ČTÚ: počet případů rušení televizního příjmu mobilními komunikačními systémy byl v červnu zcela zanedbatelný

Český telekomunikační úřad (ČTÚ) informoval, že k 30. červnu bylo ve zkušebním provozu 263 (v květnu 483) základnových stanic systému 4G/LTE, v trvalém provozu pak 16.398 stanic (15.644).

V pravidelné monitorovací zprávě ČTÚ konstatuje, že v červnu přijal 73 nových hlášení (v květnu 78) o rušení příjmu zemské digitální televize. Provedl, a také ukončil, celkem 115 šetření (v květnu 95) z čehož mj. šlo o 68 (60) případů rušení televizního příjmu, 19 (10) případů rušení veřejných mobilních komunikačních sítí jako GSM, UMTS a LTE a 12 (13) případů rušení rozhlasového a satelitního příjmu. Ze zmiňovaných 68 případů rušení televizního příjmu se jich 13 týkalo přímo DVB-T2.

K TÉMATU:

Z 68 případů ukončených šetření rušení příjmu DVB-T/T2, byla příčinou základnová stanice (BTS) LTE v pásmu 800 MHz pouze ve dvou případech (v květnu 9, v dubnu 20) a například v plných 50 případech šlo o závady přijímacího zařízení diváků. Výsledkem šetření zmiňovaných třinácti stížností na špatný příjem zemského DVB-T2 byla v jedenácti případech závada na zařízení diváka, v jednom případě šlo o vliv dálkového příjmu a v posledním případě se rušení neprokázalo.

Vstup do Diskuse

Napsat komentář