Průzkum Atmedia Index mimo jiné řekl. že placenou televizi (Pay TV) nemá v České republice 44 % diváků a že plná třetina z nich ji považuje za drahou.

Jsme ovšem v rámci Evropy jednou z výjimek. I když podíl diváků Pay TV u nás v posledních letech roste, v porovnání s jinými zeměmi je stále poměrně nízký. Jako hlavní způsob příjmu televizního vysílání využívá většina evropských diváků především satelitní, kabelovou a internetovou televizi (IPTV).

Placeným TV roste sledovanost Více programů si ji i měří

Atmedia k tomu uvádí: „Ve dvou třetinách evropských zemí sleduje televizní stanice prostřednictvím digitálního pozemního vysílání méně než 20 % tamních televizních domácností.“

Podobně jako v ČR má, opět podle společnosti Atmedia, vysoký podíl digitálního pozemního televizního vysílání například Polsko, Chorvatsko, Španělsko, nebo Litva.

Počet diváků sice u nás rostl, ale…

Jak uvádí zaslaná zpráva: „Přestože počet zákazníků operátorů placené televize u nás v posledních letech roste,značná část diváků za sledování televize neplatí a sleduje pouze volně šířené stanice dostupné v digitálním pozemním vysílání. Ze všech diváků ve věku 15-69 let jich je konkrétně 44 %. Více než třetina z nich argumentuje tím, že je placená televize drahá.“

Ukazují to alespoň výsledky studie Atmedia Index za 1. pololetí roku 2022.

„Celkem 67 % diváků, kteří neplatí za příjem televizních stanic, tvrdí, že jim stačí nabídka televizních stanic, které vysílají v pozemním digitálním vysílání a které tedy mohou sledovat zdarma,“ poukazuje Pavel Müller, Head of Research & Marketing ve společnosti Atmedia, na nejčastěji zmiňovaný důvod nevyužívání služeb operátorů placené televize. Zároveň ovšem upozorňuje, že tento důvod uvedlo méně neplatících diváků než před dvěma roky, kdy se pod něj podepsalo téměř 75 % z nich.

Druhým nejčastěji uváděným důvodem je, stejně jako před dvěma roky, neochota lidí platit za televizní příjem jako takový. Zatímco ale v roce 2020 tento argument použilo 67 % diváků, kteří nemají placenou televizi, nyní je jich 47 %.

„Tento výrazný pokles může naznačovat určitou změnu v uvažování neplatících diváků nad tím, zda za televizní obsah platit či neplatit,“ tvrdí Pavel Müller. Jak však dodává, je otázkou, jak se na ochotě platit za televizní obsah podepíše současná na Česko velmi vysoká míra inflace.

Třetí nejčastěji uváděný důvod souvisí, podle Atmedie, „s vůlí platit za sledování televize“. Plných 36 % diváků, sledujících pouze volně šířené televizní stanice, tvrdí, že placená televize je drahá.

K dalším ještě zmiňovaným důvodům patří prý také neochota řešit změnu televizního příjmu nebo tvrzení, že zřízení pobočky pro satelitní, kabelový či IPTV příjem je příliš náročné.

Jak se připravoval průzkum

Realizovala ho společnost Atmedia na základě dotazníkového šetření, kterého se zúčastnilo 3.939 respondentů z internetové televizní populace ve věku 15 až 69 let z Českého národního panelu. Dotazování probíhalo ve dvou vlnách, v prvním a v druhém čtvrtletí letošního roku, sběr dat realizovala společnost Nielsen Admosphere metodou CAWI.

Atmedia představila Atmedia Index v polovině roku 2021 a díky němu televizním stanicím, mediálním agenturám a dalším zájemcům nabízí informace ve třech zkoumaných oblastech:

  • hodnocení kvality TV stanic očima jejich diváků,
  • využívání placené a neplacené televize,
  • využívání služeb placených a neplacených videí na vyžádání, tzv. VoD (Video on Demand).

Foto v úvodu: LG OLED evo, Gallery Edition, CES 2022.