Co bude hlavním tahákem podzimní XXVIII. konference Radiokomunikace 2018?

Ještě do konce září platí exkluzivní cena za účastnický poplatek na 28. konferenci Radiokomunikace v Pardubicích. Čtěte, co se na ní dozvíte.

Tuto tradiční konferenci pořádá i letos od úterý 23. do čtvrtka 25. října vzdělávací agentura UNIT se zaměřením na kvalitní proškolování a vzdělávání pracovníků v technických profesích obecně a na této konferenci těch, kteří se věnují bezdrátovým přenosům a šíření signálů. Tato konference, jejímž hlavním mediálním partnerem je tento rok Televizníweb.cz, je nejvýznamnějším setkáním odborníků a odborné veřejnosti z oblasti rozhlasového a televizního vysílání, satelitní a mobilní komunikace v České republice po několik desetiletí. Její první ročník v současné podobě se konal v Pardubicích již v roce 1990, kterému předcházely úzce vymezené konference a semináře již od roku 1985.

Správa rádiového spektra, DAB a digitální televize

Radiokomunikační technologie a jejich nezbytná součást – kmitočtové spektrum – jako výborně dostupné médium pro širokou veřejnost, nabývají stále větší a větší význam. Problémem je, že rychlým tempem se vyvíjí technologický pokrok a pomalejším tempem k tomu příslušející legislativa. Letošní program začíná možnostmi harmonizace kmitočtových pásem k ovládání dronů, tak aby bylo možno používat drony bezpečně v civilním životě pro zábavu i komerční využití ve vzdušném prostoru společně s pilotovanými prostředky.

Náhled do vnitřností dronu na konferenci Radiokomunikace 2016 (Foto: Václav Udatný, Televizníweb.cz)

V rámci úvodního bloku o správě rádiového spektra budou probrány otázky v souvislosti s vývojem po schválení Technického plánu přechodu pro DVB-T2 a informace o nových kmitočtových plánech, mezinárodních jednání a aktivitách, které mají přímý vliv na budoucí využití původního III. TV pásma ve prospěch digitálního rozhlasu DAB. Radioamatéři budou mít možnost se seznámit o perspektivách využití radioamatérských pásem v návaznosti na připravovanou aktualizaci Vyhlášky č.156. Modely šíření elektromagnetických vln a nezbytné výpočty pro pokrytí uzavřou tento blok před panelovou diskuzí.

Odpolední blok prvního dne bude věnován digitálnímu rozhlasu a televizi, kvalitě zvuku a obrazu, novinkám v šíření televizního vysílání a úvahou o možných směrech dalšího rozvoje veřejné služby v oblasti televizního vysílání po ukončeném přechodu na DVB-T2 s HEVC. Dostatečný prostor dostanou i provozovatelé sítí pro digitální rozhlas a televizi, aby účastníky seznámili podrobně s finální distribucí DVB-T2 a časovým harmonogramem vypínání stávající distribuce. Vzhledem k prozatím chybějící informační kampani budou jistě informace operátorů velmi sledované.

Mobilní radiokomunikace a satelitní komunikace

Druhý den je věnován mobilním radiokomunikacím, jejich aplikacím a satelitním komunikacím. Teoretická část zahrne mobilní systémy 5G na prahu standardizace a doplní podrobnosti o možnostech rádiového spojení UAV (dronů), včetně budoucnosti anténní techniky v podání zkušených přednášejících z ČVUT. K tomu přistoupí aktuální trendy rozvoje dopravních systémů, informace o vícepásmových radarech pro automobilový průmysl, nebo příležitosti mobilních sítí 5G. Aplikace sítí DMR pak budou prezentovány Horskou službou ČR. Satelitní komunikace bude popisovat budoucí systémy datových přenosů na geostacionárních drahách s vysokou propustností (VHTS) a možnosti využití satelitů na nízkých oběžných drahách LEO a plány společnosti Space X včetně plánovaného využití kmitočtů. Tento blok bude doplněn speciálními využitími rádiové komunikace s kosmickými sondami nebo námořní družicovou datovou komunikací v pásmu VHF.

Pohled do sálu při přednáškách z roku 2017 (Foto: Václav Udatný, Televizníweb.cz)

Fenomén o kterém se mluví, ale není moc vidět: IoT – Internet věcí

Prozatímní povědomost o pratickém využití internetu věcí není vysoká a tak poslední, třetí den, se pod názvem Internet věcí věnuje více již praktickým sítím, aplikacím a dopadům UHF zářičů na své okolí. K problematice spektra se jeden příspěvek bude věnovat i dynamickému sdílení a problematice TVWS ( TV White Spaces – tzv. bílá místa v televizním pásmu 470 – 790/694 MHz) včetně možných aplikací pro IoT v návaznosti na komunikační sítě 5G.

Součástí konference je i výstava partnerů, jako stánky z roku 2016 (Foto: Václav Udatný, Televizníweb.cz)

Konference je připravována od počátku tohoto roku přípravným výborem, který je garantem odbornosti. Kvalita je garantována 10 přednášejícími z našich vysokých škol (ČVUT, VUT Brno, ZU Plzeň, UTB Zlín), předními odborníky z oboru a z praxe. Součástí konference bude tištěný a na CD nahraný sborník přednášek, které přednášející dodali po lektorské korektuře již v září. Nad konferencí Radiokomunikace 2018 převzal záštitu předseda Českého telekomunikačního úřadu Ing. Mgr. Jaromír Novák. Další podrobnosti o konferenci najdete na webových stránkách pořádající agentury UNIT www.konferadio.cz.

Vstup do Diskuse

Napsat komentář