České Radiokomunikace slaví  v těchto dnech 60. výročí svého vzniku. Něco o historii  a současnosti si můžete prohlédnout v následujícím videu:

V den konání konference Innovation Day 2023 generální ředitel CRA Miloš Mastník zmínil, že shodou okolností je 17. květen také dnem 50. výročí od otevření vysílače na Ještědu. O něm jsme psali nedávno:

Z Černé hory na Ještěd 1000 m.n.m. na vysílači Liberec

Dnes CRA provozují 26 velkých vysílacích věží. Při jejich návštěvě je jednoznačně vidět, jak se technologie postupem doby od analogu k digitálu měnily. Prostory po analogových vysílačích se uvolnily a jsou dnes využívány často pro další služby včetně poskytovatelů internetového připojení ISP. Lidé si na své věže za léta zvykli, zmíněný Ještěd byl oceněn architektonickou cenou, mnohé jiné splynuly s chráněnými krajinnými oblastmi.

Zbourání nejvyšší stavby v ČR středovlnného vysílače Liblice už není na pořadu dne a naplní se tak přání obyvatel okolí Českého Brodu, kteří se pomocí petice dovolávali zachování těchto 2 vysokých věží. CRA mají zákazníka, který má zájem o vysílání,“ uvedl v úvodu svého vystoupení na konferenci Innovation Day Miloš Mastník, generální ředitel CRA.

Další informace z rozhovorů pamětníků a „současníků“ můžete shlédnout na stránkách CRA 60 zde.

Konferenci Innovation Day, která byla věnována budoucnosti pozemního televizního vysílání a kyberbezpečnosti v dnešním světě, se budeme v dalších článcích věnovat podrobněji.

Úvodní foto: Václav Udatný