Cílem je, díky novému měření, poskytnout televiznímu a mediálnímu trhu hodnocení TV kanálů z jiného úhlu pohledu.

„Díky peoplemetrům víme, jaké sledovanosti dosahují jednotlivé televizní stanice, kteří diváci je sledují a kdy. Prostřednictvím Atmedia indexu můžeme nově vyjádřit, jak tyto televizní stanice jejich diváci hodnotí a jak je vnímají. Naším cílem je představit českému televiznímu a mediálnímu trhu komplexní data kvalitativního hodnocení televizních kanálů,“ vysvětluje Michaela Vasilová, Managing Director ve společnosti Atmedia.

Atmedia index je výsledkem pravidelného dotazování více než 4000 respondentů z Českého národního panelu, kteří hodnotí 64 televizních stanic v osmi tematických okruzích na základě sedmi atributů. Patří k nim například vizuální identita, atraktivita pořadů, pestrost a rozsah nabídky nebo doporučení televizního kanálu vyjadřující loajalitu diváků. Sběr dat realizuje agentura Nielsen Admosphere.

V divácké popularitě vedou dokumentární a dětské stanice. Z deseti s nejvyšším indexem patří celá polovina do této kategorie. Na prvních příčkách se umístily ČT :D, National Geographic a Prima Zoom. Data za rok 2020 také ukazují, že mezi jednotlivými televizními stanicemi jsou znatelné rozdíly. Zatímco ČT : D dosáhla indexu 81 na škále od 0 do 100, na opačném konci je televizní stanice s hodnocením 36,3 (jméno nebylo v tiskové zprávě uvedeno). Nejvyšší rozptyl pak vykazují hudební kanály.

Štítky