Na tři etapy chce Český telekomunikační úřad (ČTÚ) rozdělit aukce kmitočtů pro sítě určené k digitálnímu rozhlasovému vysílání DAB+. Jako první bude přidělovat frekvence pro dva celoplošné multiplexy.

Ačkoli ČTÚ zatím nezveřejnil žádný časový harmonogram aukce, ani předpokládané termíny přidělení kmitočtů, z návrhu podmínek výběrového řízení vyvěšených na webu úřadu je patrné, jak se bude postupovat. Předně, zveřejněný dokument je zatím jen návrh a do 1. března se k němu vede veřejná konzultace. Do ní se zapojí jak potenciální účastníci aukce, tak i provozovatelé soukromých rádií a jejich asociace. Do konce března pak poběží měsíční lhůta pro vypořádání připomínek. Vypsání samotného výběrového řízení tak lze předpokládat nejdříve začátkem dubna. Deset dní nechá úřad na podávání otázek ke konkurzu a po dalších deseti dnech zveřejní odpovědi na tyto otázky. To už se pohybujeme na konci dubna nebo začátku května.

Na předložení žádostí o účast ve výběrovém řízení a složení stotisícové kauce jako podmínky účasti budou mít zájemci čas 40 dní od vyhlášení tendru. V nejideálnějším případě se tak stane do poloviny května. Týden si ponechá ČTÚ na ověření, zda žadatelé splňují podmínky účasti ve výběrovém řízení a den po uplynutí této lhůty zahájí aukční část zveřejněním harmonogramu aukce. Tady už se pohybujeme ve velké neznámé, aukční část by mohla začít koncem května a může mít několik kol podle toho, zda nebudou nejvyšší nabídky několika žadatelů shodné. ČTÚ u každé sady kmitočtů stanovil minimální vyvolávací cenu, která v korunách odpovídá desetině hodnoty počtu obyvatel pokrytých danou sítí (u celoplošných sítí jde o 1,05 milionu korun).

Návrh aukce kmitočtů pro DAB+ je tu ČTÚ výrazně snížil ceny

Nejdříve se budou dražit celoplošné sítě

Kromě toho ČTÚ rozdělil aukci na tři kola podle přidělovaných sad kmitočtů. Jako první přijdou na řadu celoplošné sítě B a C. V jejich případě úřad očekává největší výnos z aukce a také největší zájem potenciálních uchazečů. Předběžný zájem o celoplošnou síť vyjádřily České Radiokomunikace a společnost Progress Digital, sesterská firma Digital Broadcasting. U dalších hráčů se dá předpokládat spíše zájem o regionální a městské sítě. Multiplexy B a C mají rozdílnou topografii. Zatímco multiplex B se dá dělit do více regionálních bloků a umožní regionální odpojování zpravodajských bloků a reklamy, i když ne přímo po jednotlivých krajích, multiplex C bude regionalizovatelný o poznání méně. V celé republice kromě Prahy a středních Čech využije kanály 9B a 9D, přičemž v řadě krajů lze využít oba (operátor si ale bude muset vybrat jediný, který nakonec použije).

Multiplex C tak může představovat jednu obrovskou jednofrekvenční síť nebo se rozdělit na Čechy a Moravu, jako tomu je u veřejnoprávní sítě A označované ČRo DAB+, případně prostřídat zmíněné kanály u krajů, které spolu bezprostředně sousedí. To bude záviset čistě na tom, kdo v aukci o tuto síť zvítězí. Za ideálních podmínek by mohli být operátoři multiplexů B a C známi ještě před letními prázdninami. Do konce roku 2024 pak musí signálem pokrýt alespoň polovinu obyvatel České republiky a polovinu délky všech tuzemských dálnic. Do poloviny roku 2025 by pak pokrytí celoplošných sítí mělo dosahovat alespoň 80 procent obyvatel České republiky a 80 procent délky všech dálnic. Opět ale záleží na tom, kdy reálně dojde k dokončení aukce a vydání kmitočtů. Od tohoto data poběží lhůty 18, resp. 24 měsíců pro splnění těchto podmínek.

Grafické znázornění kmitočtového přídělu pro multiplex B (Zdroj: ČTÚ)

Grafické znázornění kmitočtového přídělu pro multiplex C (Zdroj: ČTÚ)

Druhé přijdou na řadu sítě pokrývající více krajů

V druhém aukčním kole se chce ČTÚ zaměřit na dražbu kmitočtů pro regionální sítě označované R1 až R12. Jde o nadregionální sítě, které pokryjí signálem minimálně dva kraje, a tudíž jde po celoplošných sítích o druhé nejlukrativnější a nejdražší kmitočty v aukci. Zejména pak v případě Regionální sítě R7, která pokrývá celou Moravu a k tomu ještě Vysočinu a Pardubický kraj, celkem 4,2 milionů obyvatel. Za velmi lukrativní lze považovat i Regionální sítě R1 a R2, které pokryjí Prahu a Středočeský kraj s celkovým dosahem k 2,7 milionům posluchačů. Přes dva miliony posluchačů může mít potenciálně i Regionální síť 3, která pokryje signálem Karlovarský, Ústecký, Liberecký, Královéhradecký a Pardubický kraj.

Žadatelé v tomto aukčním kole nebudou moci získat sítě, které v součtu pokrývají víc než osm krajů České republiky a nesmí zároveň pokrývat dvakrát a vícekrát jeden a ten samý kraj. Platí to i pro kombinaci celoplošných a regionálních sítí. Znamená to, že výherci v prvním aukčním kole se už nebudou moci účastnit kol dalších, v nichž se budou dražit kmitočty pro regionální sítě DAB+. Platit to však bude jen pro první fázi aukce a pro první vydražené kmitočty. Sítě, které se nepodaří v první fázi vydražit, půjdou do další fáze aukce, v níž už bude možné kombinovat pokrytí různých krajů bez omezení. I tak se může stát, že některé sítě nebudou přiděleny, protože o ně nikdo neprojeví zájem nebo předloží nabídku nižší než je vyvolávací cena. S takovými kmitočty bude ČTÚ disponovat pro potřeby rozvoje DAB+ do budoucna.

Třetí kolo aukce se zaměří na krajské multiplexy

A konečně v třetím aukčním kole dojde na držbu kmitočtů pro Regionální sítě R13 až R27, které lze označit za krajské a městské. Pokrývají totiž vždy území jediného kraje nebo hlavního města Prahy. V případě Prahy jde dokonce hned o čtyři samostatné kmitočtové příděly, u ostatních krajů o jeden nebo dva. Cenově jde o nejlevnější kmitočty, co se týká vyvolávací ceny, ale nemůžeme předjímat, kam se konečná cena vyšplhá během přihazování v samotné aukci. Zejména pražské sítě se jistě prodají za mnohem vyšší cenu než vyvolávací 130 tisíc korun (za oslovení potenciálních 1,3 milionu posluchačů v české metropoli).

Štítky