Ikusi ONE+: moderní výkonný zesilovač pro STA rozvody s bonusovými funkcemi

V poslední době se na trh s komponenty pro rozvody společných i individuálních televizních antén dostaly nové programovatelné zesilovače založené na DSP technologii.

Tato technologie na rozdíl od předchozích řešení umožňuje bezkonkurenční selektivitu a zesílení v porovnání se staršími výrobky a programovatelné zesilovače se tak plně vyrovnávají řešením na bázi kanálových vložek. Nyní svůj DSP zesilovač na trh uvádí i známá španělská společnost Ikusi. A je o co stát.

Nové technologii programovatelných zesilovačů jsme se na našem webu již věnovali, podrobný popis technologie včetně recenze konkurenčního zesilovače Televés Avant X z pera Marka Svobody naleznete zde. Nová generace DSP zesilovačů překonává svými vlastnosti i systémy kanálových vložek, které dodnes u STA převažovaly. Zatímco dříve byla selektivita programovatelných zesilovačů nedostatečná a i jejich výstupní výkon pro více DVB-T/T2 sítí nebyl příliš vysoký, nová generace přináší selektivitu a výkon které tyto zesilovače předurčují i pro rozsáhlé STA systémy ve velkých bytových domech a komplexech. To vše navíc za cenu, která u většiny modelů nepřesahuje 10 000 Kč.

Zesilovač Ikusi ONE+ na první pohled upoutá svými rozměry, ve srovnání s konkurenčními výrobky je znatelně větší. To může být výhoda i nevýhoda. V praxi jsem se nicméně už při instalaci výrazně kompaktnějšího konkurenčního výrobku na jedné STA setkal s výtkou předsedy SVJ daného domu, který prohlásil (cituji) „Je to pěkně drahé a tahle malá krabička je jako všechno?“. Tento typ zákazníků tedy Ikusi ONE+ svými rozměry zajisté potěší nebo spíše uklidní, že za ty peníze to není jen malá nevýrazná krabička. Na fotce níže se můžete přesvědčit sami v přímém porovnání velikosti ONE+ s konkurenčními typy Televés Avant X a Johansson Profiler.

Porovnání velikosti programovatelných zesilovačů Ikusi, Johansson a Televés

Ovládání a nastavení zesilovače je podobné jako u staršího modelu ONE 118. K dispozici je joystick a OLED displej, kde se ukazuje menu i všechny potřebné možnosti. K nastavení zesilovače tedy nepotřebujete žádné externí zařízení nebo programátor. Menu zesilovače je navíc plně lokalizováno do češtiny, což je další konkurenční výhoda. Nastavení lze zálohovat nebo ho mezi zesilovači klonovat pomocí SD karty. Zesilovač má integrovaný napájecí zdroj (při pohledu na zesilovač se jedná o černou část napravo), který je uživatelsky vyměnitelný a výrobce ho dodává jako náhradní díl. Pokud by tedy zdroj po letech provozu selhal, lze ho snadno vyměnit i na místě instalace a není třeba zesilovač posílat na servis výrobci.

Detail základního menu zesilovače ONE +

Ikusi ONE+ disponuje celkem pěti vstupy. Samozřejmostí je pásmový vstup BI/FM určený pro FM rozhlas. Dále je k dispozici jeden vstup pro pásmo BIII/DAB a tři vstupy pro pásmo UHF. VHF vstup a UHF vstupy jsou programovatelné, lze k nim tedy libovolně přiřadit v rámci nastavení filtry. Oproti konkurenčním výrobkům je rozdíl v rozložení vstupů, zatímco jiné zesilovače mají čtyři vstupy libovolně rozložitelné mezi UHF a VHF pásmo, Ikusi ONE+ má jasně oddělený jeden vstup pro VHF a další tři pro UHF. V českém prostředí to nebude působit problémy, zatím jsem se v praxi nesetkal s případem, kdy bych potřeboval k zesilovači zapojit dvě různé VHF antény a stejně tak jsem se nesetkal s případem, kdy bych potřeboval využít víc než tři různé UHF antény. Rozložení vstupů tak v českém prostředí plně vyhoví.

Zesilovač Ikusi ONE+ v rozvodnici STA, zapojeny dva UHF vstupy

Samotné nastavení udržuje logiku většiny programovatelných zesilovačů. V případě UHF kanálů se přiřazují filtry k jednotlivým vstupům, lze nastavit šířku filtru 8/16/24/32 MHz (tedy pro 1-4 TV kanály vedle sebe). Zesílení pak probíhá podobně jako u jiných zesilovačů tohoto typu automaticky přes vestavěné AGC, kdy jsou všechny naprogramované kanály automaticky zesíleny na cílovou výstupní hodnotu. Stejně zesilovač pracuje i s kanály v pásmu VHF, kde lze programovat buď jednotlivé kanály E5-E12 a nebo lze procesovat celé pásmo VHF přes možnost „DAB“, kdy se zesílení VHF pásma automaticky nastaví dle nejsilnějšího kanálu v pásmu. V případě rozhlasového pásma FM je zesílení nastavitelné, zesilovač umožňuje buď procesovat pásmo bez zesílení, nebo nastavit zesílení manuálně v rozsahu 10-29 dB. Úroveň na výstupu zesilovač umožní nastavit dle počtu naprogramovaných kanálů. Pro 6 DVB-T/T2 multiplexů lze nastavit výstupní úroveň až 119 dBµV, čímž Ikusi ONE+ překonává veškerá konkurenční řešení na trhu. S vyšším počtem naprogramovaných kanálů se maximální nastavitelná výstupní úroveň automaticky snižuje. V menu lze nalézt i diagnostické okno, kde lze vidět shrnutí nastavení – tedy filtry nastavené na jednotlivých vstupech a úroveň signálu přicházejícího na daných kanálech z antén (udanou v dBµV).

Přeladitelnost filtrů – vítaná pomoc u slabých signálů

Zásadní výhodou zesilovače Ikusi ONE+ oproti konkurenčním výrobkům je možnost uživatelského přeladění filtrů, respektive stanovení středu filtru. Pokud máme například UHF kanál 41 se středovým kmitočtem 634 MHz a nastavíme filtr na tento kanál, můžeme následně s filtrem pohnout o něco výše nebo o něco níže. K čemu je to dobré? Tuto výhodu využijeme zejména ve chvíli, kdy přijímáme slabší multiplex, který z jedné strany sousedí s velmi silným místním vysílačem. Byť jsou filtry moderních DSP zesilovačů včetně Ikusi ONE+ velmi selektivní, jejich strmost nedokáže plně odfiltrovat okraj sousedícího UHF kanálu, pokud je velmi silný, a vzniká tak „zub“, který následně komplikuje užitné zesílení žádaného multiplexu, které zajišťuje funkce AGC. Zesílení je totiž dáno nejsilnějším „bodem“ zesilovaného spektra, a pokud je tam uvedený „zub“, zesilovač nezesílí žádaný signál na maximum.

V menu zesilovače lze nastavit filtr pro kanál (zde kanál 41) a následně překlikem vpravo hýbat i s frekvencí daného filtru.

Pokud tedy máme slabý multiplex sousedící na jedné straně se silným místním signálem, můžeme posunem středového kmitočtu tento „zub“ místního signálu snadno eliminovat bez toho, aby to mělo negativní efekt na přijímaný signál. Naopak, po tomto uladění filtru je zesílení slabého signálu maximální, což se pozitivně projeví i na jeho kvalitě. Tuto výhodu zesilovače Ikusi ONE+ nelze využít ve chvíli, kdy je slabý signál narušen velmi silným místním signálem z obou stran, takových případů ale není tolik.

Praktickou ukázku této funkce si předvedeme při příjmu kanálu 41 z Cukráku na okraji Jizerských hor. Je zde velmi silný kanál 40 z vysílače Černá hora a při normálním nastavení filtru tento silný signál vytváří „zub“, který se negativně projeví na možnosti zesílení kanálu 41. Pokud ale využijeme možnosti posunout středový kmitočet filtru o něco výše (zde 300 kHz) a odfiltrujeme tak signál z kanálu 40, je zesílení kanálu 41 maximální a kvalita příjmu se také vylepší.

Spektrum filtru pro kanál 41 s původním středovým nastavením filtru (obr. výše) a po drobném uladění o 300 MHz (obr. níže).

Využití pro příjem slabých signálů s předzesilovači i vysoký výstupní výkon

Zesilovač Ikusi ONE+ velmi dobře pracuje i se slabými signály v pásmu VHF. Pro test jsme k zesilovači zapojili soustavu dvou sfázovaných VHF antén s předzesilovačem Teroz. Na vstup zesilovače tak přichází i signál dálkově přijímaných síti DAB+ z Bavorska na kanálech 7D a 10A. V případě kanálu 7D se jedná o příjem z vysílače vzdáleného 255 km, v případě kanálu 10A jde dokonce o vysílač vzdálený 370 km. I tyto signály nicméně dokáže Ikusi ONE+ kvalitně zpracovat a distribuovat do rozvodu. Opět se vyplatí využít i možnosti přeladění středu filtru, zde na obrázku je zmíněný kanál E7 a cílový bavorský DAB+ multiplex na kanále 7D. Při nastavení filtru pro kanál E7 je zde silný zbytkový signál z vedlejšího kanálu E6, kde vysílá polský DVB-T multiplex. Pokud filtr posuneme nahoru, lze tento signál eliminovat a využít plné možné zesílení kanálu 7D.

Příjem kanálu 7D se středovým nastavením filtru (obr. výše) a po jeho přeladění o 1500 kHz a eliminaci přesahu z kanálu E6 (obr. níže)

U velmi slabých kanálů je vhodné využití předzesilovače, který umí tento programovatelný zesilovač i napájet – lze si zvolit napájení 12V nebo 24V a maximální proud poskytovaný zesilovačem dosahuje při 12V až 200 mA (při 24V je to 100 mA), což vystačí i pro napájení výkonných předzesilovačů s vysokou vybuditelností založených na technologii E-PHEMT. Napájení lze bohužel nastavit jen pro UHF vstupy, pro vstup BIII/DAB ani pro vstup BI/FM napájení zapnout nelze a je nutné případně zařadit externí napájecí výhybku. Toto je z mého pohledu jediným větším minusem Ikusi ONE+ oproti konkurenci jiných značek, nicméně předzesílení pro VHF pásmo (tedy DAB+) využijí spíše jen lovci signálů a u STA rozvodů, pro které je tento zesilovač primárně určen, se s ním setkáme minimálně.

Maximální výstupní úroveň zesilovače lze nastavit pro 6 DVB-T/T2 sítí na 119 dBµV, pro menší počet sítí lze nastavit výkon vyšší, při vyšším počtu zpracovávaných kanálů zesilovač nastavení maximální výstupní úrovně automaticky omezí na nižší hodnotu.

Bez výhrad lze tedy Ikusi ONE+ označit jako stávajícího lídra na trhu DSP programovatelných zesilovačů. Tuto pozici si zesilovač vydobyl nejen nejvýkonnějším koncovým stupněm s výstupem až 119 dBµV pro 6 DVB-T/T2 sítí, ale i dalšími funkcemi, zejména možností ladění kanálových filtrů. Mechanické zpracování zesilovače a práce s ním je také prvotřídní, kompletní nastavení zesilovače pro STA rozvod zabere jen několik minut. Plusem je také testovací výstup (s útlumem –30 dB) pro možnost měření parametrů výstupního signálu bez nutnosti odpojit hlavní výstup a tedy i signál v domě.

Za zapůjčení pro potřeby testů a recenze děkujeme oficiálnímu distributorovi Ikusi pro ČR, firmě Antech s.r.o., www.antech.cz

Autor článku se zabývá návrhy a instalacemi individuálních i společných televizních a rozhlasových antén.

Instalace a úpravy STA pro DVB-T2 si můžete objednat na www.dvbservis.cz.

Vstup do Diskuse

4 komentáře: “Ikusi ONE+: moderní výkonný zesilovač pro STA rozvody s bonusovými funkcemi”

  1. dirigento napsal:

    Pod obrázkem spektra s K40 a 41 je následující text: „Spektrum filtru pro kanál 41 s původním středovým nastavením filtru (obr. výše) a po drobném uladění o 300 MHz (obr. níže).“ Správně má být 300kHz jak vyplývá z předešlého textu a obrázku. 300MHz je už „trošku“ mimo pásmo UHF.

  2. Pevy napsal:

    Zařízení by mělo umožňovat i konverzi vstupního kanálu na jiný. Bylo toto testováno ?

Napsat komentář