územní pokrytí jednotlivých držitelů vysílacích licencí, a to v součinnosti s Českým telekomunikačním úřadem (ČTÚ), pokud se odvolá na dodržování závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii. V dopise adresovaném RRTV to uvádí náměstkyně ministra kultury a bývalá předsedkyně RRTV Kateřina Kalistová. Regionální vysílání bude po přechodu na DVB-T2 výrazně omezeno, jedinou regionalizovatelnou finální sítí nové generace by měl být multiplex 24, který nahradí dnešní multiplex 4.

Vzhledem k tomu, že návrh Technického plánu přechodu na DVB-T2 ani další dokumenty vztahující se k druhé televizní digitalizaci otázku regionálního vysílání a změnu pokrytí jednotlivých stanic v DVB-T2 neřeší, bude podle Kalistové třeba přijmout druhou diginovelu zákona o elektronických komunikacích, která upraví přechod regionálních televizí do nového vysílacího standardu. Ministerstvo kultury však jedním dechem dodává, že takovou legislativní změnu iniciovat nebude. „Vymezení takového předpisu a jeho záměru není ve Strategii rozvoje zemského digitálního televizního vysílání z roku 2016 obsaženo. Ministerstvo kultury nemá zpracování takového předpisu zařazeno ani v Plánu legislativních prací na tento nebo následující roky,“ dodává Kalistová.

Odpověď MK ČR pro RRTV – regionální vysílání by Jan.Potucek on Scribd

Vzniknou regionální sítě DVB-T2?

Vysílací rada upozornila na problém rozdílného pokrytí regionálních televizí v sítích DVB-T a DVB-T2 během meziresortního připomínkového řízení k návrhu Technického plánu přechodu na DVB-T2. Ministerstvo průmyslu a obchodu tehdy na připomínku reagovalo upozorněním, že zákonné zmocnění k obsahu Technického plánu přechodu na DVB-T2 neumožňuje podrobně řešit problematiku regionálního televizního vysílání a odkázalo RRTV na vládní Strategii rozvoje zemského digitálního televizního vysílání, v níž má být v souvislosti s regionálním vysíláním zmíněna připravovaná druhá diginovela zákona o elektronických komunikacích. Ta by se měla primárně zabývat otázkou využití kmitočtů, které zbydou po přechodu na DVB-T2 – tedy budoucích rozvojových sítí DVB-T2.

Právě jedna ze dvou plánovaných rozvojových sítí DVB-T2 by měla umožňovat částečné regionální členění, ovšem ne v takové míře jako finální síť 24, která nahradí multiplex 4. Vedle rozvojových sítí by teoreticky mohly vzniknout regionální sítě DVB-T2, to však bude záviset na dostupnosti potřebných kmitočtů, kterých bude po odebrání televizního pásma 700 MHz pro mobilní broadband o 30 procent méně než je tomu dnes. Způsob jejich přidělování operátorům má řešit také druhá diginovela zákona o elektronických komunikacích. Otázka zachování regionálního televizního vysílání bude aktuální již v první polovině příštího roku, protože k 30. červnu 2019 mají ukončit vysílání všechny regionální sítě DVB-T. Neexistuje za ně však náhrada v DVB-T2. V tomto standardu vysílají pouze tři celoplošné přechodové sítě DVB-T2, které se v roce 2020 rozdělí na čtyři finální celoplošné multiplexy DVB-T2.

O regionální televize se chtěla postarat ČT

Rozvojové a případně regionální sítě DVB-T2 mají přijít na řadu až po červnu 2020, kdy doje k úplnému ukončení pozemního digitálního televizního vysílání ve standardu DVB-T v České republice a bude jasné, kolik volných kmitočtů je k dispozici. Nejprve totiž musí být uspokojeni operátoři celoplošných sítí se svými požadavky na kmitočty pro sekundární sítě dokrývačů. Není tedy jasné, kam se v červnu příštího roku přesunou televizní programy, které vysílají v regionálních sítích DVB-T a minimálně po další rok, až do června 2020, nebudou moci využít některou z rozvojových nebo regionálních sítí DVB-T2. Teoreticky by mohly v první polovině příštího roku začít vysílat v přechodové sítě 13 a následně přejít do finální sítě 24, která odstartuje mezi lednem a červnem 2020. Pro regionální televize by to ale znamenalo nutnost domluvit se s jediným možným operátorem, společností Digital Broadcasting, která si bude moci diktovat podmínky.

V České republice vysílají nejméně dvě desítky regionálních a multiregionálních televizí. Prostor v DVB-T2 jim chtěla poskytnout Česká televize, pokud by po přechodu na DVB-T2 získala jednu z dvou plánovaných rozvojových sítí s možností regionálního členění. Část kapacity by ČT využila pro svoje regionální zpravodajství, větší část by poskytla regionálním s komunitním stanicím. Tento plán se ale Kavčí hory rozhodly opustit poté, co ministerstvo financí oznámilo záměr připravit novelu zákona o daních, která ČT vezme vratky daně z přidané hodnoty, z nichž chtěl veřejnoprávní televize financovat druhou televizní digitalizaci.

Vstup do Diskuse

Napsat komentář