„Ministerstvo průmyslu a obchodu dlouhodobě podporuje digitalizaci ekonomiky a to platí také pro oblast televizního vysílání. Jsme rádi, že konferenci DIGIMEDIA je platformou, kde toto téma máme možnost detailně diskutovat s klíčovými experty v této oblasti,“ říká vrchní ředitel sekce ministerstva průmyslu a obchodu pro digitalizaci a inovace Petr Očko.

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) je gestorem oblasti elektronických komunikací a z tohoto pohledu se také pravidelně účastní konference DIGIMEDIA. Zároveň je MPO gestorem oblastí digitální ekonomiky a inovací a oceňuje, že konference DIGIMEDIA je po mnoho let funkční platformou pro diskuse o budoucnosti televizního vysílání.

Budoucnost terestrického televizního vysílání v České republice i po roce 2030 a inovace v oblasti šíření audiovizuálního obsahu budou tak předmětem diskuse na odborné konferenci DIGIMEDIA 2023 v úterý 14. června 2023. Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) bude aktivním účastníkem této diskuse.

A o jakých tématech bude DIGIMEDIA 2023? Přijde náměstek ministra průmyslu i nový šéf ČTÚ

MPO je jedním z partnerů letošního 18. ročníku konference DIGIMEDIA 2023. Tradiční akci zaměřenou na televizní a rozhlasové vysílání, online audiovizuální mediální služby a digitální rozhlas, zaštítilo také Ministerstvo kultury, Český telekomunikační úřad a Rada pro rozhlasové a televizní vysílání. DIGIMEDIA 2023 se uskuteční 14. června od 9:00 hod. v Kongresovém sálu České televize v Praze na Kavčích horách. Organizátorem akce je Asociace českých reklamních agentur a marketingové komunikace. Na konferenci již potvrdili účast ředitelé všech tří největších televizních skupin v České republice, Petr Dvořák za ČT, Daniel Grunt za TV Nova a Marek Singer za FTV Prima. Podrobnosti o programu a registrační formulář naleznete na www.acra-mk.cz.

Úvodní foto: Ministerstvo pro místní rozvoj

Štítky