Federální komunikační komise (FCC) Spojených států, jako nezávislá agentura pro využití nefederálního kmitočtového spektra, minulý pátek odsouhlasila přípravu nových pravidel pro vesmírnou ekonomiku, přezkoumání otázek týkajících se doplňování paliva do satelitů, kontroly a oprav kosmických lodí na oběžné dráze a odstraňování vesmírného odpadu.

Tato iniciativa, která má přímé vazby na frekvenční licencování, zjevně reaguje na skutečnost, že je tu nový vesmírný věk. Nikdo si dříve neuměl představit, že nastane doba vesmírné turistiky, nikdo nevěřil, že by byla možná téměř davová finanční podpora satelitů a megakonstelací na nízkooběžných drahách. Dnes tu jsou nové komerční modely s novými účastníky trhu a nové technologie podporující nové satelitní služby a činnosti ve vesmíru, jak o tom píšeme v našem seriálu – naposledy minulý čtvrtek – den před výzvou k vytvoření nových pravidel:

Seriál: Satelitní komunikace a vysílání IV Jak se koordinují satelitní kmitočty

Věříme, že nový vesmírný věk potřebuje nová pravidla,“ řekla předsedkyně FCC Jessica Rosenworcel s tím, že současná pravidla „byla z velké části vytvořena pro jinou éru.“ Dále uvedla ve svém prohlášení, že FCC musí „zajistit, aby naše pravidla byla připravena na šíření satelitů na oběžné dráze a nové aktivity v našich vyšších nadmořských výškách“.

Inovace přímo v kosmickém prostoru

Toto stanovisko FCC navazuje na aktivitu ISAM (Inovace, Servis a Montáž ve vesmíru), vyhlášenou v dubnu tohoto roku americkým Národním Výborem Vědy a Techniky, jež má podporovat vedoucí úlohu Spojených států v rozvíjející se vesmírné ekonomice tak, aby byly položeny základy společnostem pro vypouštění satelitů v přístupu k frekvencím při přenosu z kosmických těles během testovacích fází a vesmírných operací.

Hlasování o nových pravidlech, které mají prozkoumat příležitosti a výzvy související s vesmírnými misemi a inovacemi mimo zemskou atmosféru byla předznamenána březnovými slyšením před podvýborem „Komunikace a Technologie“ amerického Kongresu o dohledu nad FCC. Mimo jiné tam zaznělo, že je nutno dbát na efektivní využívání komerčního i federálního spektra, zabránit interferencím uživatelských zařízení, která jsou sice jednou schválena, ale v průběhu doby užívání dynamicky měněna softwarovými upgrady bez záruky vzniku dodatečného rušení nebo i zajištění bezpečnosti přenášených dat.

JESSICA ROSENWORCEL předsedkyně FCC (zdroj:https://www.fcc.gov/logos)

Samozřejmě tím, jak podporujeme inovace v kosmickém prostoru, musíme podporovat i bezpečnost a odpovědnost. Proto by tato pravidla měla brát v úvahu, jak by možnosti ISAM mohly vést k vývoji nových cest pro odstranění vesmírného smetí. Konečně, jsou na nebi nad námi tisíce kubických tun anonymního odpadu, který by určitě bránil novým vesmírným možnostem, a tak aktivita ISAM by mohla pomoct vylepšit toto prostředí“, dodala předsedkyně amerického regulátora FCC.

Ve čtvrtek opět přineseme další, již 5. díl našeho seriálu o satelitech na téma Kapacita oběžných drah země a kosmické smetí. 

Úvodní snímek: https://www.fcc.gov/logos