Vylepšit pokrytí signálem televizních programů přenášených v celoplošném pozemním multiplexu 24 na Rokycansku plánu operátor této vysílací sítě, společnost Digital Broadcasting. Využije k tomu již existující dokrývač veřejnoprávního multiplexu 21.

Zbiroh má být 84. lokalitou, odkud bude multiplex 24 vysílat. „V týdnu od 26. června připravujeme testování šíření televizních programů multiplexu 24 z nové, již 84. lokality, kterou je Zbiroh na kanálu 21. Chceme tím pro diváky zlepšit i v tomto městě příjmové podmínky pro sledování televizních programů šířených multiplexem 24 bez dalších poplatků,“ uvedla společnost Digital Broadcasting na webu www.multiplex24.cz. Dokrývač je umístěný v nadmořské výšce 502 metrů a vysílat bude maximálním výkonem 10 Wattů, stejně jako dokrývač multiplexu 21 ze stejné lokality.

Multiplex 24 tak v počtu zprovozněných vysílačů a dokrývačů předčil další dvě celoplošné sítě DVB-T2 určené komerčním televizím, které provozují České Radiokomunikace. Jejich multiplex 22 vysílá z 81 lokalit a multiplex 23 z 80 lokalit. Zdaleka nejvíce vysílačů a dokrývačů, celkem 121, však má veřejnoprávní multiplex 21 provozovaný Českou televizí, jehož provoz technicky zajišťují rovněž České Radiokomunikace a několik dalších provozovatelů digitálních vysílačů.