Rumunská cesta k DVB-T2: analogové vysílání skončí až letos na Silvestra

Rumunsko je z pohledu zásobení obyvatelstva televizním vysíláním zcela odlišné od nás. Dle údajů organizace DVB, vztažených k roku 2017 přijímá 65 % domácností kabelovou televizi, 33 % satelit, 2 % IPTV a pouhé 1 % DTT. Celková penetrace DTT (dalším přijímačem) je 15,2 %.

Pilotní digitální vysílání DVB-T

V Rumunsku začaly první experimenty s digitálním vysíláním o pět let později než u nás. V prosinci 2005 operátor RADIOCOM, jako národní radiokomunikační společnost se statutem veřejného zájmu, uvedl do provozu prostřednictvím pilotního projektu první digitální pozemní televizní vysílač v Rumunsku, v oblasti Bukurešť-Herastrau, na 54. kanálu. Druhý vysílač byl uveden do provozu v roce 2006, v oblasti Sibiu-Paltinis, také na kanálu 54. Oba vysílače vysílaly stejný multiplex. V roce 2008 byl experiment DVB-T rozšířen instalací dalších čtyř vysílačů DVB-T v Bukurešti (jeden na 59. kanálu v Bukurešti-Herastrau a dva v Bukurešti-jih na 54. a 59. kanálu) a jeden v Sibiu- Paltinis, na kanálu 47.

Ukončení analogového vysílání a vývoj DVB-T2

V roce 2009 byla zveřejněna vládní strategie přechodu na digitální pozemní televizi (DTT). Následně rozhodnutím vlády Rumunsko převzalo lhůtu pro ukončení analogového televizního vysílání k 1. lednu 2012. Avšak v srpnu 2010 ministerstvo komunikací rozhodlo a podpořilo nové vládní rozhodnutí, že obyvatelstvo ještě není připraveno na přechod na nový typ televizního příjmu. Lhůta pro ukončení analogu tak byla prodloužena do 1. ledna 2015.

V návaznosti na výběrové řízení pořádané regulačním úřadem ANCOM v roce 2014 na udělení licencí na digitální televizi získala společnost RADIOCOM v UHF tři multiplexy, prostřednictvím kterých se měly šířit jak veřejné programy Rumunské televizní společnosti TVR, tak i programy jiných společností. Bylo plánováno celkem asi 40 programů ve formátu SD a případně tři programy v HD rozlišení.

Restart přechodu na digitální pozemní vysílání pro veřejné televizní programy začal 17.6.2015, ale dosud nebyl ukončen. Vysílacím standardem přijatým Rumunskem se stalo DVB-T2 s kódováním videa MPEG-4.

Projekt pokrytí DVB-T2 celkem 59 vysílači z roku 2016 s pokrytím 90 % obyvatelstva a cca 83,5 % území (zdroj: Národní radiokomunikační společnost S.A.,[1])

Ale i další termín vypnutí analogového vysílání k lednu 2015 nakonec nebyl splněn. Nově analogové vysílání mělo pokračovat v pásmu VHF do konce roku 2017 pro veřejnoprávní televizi TVR, byť s různými omezeními v důsledku již platných dalších mezinárodních dohod. Nakonec v roce 2016 došlo k prodloužení vysílací sítě na kanálech 6-11 pro veřejnoprávní TVR až do 31.12.2019. Tím dojde k ASO – konečnému vypnutí analogového vysílání v Rumunsku až v letošním roce.

Největším problémem hladšího rozjezdu zemského televizního vysílání byl nedostatek finančních prostředků. Teprve v roce 2018 došlo k dohodě s Evropskou investiční bankou (EIB) o půjčce polostátnímu Radiocomu o částečném financování digitalizace vysílací infrastruktury. Projekt podporuje zavádění digitální televizní vysílací sítě založené na standardu DVB-T2. Výsledkem v konečné podobě bude výstavba 228 vysílacích stanic s pokrytím 94 % populace a 81 % území s TV signály FTA pro veřejnoprávní službu (TVR1, TVR2, TVR3 a TVR HD a 5 regionálních TVR stanic). Výstavba těchto vysílacích míst by podle harmonogramu měla být ukončena do konce listopadu tohoto roku. Parametry sítě jsou uvedeny v následující tabulce 1.

Tabulka 1: Parametry DVB-T2 rumunských SFN sítí (zpracováno podle [2])

Jednofrekvenční (SFN) síť počítá s dvěma desítkami vysílačů o instalovaném výkonu 2,5 kW a dvěma o výkonu 5kW. Zbytek je doplněn vysílači s instalovaným výkonem okolo 1 kW a převáděči o výkonech desítek wattů. V konečné verzi by měly být k dispozici další dva multiplexy pro placené komerční vysílání. To samozřejmě zahrnuje i přestavbu původní vysílačů v 700 MHz pásmu, příkladem je vysílač Bukurešti-Herastrau, který je nyní plánován s novým vysílačem na 30. kanálu (místo původních pilotních kanálů 54/59).

Pásmo 700 MHz pro 5G sítě

Rumunský regulátor ANCOM (obdoba našeho ČTÚ) navrhne změnu Národní kmitočtové tabulky teprve letos do 15. srpna s cílem přerozdělení kmitočtového pásma 700 MHz, které je ještě v současné době stále přiděleno vysílacím službám. Regulátor očekává, že do 31. října dokončí nabídkové řízení na dostupné spektrum a v prosinci udělí licence 5G, což umožní vítězným mobilním operátorům využívat část spektra od 1. ledna 2020. Zpřístupní bloky 2 × 30 MHz a 1 × 15 MHz v pásmu 700 MHz, bloky 2 × 5 MHz v pásmu 800 MHz, a další bloky ve vyšších pásmech (1500 MHz, 2600 MHz a v rozsahu 3400 MHz-3800 MHz). Práva na využívání spektra v pásmu 700 MHz budou mít 15letou platnost počínaje 1. lednem 2021.

Zdroje:

[1] http://www.radiocom.ro/poze/dvb-t2/Tranzitie%20DVB-T2_Octombrie_2016.pdf
[2] http://www.radiocom.ro/business/servicii/ a http://www.radiocom.ro/achizitii/Proiect_Emisie_DVBT2_Lot1_reluare/

Vstup do Diskuse

Napsat komentář