Výběrová řízení na operátory dvou celoplošných a 27 regionálních sítí pro pozemní digitální rozhlasové vysílání DAB+ by mohla začít v červnu letošního roku. Český telekomunikační úřad (ČTÚ) o tom informoval účastníky středečního workshopu k rozvoji DAB+.

Workshop proběhl poté, co nový předseda Rady ČTÚ Marek Ebert z důvodu vyšší transparentnosti stáhl návrh vyhlášení výběrového řízení od své předchůdkyně Hany Továrkové z veřejné konzultace a rozhodl o uspořádání workshopu. Přizváni na něj byli stávající operátoři sítí DAB+ a provozovatelé rozhlasového vysílání. Všichni účastníci budou mít do 22. února možnost zaslat komentáře k workshopu a následně během března ČTÚ zveřejní návrh podmínek aukce k nové veřejné konzultaci. Marek Ebert předpokládá, že ČTÚ připomínky vypořádá v květnu a samotnou aukci vypíše v červnu.

„Za hojné účasti se na workshopu diskutovalo například o finančních aspektech, překrytí vysílacích sítí ze zahraničí či dalších praktických otázkách. Zájem o DAB+ opětovně deklarovala i řada menších hráčů. Panovala všeobecná shoda o potřebě dokončení procesu v co nejkratší době tak, aby se stávající časově omezené vysílání mohlo transformovat do trvalého a stabilního vysílání,“ uvedl ČTÚ v oficiální tiskové zprávě. Marek Ebert na Twitteru zveřejnil dva slidy z prezentace pro účastníky workshopu s časovým harmonogramem přípravy aukce a také s vyvolávacími cenami a dalšími podmínkami. Ceny se oproti lednovému návrhu Hany Továrkové nemění, půjde o 10 000 Kč za každých započatých 100 tisíc pokrytých obyvatel.

„Výběrové řízení a následné udělení kmitočtů bude završením dlouhodobého procesu příprav. Po regionální konferenci v Ženevě RRC-06, která přijala Dohodu Ženeva 2006, byly koordinovány nové kmitočtové plány. Koordinační jednání ohledně III. pásma byla v ČR dokončena v květnu 2022 a Úřad tak mohl přistoupit k národnímu plánování způsobu využití. V dubnu 2022 uspořádal Úřad kulatý stůl, kde byly za účasti dotčených subjektů diskutovány principy, podmínky, možnosti i požadavky na využití dotčeného kmitočtového pásma,“ popsal ČTÚ dosavadní vývoj. Na podzim pak úřad vydal principy, na jejichž základě chtěl připravit podmínky aukce. Dokument vzbudil velký odpor operátorů vysílacích sítí, zejména kvůli vyvolávacím cenám, které byly desetkrát vyšší než v aktuálním dokumentu.

Fotografie: Marek Ebert, ČTÚ (via Twitter)

Štítky