Pardubický kraj rozdělí milion korun na podporu nákupu přijímačů DVB-T2, žádosti přijímá od 28. dubna

0 komentářů 31.3.2020 / Jan Potůček

Nový dotační program se týká výhradně zařízení sociální péče, příspěvek však dostanou zpětně až po zakoupení přijímačů nebo úpravě společných televizních antén.

Ani pozastavení Technického plánu přechodu na DVB-T2 nevedlo k odložení dotačních programů jednotlivých krajů na nákup přijímačů a úprav společných televizních antén pro příjem DVB-T2 u zařízení sociální péče. Pardubický kraj odhlasoval, že počínaje 28. dubna začne přijímat žádosti provozovatelů zařízení sociální péče o tyto dotace. Celkem chce rozdělit zhruba jeden milion korun, přičemž peníze budou žadatelům vypláceny zpětně poté, co si sami uhradí potřebné náklady pro přechod na příjem pozemní digitální televize ve standardu DVB-T2.

„Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo dotační program, jehož účelem je podpora vybavení pobytových zařízení sociálních služeb koncovými zařízeními – takzvanými set top boxy, nebo televizními přijímači, případně úprava společné televizní antény. Dotační program umožní snazší přechod na vysílací standard DVB-T2 v některých pobytových zařízeních sociálních služeb v kraji,“ uvedla Hana Štěpánová, radní zodpovědná za regionální rozvoj, evropské fondy a inovace.

Stát příští rok uvolní 25 milionů korun na nákup DVB-T2 přijímačů pro domovy důchodců

Vyhlášení výzvy odsouhlasila Rada Pardubického kraje již v pátek 27. března. „Shodli jsme se na tom, že žádosti budeme přijímat od 28. dubna do 8. června. Musím však zdůraznit, že finanční podpora bude poskytována ex post. To znamená, že žadatelé si nejdříve potřebné vybavení pořídí z vlastních zdrojů, poté společně s žádostí doloží kopie účetních dokladů za jejich nákup. Následně bude žádost vyhodnocena a na jejím základě budou učiněny další postupy,“ doplnila radní Štěpánová.

Dotační program společně s formulářem žádosti a všemi nezbytnými informacemi je uveřejněn na úřední desce a na webových stránkách Pardubického kraje www.pardubickykraj.cz/dotace.

Vstup do Diskuse

Napsat komentář