Souběžně s veletrhem NAB, Evoca TV z amerického státu Idaho, která nabízí bezdrátové a internetové kanály předplatitelům, oznámila úspěšné testy nového způsobu přenosu televizních signálů, které by mohly dramaticky změnit počet kanálů dostupných od poskytovatelů bezdrátového vysílání, včetně zvětšené šířky pásma pro možnosti Ultra High-Definition 4K vysílání.

Americký standard ATSC 3.0 (známý pod komerčním názvem NEXGEN TV) na rozdíl od evropských DVB systémů nepoužívá MPEG transportní tok, ale je celý založen na IP protokolu. Šířka kanálu je ale jen 6 MHz, a tak maximální bitová rychlost multiplexu je jen 28 Mb/s. A je tudíž logické, že se poskytovatelé v USA snaží kapacitu vysílacích kanálů navýšit.

Technologie použité v testu

Přitom se vychází z toho, že rychlost přenosu rádiového spojení lze zdvojnásobit vysíláním dvou samostatných kanálů rádiových vln na stejné frekvenci pomocí ortogonální polarizace, což je používáno například v pozemských mikrovlnných spojích bod-bod, kde vysílací anténa může mít dvě napájecí antény; vertikální anténu a anténu horizontální, pracující na stejné frekvenci. Tomu odpovídají svislé a vodorovné přijímací antény v místě příjmu.

Ideální systém s dvojitou polarizací je založen na dokonalé ortogonalitě dvou polarizačních stavů a ​​jakékoli jednopolarizované rozhraní v přijímači by teoreticky obsahovalo pouze signál, který má být vysílán požadovanou polarizací, čímž by nedocházelo k rušení a umožňující transparentní multiplexování a demultiplexování dvou datových toků bez jakékoli degradace v důsledku koexistence s druhým.

K odzkoušení byl použit kanál 35 ve městě Boise, na severozápadě USA, za použití systému MIMO (mnohonásobný vstup – mnohonásobný výstup) s křížově polarizovanými OFDM modulovanými signály standardu ATSC 3.0.

Křížově polarizované televizní vysílání MIMO se současným přenosem dvou diskrétních streamů v rámci jednoho 6MHz kanálu je vyvrcholením mnohaměsíční práce a společného projektu mezi společností Evoca a výrobcem vysílačů Rohde & Schwarz, jakož i softwarovou firmou Enensys Technologies, specialistou vysílacích antén Kathrein Broadcast, společností  Avateq Corporation a i u nás dobře známým výrobcem kvalitních přijímacích antén Televes.

Možnosti dalšího využití

MIMO má potenciál dramaticky zvýšit dostupné užitečné zatížení pro televizní vysílání, možná dokonce zdvojnásobit množství dat, které může vysílací společnost odeslat, aby se zlepšil výběr a odolnost. To by mohlo pro diváky znamenat mnohem více standardních kanálů a kanálů s vysokým rozlišením, potenciál více než jedné služby Ultra High-Definition 4K.

Kromě většího výběru pro diváky signalizují tyto testy také potenciální možnosti využití bezdrátových televizních kanálů pro víc než jen video a audio data. O takovém datovém vysílání se dlouho diskutovalo jako o potenciálním novém byznysu pro vysílací společnosti.

Generální ředitel společnosti Evoca TV Todd Achilles k tomu poznamenal: „Příležitosti jsou pravděpodobně větší než jen systémy používané pro televizní vysílání. Konkrétně plánujeme spotřebitelské přijímací zařízení, které dokáže přijímat signály ATSC 3.0 i 5G, přičemž očekáváme, že oba budou použity k dosažení spotřebitelů doma. Než se z toho stane spotřebitelský produkt, je třeba udělat více práce, zejména ve vývoji nového hardwaru přijímače, který dokáže úspěšně rekombinovat odděleně přenášené horizontální a vertikální signály. Ale protože již vysíláme televizní obsah a máme kontrolu nad přijímači a anténními produkty používanými k příjmu našich signálů, jsme dnešními počátečními přenosy velmi povzbuzeni. Dokazujeme jednu z klíčových schopností vysílacího standardu ATSC 3.0.“

Je tento systém vhodný i pro nás?

Zde je dobré připomenout, že tento standard jako první v USA používá OFDM modulaci (ATSC 1.0. používal modulaci 8VSB). Terestrické standardy DVB používají COFDM, kde jediným rozdílem oproti OFDM je použití FEC, pro snížení chybovosti v důsledku kanálového šumu.

I přes zjevnou podobnost obou digitálních systémů, je použití v našich podmínkách velmi nepravděpodobné. Evoca je totiž televizní služba strukturovaná jako kabelová televize, ale poskytovaná prostřednictvím vysílacího televizního spektra za mnohem nižších nákladů pro spotřebitele. Tato služba, kterou vytvořila společnost Edge Networks, nabízí více než 80 zpravodajských, sportovních, místních a živých televizních kanálů v HD a 4K za přibližně 50 USD měsíčně. Ale Evoca není kabel, který je dodáván přes spravovanou pevnou síť, ani to není streamovací služba, která přichází přes veřejný internet. Místo toho je to vícekanálová služba založená na IP, která využívá vznikající americký televizní standard NEXTGEN (ATSC 3.0) k distribuci svazku kanálů prostřednictvím dostupného vysílacího spektra, něco podobného jako kdysi u nás byly MMDS systémy.

Štítky