5G je pro Čechy neznámý pojem, vstup čtvrtého mobilního operátora by ale velmi vítali

Agentura Nielsen Admosphere, provedla průzkum na výše uvedená témata na tisícovce respondentů z aktivní internetové populace starší 15 let. Výsledky jsou zajímavé…

Zjišťovalo se do jaké míry je jim známý pojem 5G a výsledky mimo jiné ukázaly výrazně vyšší znalost u mužů než u žen, a tak jak by se jim zamlouval vstup dalšího operátora pro mobilní hlasové a datové služby.

Reakce respondentů na možný vstup 4. mobilního operátora na český trh (zdroj: Nielsen Admosphere).

Od vstupu čtvrtého „GSM“ operátora si řada lidí slibuje další zlevnění telekomunikačních služeb a není tedy divu, že jednání zaznamenaly dvě třetiny dotázaných. Naprostá většina – 76 procent – míní, že by tato změna měla pozitivní dopad na zdejší trh a jak vidíte z grafu, jiné názory jsou vcelku zanedbatelné pokud tedy nepočítáme 13 % těch, kteří si myslí, že to nedokáží posoudit.

Mezi hlavní pozitiva případného vstupu čtvrtého operátora by pak patřilo zlevnění dat o čemž hovoří 78 % respondentů, zlevnění volání (76 %) a také rozšíření nabídky služeb (50 %).

Znalost pojmu 5G u aktivní internetové populace 15+ (zdroj: Nielsen Admosphere).

Jak vidíte, skoro třetina dotázaných deklarovala, že se již někdy setkala s pojmem 5G a zároveň ví, co to znamená. Plných 22 % respondentů však odpovědělo, že sice pojem slyšeli, ale nevědí o co jde a 46 % respondentů uvedlo, že s ním ještě nesetkalo. Obecně mají vyšší povědomí o termínu muži než ženy a o něco vyšší lidé s vysokoškolským či vyšším vzděláním.

V souvislosti se sítěmi páté generace se také hovoří o jejich bezpečnosti. Internetoví uživatelé, kteří se již s termínem 5G sítí setkali se v téměř v polovině případů (48 %) vyjádřili, že s jejich budováním může být spojeno bezpečnostní riziko. Třetina (34 %) si to na druhou stranu nemyslí a dalších 18 % to nedokáže posoudit.

Vstup do Diskuse

Napsat komentář