Mezinárodní německý televizní kanál Deutsche Welle v letošním roce ukončí lineární vysílání v němčině a nadále se soustředí výhradně na šíření obsahu na digitálních platformách. Důvodem je malá sledovanost: program v němčině pravidelně sledovalo pouze 250 tisíc diváků po celém světě.

Informační, zpravodajská a publicistická stanice Deutsche Welle působí jako „německý pohled“ na světové události a informuje o dění v Německu diváky po celém světě. Vznikla již v roce 1953, statut samostatné veřejnoprávní televizní stanice získala v roce 1960. Prostřednictvím satelitu šíří televizní vysílání v němčině, angličtině, španělštině a arabštině. Další servis, jako rozhlasové vysílání a online zpravodajství, poskytuje až v 30 jazycích. Instituce se nyní zaměří především na rozvoj zpravodajského portálu www.dw.com a videostreamů na svém YouTube kanálu. Ukončení lineárního televizního vysílání v němčině potvrdil serveru BroadbandTVnews.com mluvčí Deustche Welle, aniž by upřesnil termín, kdy by se tak mělo stát.

Co to bylo „speciální vysílání“? Z temné historie AM vysílačů v ČSSR

Cizojazyčné televizní kanály budou pokračovat

Zrušení satelitního kanálu Deutsche Welle v němčině (další jazykové verze mají pokračovat) je součástí balíčku úsporných opatření, které koncem minulého týdne představil ředitel instituce Peter Limbourg dozorčí radě Deutsche Welle. „Po uvedení těchto změn již nebudeme vysílat lineární programy v němčině, ale budeme nabízet jedinečný obsah na digitálních platformách,“ uvedl mluvčí Deutsche Welle. „V tuto chvíli nejsme schopni poskytnout konkrétní datum, kdy se tak stane,“ dodal. Balíček opatření je součástí plánování rozpočtu Deutsche Welle na rok 2024, takže je pravděpodobné, že k ukončení vysílání v němčině dojde na konci letošního roku. Instituce plánuje rozsáhlou digitální transformaci. Rozpočty na lineární vysílání v němčině se přesunou do tvorby digitálního obsahu.

„Využití německého servisu Deustche Welle je zcela nepřiměřené značnému úsilí, které musíme vkládat do vytváření obsahu tohoto kanálu,“ uvedl Peter Limbourg, který Deutsche Welle vede již deset let a jeho desátým ředitelem. Potenciál pro využívání lineárních vysílacích kanálů v němčině vidí Limbourg jako „velmi malý“ bez ohledu na to, jaké finanční zdroje by měl k dispozici. Slíbil však, že německojazyčný videoobsah neztratí nic ze své rozmanitosti a bude pokračovat jako digitální multimediální programová nabídka. Vypnutí lineárního vysílání v němčině ředitel Deutsche Welle odůvodnil i odpovědností využívat schválený rozpočet na vysílání co nejefektivněji.

Tady AM vysílač Karlovy Vary Odkud se vysílaly střední vlny pro Západ

Česky Deutsche Welle nevysílá už od roku 2000

„Musíme učinit některá preventivní opatření, abychom se v roce 2024 neocitli ve výrazně horší situaci. Zároveň musíme reagovat na velmi dynamickou digitální transformaci, která pro nás představuje velkou výzvu. Velmi mladé a digitálně aktivní a zdatné cílové skupiny nejen v Africe a Asii si shání informace především prostřednictvím digitálních platforem. Objektivní informace mají obrovský význam pro uživatele zejména v Rusku, na Ukrajině a ve východní Evropě obecně, a ty můžeme nejlépe oslovit digitálními kanály,“ vysvětlil Peter Limbourg. Deutsche Welle podle něj nebude šetřit pouze na vysílání, ale na investicích do technologií, omezí projekty rozvoje infrastruktury a prověří možnosti úspor na všech úsecích.

Deutsche Welle je financováno německou spolkovou vládou, obsah vysílání je ale na vládě nezávislý. Televizní stanice sídlí v Berlíně, rozhlasové vysílání probíhá z Bonnu. Stanice vysílala od roku 1962 také v češtině a slovenštině pro posluchače za železnou oponou v komunistickém Československu a pokračovala i po revoluci až do roku 2000, kdy byly tyto jazykové mutace zrušeny. Deutsche Welle má 1500 stálých zaměstnanců a dalších 1500 externích spolupracovníků v 60 zemích světa. Je členem ARD, skupiny celoněmeckých veřejnoprávních audiovizuálních institucí, a také Evropské vysílací unie (EBU), která sdružuje veřejnoprávní televize a rozhlasy v Evropě.