Začátkem května provedl Český telekomunikační úřad (ČTÚ) několik zajímavých změn na svém VPortalu, vizualizačním nástroji, jehož prostřednictvím lze zobrazovat pokrytí sítí pro terestrické digitální rozhlasové a televizní vysílání a také sítí mobilních operátorů.

VPortal v podstatě dubluje léta fungující stránku dtv.ctu.cz, kterou chce ČTÚ postupně utlumovat a zcela ji nahradit právě VPortalem. Na něm si uživatelé můžou zobrazit pokrytí celoplošných i regionálních sítí DVB-T2 a DVB-T, rozhlasových sítí DAB+ i mobilních sítí společně se všemi zprovozněnými vysílači. Model pokrytí bere v úvahu terénní překážky, a tak zobrazuje místa s horším nebo vůbec žádným signálem. Nově si lze kromě teoretického pokrytí, které bere v potaz všechny technické parametry každého vysílače, zobrazit i mapu s výsledky kontrolního měření ČTÚ. Vyfiltrovat jdou hned čtyři různé mapy, od rozdělení podle základních sídelních jednotek (ZSJ), přes obce a obce s rozšířenou působností (ORP) po okresy.

Ukázka základní funkce VPortalu u mapy pokrytí konkrétní sítě DVB-T

Kliknutím na konkrétní vysílač se v levém navigačním sloupci zobrazí technické parametry

Simulace pokrytí Regionální sítě 8 podle základních stavebních jednotek s detailním výpisem pro obec Staročernsko na Pardubicku.

Kde je špatné pokrytí? Mapa ukáže

Červenou barvou se na mapách zobrazují místa, kde simulací nebyl zjištěn žádný signál dané vysílací sítě, oranžovou úroveň signálu pod 70 procent, světle zelenou úroveň signálu mezi 70 a 95 procenty, tmavěji zelenou úroveň signálu mezi 95 a 99 procenty a nejtmavší zelenou místa s úrovní signálu mezi 99 a 100 procenty. Kurzorem lze kamkoli v mapě kliknout a v levém navigačním sloupci se hned zobrazí název obce, případně obce s rozšířenou působností nebo okresu a údaje o počtu obyvatel a kolik procent je jich v daném sektoru pokryto signálem zvolené sítě. Nezřídka se v mapách objevují i světle béžová místa s nulovým pokrytím a nulovým počtem obyvatel. Často jde o vojenské újezdy běžně nepřístupné veřejnosti s minimální nebo žádnou zástavbou.

Tyto filtry jsou zajímavé především u regionálních sítí DVB-T nebo sítí DAB+ s regionálním či multiregionálním pokrytím, ale například při volbě filtru po okresech se ukáží zajímavé informace i u celoplošných multiplexů DVB-T2. Takový multiplex 24 podle VPortalu ve dvou okresech pokrývá signálem s bídou polovinu populace. Jde o okresy Bruntál a Vsetín. Multiplex 23 má zase nejhorší pokrytí v okrese Jeseník, kde ho může naladit jen okolo 62 procent populace. To samé se týká i sesterského multiplexu 22, zatímco veřejnoprávní multiplex 21 se v žádném z okresů nedostává pod kritickou hranici 70 procent pokrytých obyvatel (nejhůře je na tom také v okrese Jeseník, kde podle VPortalu pokrývá 85 procent obyvatel).

Zobrazení všech vyřízených stížností na špatný televizní signál a vlevo detail zakliknuté stížnosti v mapě

Stížnosti na špatný signál kombinované s úrovní pokrytí dané sítě podle okresů

Vyzařovací diagram u zvoleného televizního vysílače, v tomto případě lokalita České Budějovice – Včelná u Regionální sítě 1

Mapa stížností na signál je pro všechny TV sítě společná

Mapy úrovně signálu jednotlivých vysílacích sítí lze filtrovat i podle kategorie pokrytí území a nikoli pouze obyvatel. Při volbě tohoto filtru vychází další slabě pokrytá oblast celoplošného multiplexu 24 na okres Český Krumlov, který je podle VPortalu pokryt touto sítí jen z necelých 63 procent. Zajímavou funkcí, kterou se nemůže pyšnit dosavadní služba na adrese dtv.ctu.cz, je vyzařovací diagram vysílače. Zapnout se dá v levém navigačním menu pod odkazem „Vybraný vysílač“ a po rozbalení podmožností je třeba zaškrtnout „Vyzařovací diagram!“. Na mapě se následně vykreslí, jaká směrová omezení má ten který vysílač podle toho, jaký si z nabídky sledované sítě zvolíte. Vypnutím simulace pokrytí celé sítě a naopak zapnutím simulace pokrytí jenom vybraného vysílače se dostanete k mapce dosahu tohoto jediného vysílače, navíc se zachycením terénních překážek.

Asi neoceňovanější novinkou, kterou jistě uvítal i ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela, velký kritik předchozího vedení telekomunikačního úřadu kvůli nedostatečnému řešení případů rušení televizního signálu DVB-T2, je přehled podaných a řešených stížností na špatný signál. V levém navigačním sloupci je lze zapnout u odkazu „Stížnosti“. Rázem se na mapě České republiky objeví celá řada šesticípých bodů umístěných do lokalit, odkud doputovaly jednotlivé stížnosti. Každý bod je jinak barevný. Světle hnědý znamená potvrzený nekvalitní signál, šedozelený rušení přijímače jiným typem vysílání, tmavě zelený závady na příjmu způsobené divákem a tmavě hnědý „jiné okolnosti“. Mapa zachycených a vypořádaných stížností je jednotná pro všechny sítě DVB-T a DVB-T2.

Žádost o zaslání dat o konkrétní vysílací síti, zde DAB+ multiplexu společnosti Progress Digital

E-mail od ČTÚ s požadovanými daty o DAB+ síti společnosti Progress Digital

Pokrytí DAB+ není tak vychytané jako u televize

Uživatel si může danou stížnost v levém sloupci rozbalit a přečíst si, jaký přijímač a anténu stěžovatel používá, které programy a jak často mu vypadávají, k jakému datu byla stížnost vyřízena a s jakým výsledkem. Tato novinka se ovšem týká pouze sítí pro televizní vysílání. U digitálního rozhlasu jsou k dispozici pouze celkové mapy pokrytí všech spuštěných vysílačů dané sítě a detailní informace o jednotlivých vysílačích, nikoli ale individuální mapy pokrytí jednotlivých vysílačů ani jejich vyzařovací diagramy. Jak u televizního, tak u rozhlasového vysílání je možné v pravém horním rohu okna prohlížeče překliknout z mapy na „data“ a požádat o zaslání dat o pokrytí vybrané sítě ve formátu csv s popisem v txt. Soubory přijdou po chvíli na zadaný e-mail, uživatel jen musí potvrdit, že není robot.

Celkově VPortal od ČTÚ nabízí mnohem komplexnější službu, než jsme byli zvyklí u dtv.ctu.cz. V datech o jednotlivých sítích se objevují i individuální oprávnění pro využívání kmitočtů, která již byla přidělena, ale operátor ještě příslušný vysílač nebo dokrývač nespustil. Díky VPortalu tak je možné už dnes vidět, jaké pokrytí bude mít plánovaná síť DAB+ od společnosti Progress Digital, která zatím získala oprávnění pro využívání dvou rozhlasových digitálních vysílačů ve středních Čechách. Funkcí, které VPortal nabízí zejména u pokrytí televizním signálem, je skutečně mnoho a uspokojí i profesionálnější uživatele.