Světová radiokomunikační konference 2019 skončila pozitivně, UHF pásmo zůstává televiznímu vysílání

Zájem o další „ukrajování“ vysílacího spektra mají mobilní operátoři kvůli budování nových sítí 5G. Další přezkum spektra proběhne v roce 2023.

Světové radiokomunikační konference (WRC) pořádá Mezinárodní telekomunikační unie, orgán OSN. Konference se konají každé tři až čtyři roky za účelem globální koordinace využívání dostupného spektra a jejich výsledky mají přímý dopad na národní kmitočtovou politiku v dané oblasti. Každá WRC také stanoví agendu pro další konferenci. Letošní WRC-19 se konala ve dnech 28. října až 22. listopadu v egyptském Šarm el-Šejku a zúčastnilo se jí 3 400 delegátů z celého světa.
Konference odmítla iniciativu k nastavení příštího programu WRC-23 způsobem, který by upřednostňoval přidělování spektra UHF pro mobilní zařízení a současně chrání část spektra pásma C, kterou v současné době používají provozovatelé vysílání.

Jedním z bodů konference bylo i nastavení programu pro WRC-23. Nejkritičtějším tématem pro televizní vysílání na tomto WRC bylo téma UHF spektra, které mnoho mediálních organizací používá pro vysílání digitální terestriální televize (DTT), ale které je také nejvhodnějším spektrem pro možné nasazení 5G vysílacích systémů. Konference zvolila pro rok 2023 neutrální přezkum spektra UHF a odolala pokusům některých zemí učinit tento bod programu explicitně o dalším přidělování úseků UHF mobilním sítím. Komunitě EBU, zastoupené na konferenci, se podařilo přesvědčit přípravné zasedání WRC-23, aby tématika vyhodnocení spektra v UHF pásmu byla připravována studijní skupinou ITU pro vysílání, která dostává silný příspěvek od techniků a inovací EBU a členů EBU.

Konference se také rozhodla, že horní část pásma C se nestane jedním z kandidátů na další přidělování mobilních služeb na WRC-23. Toto spektrum se často používá pro satelitní příspěvky mnoha evropských televizí pro distribuci jejich mezinárodních kanálů do Ameriky, Asie a Afriky.

Konference se však neočekávaně rozhodla zahájit studie o možném využití další řady pásem pro pevné bezdrátové širokopásmové technologie IMT (International Mobile Telecommunication). Jedním ze studovaných pásem je satelitní pásmo Ku, konkrétně rozmezí mezi 10,7 a 11,7 GHz, které se v současnosti v mnoha zemích používá k DTH (přímému šíření do domů). Potenciální uvolnění tohoto pásma však nebude projednáno před rokem 2027, takže domácí antény a přijímače standardu DVB-S/S2 pro příjem placených satelitních platforem se asi také do roku 2030 nebudou muset měnit.

Vstup do Diskuse

Napsat komentář