CME (Central European Media Enterprises) je jednou z předních evropských mediálních skupin působících v 6 zemích ve střední a východní Evropě, které zahrnují přes 40 televizních kanálů s potenciálním zásahem 50 milionového publika. Její vedení je již dlouhá léta usazeno v Praze, na Barrandově, v produkční a administrativní budově TV NOVA, která je jednou z jejich dceřiných společností. Své aktivity a vize představili její představitelé v rámci kulatého stolu pozvaným novinářům, mezi které patřil i Televizniweb.cz.

V průběhu tiskové besedy s Didierem Stoesselem, CEO CME, a jeho, více jak rok působícím, zástupcem Dušanem Švalkem, se přítomní seznámili s vývojem a trendem předplacených služeb SVOD zejména na českém a slovenském televizním trhu, přičemž nechyběly zmínky i o nejoblíbenější slovinské službě předplatného videa na vyžádání nebo o slibně se rozvíjející službě VOYO v Rumunsku, která začínala prakticky z nuly.

Jak se uplatnit v soutěži s globálními hráči?

Nejenom tradiční léty osvědčené televizní vysílání, ale streamovací služba VOYO je vlajkovou lodí online platformy CME, která hraje stále důležitější roli, protože preference diváků se posouvají od tradičního lineárního vysílání ke sledování služeb na vyžádání (video on-demand).

Didier Stoessel (vlevo) a Dušan Švalek o vzestupu SVOD na západních trzích

Důkazem je raketový nárůst předplatného na západních trzích mezi léty 2015 až s výhledem do roku 2027, na konkrétních příkladech to uvedl pan Stoessel pro USA, Velkou Británii, Švédsko a Norsko. Při tom lokální SVOD hráči ztrácejí boj o diváka proti mezinárodním streamingovým gigantům typu Netflix Prime video nebo i Disney+, známými rovněž z našeho trhu. Lék, jak přilákat diváka na předplacené služby, našla severská platforma Viaplay. Té se podařilo získat náskok před globálním Disney, HBOmax nebo Prime Video již koncem minulého desetiletí. A v loňském roce se přiblížili na dosah i Netflixu a pokud bude tento trend, způsobený zařazováním vlastní originální produkce, pokračovat, za 3 roky jej předhoní.

Originální obsah je zárukou

Na mnohých dalších číslech a srovnání potvrdil pan Švalek, že vývoj a zařazení originálních pořadů na on-demand platformu je přímo úměrný přírůstku předplatného. To se projevilo s ročním odstupem od kompletní obsahové a technologické restrukturalizace VOYO na podzim roku 2020, kdy byla uvedena velmi sledovaná Ordinace v růžové zahradě jako VOYO Originál pouze na této platformě. Dnes (k březnu) má VOYO v ČR přes půl milionu předplatitelů. Od té doby je to dalších 8 výlučně vyrobených pořadů a minisérií, které tento nárůst podporují. To je hlavní směr, kterým se CME chce v dalších letech ubírat.

Z diskuse u kulatého stolu CME

Dalším dobrým důvodem, proč diváci přecházejí od lineárního vysílání k placeným službám na vyžádání SVOD, je jejich nechuť k zařazované reklamě na lineárních volných kanálech. Jak zaznělo i v následující volné diskusi, je i to důvodem, proč CME nemá v nejbližší době v úmyslu přidat se ke vzrůstající oblibě tzv. FAST kanálů, což je volně přístupný streaming s podporou reklamy (více o tom jsme psali v tomto článku).  Působení CME ve více zemích nabízí logicky možnost koncentrace služeb VOYO a nabízet je v mezinárodním měřítku. Tržní podmínky a kulturní rozmanitost v jednotlivých zemích jsou však různé, proto CME nevěří na společnou mezinárodní platformu a vidí více budoucnost v technologické koncentraci a zejména pak v podpoře společného týmu vývojářů, kterých je dnes 200.

Didier Stoessel

Úvodní titulek, že se VOYO zařadilo mezi stávající silné terestrické kanály není tak o penetraci, jako více o tom, kolikrát si týdně český divák v průměru zapne tuto službu, což nevychází z oficiálních měření sledovanosti, ale z interních dat společnosti. Při jejich správě však CME dbá na zachování etických obchodních praktik, aby nedocházelo k jejich zneužití.

CME, jako odpovědný tvůrce obsahu, bude i nadále pokračovat ve spolupráci s 21 špičkovými produkčními společnostmi, se kterými bude dokončeno 24 originálních projektů, které jsou v současné době realizovány TV NOVA a VOYO, uvedl na závěr setkání s novináři investiční ředitel skupiny PPF a generální ředitel mediálního holdingu CME.

Úvodní snímek: screenshot z prezentace CME