Satelitní kmitočty i pro mobilní služby? Aneb čeká i satelitní operátory ukrajování spektra?

Podle Světové Vysílací Unie (WBU) dochází k rušení satelitního příjmu v důsledku testů nových mobilních širokopásmových technologií v pásmu C. Světová Vysílací Unie sdružuje sedm rozhlasových a televizních asociací celého světa, včetně evropské EBU, se sídlem v kanadském Torontu.

Jedná se o kmitočty 3400-4200 MHz na sestupné dráze (downlink) pro pevnou družicovou službu (FSS). WBU ve stanovisku z 26. června 2018 píše, že klíčové kmitočty C-pásma používané pro družicové služby jsou ohroženy pozemními mobilními službami s licencí pro provoz na sousedních kmitočtech. Rušení se signály satelitního downlinku může způsobit rozsáhlé přerušení služby. Tyto fixní družicové služby (FSS) v pásmu C jsou integrální a nákladově efektivní součástí mnoha distribučních dodavatelských řetězců, což umožňuje provozovatelům vysílání poskytovat své služby na velké vzdálenosti. Ale vzhledem k tomu, že většina zemí nevyžaduje, aby byly tyto služby registrovány, mají satelitní operátoři často malé možnosti obrany, když se vyskytnou problémy.

Toto téma je zvláště aktuální pro Spojené státy, kde příjem televizních programů i v domácnostech již od 70 let byl založen na velkých parabolách (2-4m) v tomto pásmu. Diskuze v USA začala již před rokem a vyvolal ji požadavek Googlu, aby pro mobilní širokopásmové služby bylo k dispozici široké spektrum až do 4,2 GHz. Po uvolnění 600 MHz pásma v USA pro mobilní služby v minulém roce, americký regulátor FCC v současné době navrhuje sdílení tohoto 500 MHz pásma jak pro fixní družicovou službu (FSS), tak mobilní broadband, i když se původně zdálo, že bude stačit vyčlenění pouhých 100 MHz, s čímž ale nesouhlasil americký T-Mobile. A při tom stávající přijímací antény satelitů na geostacionární dráze nebudou požívat kmitočtové ochrany, pokud nejsou licencovány nebo zaneseny ve frekvenčním registru.

Registrované družicové stanice USA v pásmu 3700-4200 MHz (zdroj: Dokument FCC 18-91A1)

Vysílatelé však již hlásí škodlivé interference broadbandových služeb na neporovnatelně slabší signály přijímané z geostacionárních družic, uvádí ve svém vyjádření WBU a vyzývá regulátory a provozovatele družic na celém světě, aby společně pracovali na ochraně horní části pásma C, což je kmitočtový rozsah používaný převážně pro sestupné satelitní vysílání. Ve svém stanovisku WBU rovněž upozorňuje, že případné přidělení dalších kmitočtových pásem C pro mobilní služby by přineslo „chaos do ekonomiky satelitního vysílání a potenciálně by přerušilo služby divákům po celém světě.“ C-Band sestupné frekvence mezi 3,400-4,200 MHz jsou rozsáhle použity pro aplikace FSS po celém světě a „budou nadále používány v dohledné budoucnosti, zejména nad 3600 MHz“, píše Světová Vysílací Unie.

Další pásmo na obzoru?

A aby toho nebylo dost, americká FCC autorizovala SpaceX k provozování širokopásmových datových služeb pomocí negeostacinárních satelitů (NGSO) mimo jiné i v Ku pásmu hojně používaným k TV a rozhlasovému příjmu v domácnostech (DTH). Vzhledem k tomu, že jednou z podmínek je uvést do provozu polovinu z plánovaných 4 425 družic na 85 drahách „až“ v roce 2024 tak dopady na současné satelitní vysílání je možné jen obtížně odhadnout. A vzhledem k tomu, že příležitost pro mobilní širokopásmové služby v 5G je dána v USA od března tohoto roku zákonem (Mobile Now Act – „Mobilní teď!“), asi budou družicové přijímací paraboly rušeny, až budou zrušeny a nahrazeny terminály pro broadband, obecně ve zkratce nazývaným CPE (Customer Premise Equipment = Vybavení pro zákazníka).

S úbytkem frekvencí se tak nepotýká pouze pozemní televizní vysílání, ale pod tlakem se začíná ocitat již také satelitní vysílání.

Vstup do Diskuse

3 komentáře: “Satelitní kmitočty i pro mobilní služby? Aneb čeká i satelitní operátory ukrajování spektra?”

  1. vontum napsal:

    Tak to by se bezpochyby měla založit ČAPO – česká asociace pozemních operátorů.

Napsat komentář