Jaké jsou závěry notifikačního řízení Evropské komise k uvolňování pásma 700 MHz?

Evropská komise 14. dubna zveřejnila své rozhodnutí o kompenzacích pro české operátory zemského televizního vysílání kvůli uvolnění pásma 700 Hz. Jedná se o známé notifikační řízení, které bylo podáno v listopadu minulého roku a o němž EK ve formě opatření rozhodla letos 23. ledna.

Uvedené Opatření (SA. 55742) má za účel podpořit výměnu zařízení závislých na konkrétních kmitočtech v sítích pro šíření zemského televizního vysílání v souvislosti s přesunem služeb z pásma 694 – 790 MHz do pásma 470 – 694 MHz a týká se slučovačů, filtrů, anténních systémů a prací souvisejících s úpravami, instalací, nastavením a měřením. Podpora bude poskytována formou přímých dotací na základě faktur od dodavatelů zboží a poskytovatelů služeb a bude představovat 86% celkových nákladů v závislosti na výkonu vysílačů a jejich počtu.

Je druhá digitální dividenda vynucenou regulací?

Z obsáhlého zdůvodnění, které je rozčleněno do 95 odstavců, stojí za to vybrat ty, které byly v minulosti vícekrát diskutovány. Mezi ně patří i potvrzení o vynuceném uvolnění. Licence čtyř provozovatelů zemské platformy TV vysílání jim umožňovaly využívat celé pásmo až do období 2021 -2024. Povinnost uvolnit pásmo 700 MHz do poloviny roku 2020 pro mobilní služby byla zakotvena v rozhodnutí EP a Rady z roku 2017, které je pro členské státy závazné, a pokud by Opatření neexistovalo, znamenalo by to poškození provozovatelů zemské platformy TV vysílání a současně by ztěžovalo naplnění dalšího cíle Rozhodnutí EP a Rady o zachování služeb televizního vysílání.

V souladu s dalšími záměry rozvoje gigabitové společnosti, dle sdělení EK z roku 2016, je nutná rychlá dostupnost pásma 700 MHz pro sítě 5G pro pokrytí venkovských oblastí a pro její využití uvnitř budov ve městech v souvislosti s účinnou a koordinovanou správou kmitočtového spektra a to při zajištění kontinuity televizního a rozhlasového vysílání. Státní zásah je v tomto případě nezbytný, protože přidělení a využívání zemských kmitočtů nepodléhá tržním silám, ale je plně regulováno. Provozovatelé zemské TV platformy ale sami nemají žádnou motivaci, aby ve prospěch jiných provozovatelů uvolnili část kmitočtů. Přesun jako takový jim neposkytuje žádné technické zlepšení, ale jen náklady a nepřináší jim nové možnosti, pokud jde o jejich činnost. Opatření naproti tomu zajišťuje hladké a koordinované uvolnění pásma 700 MHz za souhlasu držitelů oprávnění s tím, že své původní licence vrátí a vymění za nové licence a kompenzaci přímých nákladů vzniklých od 20. července 2016.

A jak je to tedy s technologickou neutralitou.

I když v Opatření je zmíněno, že na trhu rozhlasového a televizního vysílání v ČR se podílejí čtyři technologie – zemské, IPTV, kabelové nebo satelitní -, nejde o zvýhodnění jedné technologie na úkor jiných. Jedině technologie zemského televizního vysílání v ČR je jako taková dotčena rozhodnutím Parlamentu a Rady EU přesunout poskytovatele zemské TV platformy z určitého pásma do jiného a to dle dohody členských států, že pouze tato technologie by měla být zachována. Toto Opatření tedy jen pokrývá určitou část nákladů, které vznikly v důsledku státní regulace v oblasti reorganizace spektra. A jsou to právě poskytovatelé služeb TV vysílání, kteří účinně podporují cíl uvolnění pásma 700 MHz pro další rozvoj sítí 5G.

Vstup do Diskuse

Napsat komentář