České Radiokomunikace (CRA) podporují povědomí o nadaci a ceně vévody z Edinburghu (DofE – Duke of  Edinburgh) a zařadily do pozemního televizního vysílání televizní kanál DofE. Cílem je informovat veřejnost o tomto programu a o možnostech zapojení, ať už mladé účastníky nebo školy, které by se chtěly připojit, anebo možné partnery či podporovatele. Vysílání běží od 2. května a je možno jej naladit v terestrickém multiplexu 23. V seznamu kanálů je uveden jako „Připrav se na budoucnost s programem DofE a v EPG zobrazí vysílací čas 07:00 – 24:00.

Televizní kanál má informativní obsah, který seznamuje diváky s historií DofE, programem a fungováním organizace. Součástí vysílání je časová smyčka vysvětlující program DofE.

Podstatné informace jsou však k zobrazení v HbbTV, kde se diváci dozví detailní informace o tom, co program DofE nabízí, komu je určen a jak se přihlásit, což je možno interaktivně přímo z televizní obrazovky.

V HbbTV je také možné zhlédnout krátké videospoty s absolventy programu DofE a edukativní videospoty, které se nám ale nepovedlo roztáhnout na celou obrazovku.

„Jsme rádi, že můžeme podpořit talent, nadšení a aktivitu mladých lidí. Věříme v mladé lidi, v jejich touhu po poznání a nekonečný potenciál,“ říká generální ředitel CRA Vít Vážan. „Kanál DofE je způsob, jak učinit DofE dostupnějším a přitažlivějším pro více lidí než kdykoli předtím. Těší mě, že můžeme podporovat mladé lidi v rozvoji jejich dovedností, zkušeností a sebedůvěry, aby mohli úspěšně proplouvat dospělým životem,“ dodává Vít Vážan.

 „Chceme oslovit mladé lidi ve věku 14-24 let, kteří se mohou díky DofE rozvíjet a pracovat na sobě, a také instituce, které by k nám mohly připojit a začít program poskytovat,“ říká Tomáš Vokáč, ředitel DofE v Česku. „V HbbTV bude rovnou také přihláška, kterou mohou zájemci o účast v programu vyplnit. Věříme, že program má velký vliv na životy mladých lidí, a proto stále rozšiřujeme způsoby, kterými o DofE informujeme. I z toho důvodu jsme se rozhodli pro formát televizního vysílání,“ dodává Tomáš Vokáč.

Štítky